Theraflu Total Grip, 1000 mg + 12,2 mg + 200 mg, 10 saszetek

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

30,16

O produkcie: Theraflu Total Grip, 1000 mg + 12,2 mg + 200 mg, 10 saszetek

100012414

Opis

Nazwa Theraflu Total Grip
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Guaifenesinum
Dawka 1000 mg + 12,2 mg + 200 mg
Postać proszek do sporządzania roztworu doustnego
Wielkość opakowania 10 saszetek
Działanie/właściwości
  • leczenie objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy

Theraflu Total Grip 1000 mg + 12,2 mg + 200 mg 10 saszetek jest lekiem zawierającym trzy substancje czynne: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i gwajafenezynę.


Działanie

Jak działa Theraflu Total Grip?

Theraflu Total Grip jest lekiem zawierającym trzy substancje czynne:
•Paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym,
•Chlorowodorek fenylefryny, który zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos i ułatwia oddychanie poprzez zmniejszeni eobrzęku w przewodach nosowych ,
•Gwajafenezynę, która jest substancją o działaniu wykrztuśnym. Rozrzedza wydzielinę (flegmę) i zmniejsza nasilenie mokrego kaszlu.

Jak długo można stosować Theraflu Total Grip?

Nie stosować leku dłużej niż przez 3 dni. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni lub w przypadku, kiedy kaszlowi towarzyszy wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.


Wskazania

Kiedy brać Theraflu Total Grip?

Lek Theraflu Total Grip jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują łagodne i umiarkowane bóle, gorączkę, uczucie zatkanego nosa (zablokowany nos) oraz mokry kaszel.

Lek Theraflu Total Grip jest wskazany do stosowania tylko u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz u młodzieży w wieku 16 lat i starszej.

Lek Theraflu Total Grip należy przyjmować TYLKO wtedy, gdy występują WSZYSTKIE następujące objawy: ból i (lub) gorączka, zablokowany nos i kaszel z odkrztuszaniem. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa, pacjent czuje się gorzej lub do kaszlu dołączyła wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy, należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Kiedy NIE przyjmować leku Theraflu Total Grip:
•jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
•jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),
•jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
•jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy,
•jeśli u pacjenta występujejaskraz zamkniętym kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku),
•jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (rodzaj guza nadnerczy –gruczołów położonych blisko nerek),
•jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona),
•jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
•jeśli pacjent przyjmuje beta-adrenolityki(leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca),
•jeśli pacjent przyjmuje inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne jest, aby przyjmować lek Theraflu Total Grip TYLKO wtedy, gdy występują WSZYSTKIE następujące objawy: ból i (lub) gorączka, przekrwienie błony śluzowej nosa i mokry kaszel. Lek zawiera paracetamol. NIE NALEŻY przyjmować leku równocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol. W przypadku podania dawki większej niż maksymalna dawka dobowa paracetamolu, może wystąpić ciężkie uszkodzenie wątroby. Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, a zwłaszcza połączenia kilku substancji o działaniu przeciwbólowym, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Nie należy spożywać napojów alkoholowych podczas stosowania tego leku. Nie należy przyjmować leku równocześnie z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia kaszlu, przeziębienia lub kataru. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni lub w przypadku, kiedy kaszlowi towarzyszy wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.

Przed zastosowaniem leku Theraflu Total Grip należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku występowania:
•zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego
•zaburzeń czynności wątroby
•zaburzeń czynności nerek
•przerostu gruczołu krokowego (prostaty), ponieważ może występować zatrzymanie moczu lub trudności z oddawaniem moczu
•problemów z krążeniem krwi (takie jak objaw Raynauda)
•łagodnej żółtaczki (zespół Gilberta)
•niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedobór enzymu)
•nieprawidłowego rozpaduczerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna)
•odwodnienia lub przewlekłego niedożywienia
•przewlekłego kaszlu, astmy lub rozedmy płuc (choroba płuc).

Lek Theraflu Total Grip zawiera:
• Sacharoza: Jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lek ten zawiera 2 g sacharozy na dawkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.
• Sód: Lek ten zawiera 5,10 mmol (czyli 117 mg) sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej saszetce. Odpowiada to 6% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.
Aspartam (E951). Lek zawiera 30 mg apartamu w każdej saszetce. Aspartam jest źrodłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, ani też u młodzieży w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała poniżej 50 kg.

