Theraflu Total Grip, 1000 mg + 12,2 mg + 200 mg, 10 saszetek

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

19,39

O produkcie

100012414

Theraflu Total Grip jest lekiem zawierającym trzy substancje czynne: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i gwajafenezynę.

Działanie

Theraflu Total Grip jest lekiem zawierającym trzy substancje czynne:
•Paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym,
•Chlorowodorek fenylefryny, który zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos i ułatwia oddychanie poprzez zmniejszeni eobrzęku w przewodach nosowych ,
•Gwajafenezynę, która jest substancją o działaniu wykrztuśnym. Rozrzedza wydzielinę (flegmę) i zmniejsza nasilenie mokrego kaszlu.

Wskazania

Lek Theraflu Total Grip jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują łagodne i umiarkowane bóle, gorączkę, uczucie zatkanego nosa (zablokowany nos) oraz mokry kaszel.

Przeciwwskazania

Kiedy NIE przyjmować leku Theraflu Total Grip:
•jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
•jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),
•jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
•jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy,
•jeśli u pacjenta występujejaskraz zamkniętym kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku),
•jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (rodzaj guza nadnerczy –gruczołów położonych blisko nerek),
•jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona),
•jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
•jeśli pacjent przyjmuje beta-adrenolityki(leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca),
•jeśli pacjent przyjmuje inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne jest, aby przyjmować lek Theraflu Total Grip TYLKO wtedy, gdy występują WSZYSTKIE następujące objawy: ból i (lub) gorączka, przekrwienie błony śluzowej nosa i mokry kaszel. Lek zawiera paracetamol. NIE NALEŻY przyjmować leku równocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol. W przypadku podania dawki większej niż maksymalna dawka dobowa paracetamolu, może wystąpić ciężkie uszkodzenie wątroby. Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, a zwłaszcza połączenia kilku substancji o działaniu przeciwbólowym, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Nie należy spożywać napojów alkoholowych podczas stosowania tego leku. Nie należy przyjmować leku równocześnie z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia kaszlu, przeziębienia lub kataru. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni lub w przypadku, kiedy kaszlowi towarzyszy wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.

Przed zastosowaniem leku Theraflu Total Grip należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku występowania:
•zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego
•zaburzeń czynności wątroby
•zaburzeń czynności nerek
•przerostu gruczołu krokowego (prostaty), ponieważ może występować zatrzymanie moczu lub trudności z oddawaniem moczu
•problemów z krążeniem krwi (takie jak objaw Raynauda)
•łagodnej żółtaczki (zespół Gilberta)
•niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedobór enzymu)
•nieprawidłowego rozpaduczerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna)
•odwodnienia lub przewlekłego niedożywienia
•przewlekłego kaszlu, astmy lub rozedmy płuc (choroba płuc)

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16lat, ani też u młodzieży w wieku od 16 do 18lato masie ciała poniżej 50kg

Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, ani też u młodzieży w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała poniżej 50 kg.

Przyjmowanie innych leków

Nie należy stosować leku Theraflu Total Grip, jeżeli pacjent przyjmuje:
•lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO) stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona
•trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu depresji
•leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, np. beta-adrenolityki
•leki zawierające leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności o lekach takich jak:
•leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i nieprawidłowego rytmu serca (digoksyna i inne glikozydy nasercowe)
•leki rozrzedzające krew (przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna lub inne pochodne kumaryny
•leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów,jak metoklopramid lub domperydon
•leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd) i zakażeń bakteryjnych (chloramfenikol)
•leki stosowane w leczeniu drgawek, takie jak lamotrygina, fenytoina, fenobarbital i karbamazepina
•kolestyramina stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu
•zydowudyna (AZT) stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV (AIDS)
•probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej
•ergotamina i metysergid, stosowane w leczeniu migreny
•leki stosowane w leczeniu gorączki lub łagodnych dolegliwości bólowych (salicylany, salicylamid)
•leki zawierające paracetamol lub leki obkurczające błonę śluzową nosa stosowane w leczeniu przeziębień i grypy
•halogenowane leki znieczulające stosowane w celu znieczulenia przed operacją
•należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku w przypadku wykonywania badań moczu

Ciąża

Nie należy stosować leku Theraflu Total Grip podczas ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie

U osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16lat i starszej o masie ciała 50kg lub większej:
•Przyjmować jedną saszetkę co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb.
•Nie należy przyjmować więcej niż 3saszetki (3dawki) na dobę (co odpowiada 3000mg paracetamolu, 36,6mg chlorowodorku fenylefryny i 600mg gwajafenezyny).
•Nie stosować leku dłużej niż przez 3dni. Należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub ich nasilenia albo, jeśli kaszlowi towarzyszy wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy PRZERWAĆ stosowanie leku Theraflu Total Grip i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów:
•reakcje alergiczne, w tym świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy lub ust
•wysypka skórna (w tym pokrzywka, świąd), zaczerwienienie skóry
•złuszczanie skóry, pęcherze, owrzodzenia, owrzodzenia w jamie ustnej
•zaburzenia związane z krwią, w tym nietypowe krwawienie lub powstawanie siniaków
•zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Są to oznaki problemów z wątrobą Powyższe działania niepożądane występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób) lub bardzo rzadko. W szczególności poważne reakcje skórne występują bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10000 osób).

Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić rzadko lub bardzo rzadko(u maksymalnie 1 na 1000 osób lub 1 na 10000 osób). Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych objawów:
•ból lub dyskomfort w jamie brzusznej (biegunka, nudności, wymioty)
•bóle głowy, zawroty głowy
•wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, szybkie bicie serca
•zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, drażliwość lub dezorientacja
•problemy z oddychaniem
•rozszerzenie źrenicy, zwiększone ciśnienie w oku

W rzadko występujących przypadkach można także zaobserwować nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych testów czynnościowych wątroby

Skład

Substancjami czynnymi leku są paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i gwajafenezyna. Jedna saszetka zawiera 1000mg paracetamolu, 12,2mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 10mg fenylefryny zasady) oraz 200mg gwajafenezyny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, cytrynian sodu, kwas cytrynowy bezwodny, kwas winowy, aromat cytrynowy 87A069, aromat cytrynowy 875060 (zawiera butylohydroksyanizol), aromat mentolowy 876026, acesulfam potasowy(E950), aromat cytrynowy 501.476/AP05.04, aspartam (E951), aromat cytrynowy 875928, żółcień chinolinowa (E104).

Producent

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstrasse 4
80-339 Monachium Niemcy

Dystrybutor

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.