Przyjmowanie innych leków

Nie należy stosować leku Theraflu Total Grip, jeżeli pacjent przyjmuje:
•lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO) stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona
•trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu depresji
•leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, np. beta-adrenolityki
•leki zawierające leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności o lekach takich jak:
•leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i nieprawidłowego rytmu serca (digoksyna i inne glikozydy nasercowe)
•leki rozrzedzające krew (przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna lub inne pochodne kumaryny
•leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów,jak metoklopramid lub domperydon
•leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd) i zakażeń bakteryjnych (chloramfenikol)
•leki stosowane w leczeniu drgawek, takie jak lamotrygina, fenytoina, fenobarbital i karbamazepina
•kolestyramina stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu
•zydowudyna (AZT) stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV (AIDS)
•probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej
•ergotamina i metysergid, stosowane w leczeniu migreny
•leki stosowane w leczeniu gorączki lub łagodnych dolegliwości bólowych (salicylany, salicylamid)
•leki zawierające paracetamol lub leki obkurczające błonę śluzową nosa stosowane w leczeniu przeziębień i grypy
•halogenowane leki znieczulające stosowane w celu znieczulenia przed operacją
•należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku w przypadku wykonywania badań moczu

Ciąża

Czy stosowanie Theraflu Total Grip w ciąży jest bezpieczne?

Nie należy stosować leku Theraflu Total Grip podczas ciąży i karmienia piersią.


Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
U osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16 lat i starszej o masie ciała 50 kg lub większej:
• Przyjmować jedną saszetkę co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb.
Nie należy przyjmować więcej niż 3 saszetki (3 dawki) na dobę (co odpowiada 3000 mg paracetamolu, 36,6 mg chlorowodorku fenylefryny i 600 mg gwajafenezyny).
• Należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin pomiędzy dawkami. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i stosować lek przez możliwie najkrótszy czas.
• Nie stosować leku dłużej niż przez 3 dni. Należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub ich nasilenia albo, jeśli kaszlowi towarzyszy wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.

Leku Theraflu Total Grip proszek do sporządzania roztworu doustnego nie należy stosować u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 16 i starszej, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie należy stosować tego leku u młodzieży w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała poniżej 50 kg.

Pacjenci z chorobami wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami.
Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 saszetek na dobę (z zachowaniem odstępu co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem kolejnych saszetek).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami.
Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.
Na rynku dostępne są postacie farmaceutyczne bardziej odpowiednie dla takich pacjentów.

Sposób przygotowania i podawania:
Podanie doustne.
Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w standardowej wielkości kubku gorącej, ale nie wrzącej wody (250 ml). Mieszać aż do rozpuszczenia. Pozostawić do ostygnięcia do temperatury umożliwiającej wypicie. Roztwór należy wypić, gdy jest ciepły.
Po rozpuszczeniu płyn ma postać opalizującego roztworu o żółtym zabarwieniu, o charakterystycznym cytrusowo-mentolowym zapachu, bez cząstek stałych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Theraflu Total Grip
W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet w przypadku dobrego samopoczucia, ze względu na ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Theraflu Total Grip
W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej, chyba, że zbliża się już godzina przyjęcia następnej dawki. Następnie należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem. Należy zawsze zachować odstęp co najmniej 4 godzin pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy PRZERWAĆ stosowanie leku Theraflu Total Grip i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów:
•reakcje alergiczne, w tym świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy lub ust
•wysypka skórna (w tym pokrzywka, świąd), zaczerwienienie skóry
•złuszczanie skóry, pęcherze, owrzodzenia, owrzodzenia w jamie ustnej
•zaburzenia związane z krwią, w tym nietypowe krwawienie lub powstawanie siniaków
•zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Są to oznaki problemów z wątrobą Powyższe działania niepożądane występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób) lub bardzo rzadko. W szczególności poważne reakcje skórne występują bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10000 osób).

Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić rzadko lub bardzo rzadko(u maksymalnie 1 na 1000 osób lub 1 na 10000 osób). Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych objawów:
•ból lub dyskomfort w jamie brzusznej (biegunka, nudności, wymioty)
•bóle głowy, zawroty głowy
•wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, szybkie bicie serca
•zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, drażliwość lub dezorientacja
•problemy z oddychaniem
•rozszerzenie źrenicy, zwiększone ciśnienie w oku

W rzadko występujących przypadkach można także zaobserwować nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych testów czynnościowych wątroby.


Skład

Substancjami czynnymi leku są paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i gwajafenezyna. Jedna saszetka zawiera 1000mg paracetamolu, 12,2mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 10mg fenylefryny zasady) oraz 200mg gwajafenezyny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, cytrynian sodu, kwas cytrynowy bezwodny, kwas winowy, aromat cytrynowy 87A069, aromat cytrynowy 875060 (zawiera butylohydroksyanizol), aromat mentolowy 876026, acesulfam potasowy(E950), aromat cytrynowy 501.476/AP05.04, aspartam (E951), aromat cytrynowy 875928, żółcień chinolinowa (E104).

Producent

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstrasse 4
80-339 Monachium Niemcy

Dystrybutor

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.