Orinox HA 0,1% Dr.Max, aerozol do nosa, 10 ml

Dostępny
13,49

O produkcie: Orinox HA 0,1% Dr.Max, aerozol do nosa, 10 ml

100012126

Opis

Orinox HA należy do grupy leków nazywanych sympatykomimetykami, które są stosowane w leczeniu chorób nosa. Lek zawiera ksylometazoliny chlorowodorek jako substancję czynną, która redukuje przekrwienie błony śluzowej nosa, co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Wskazania

Orinox HA stosuje się w objawowym leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wydzieliną z nosa spowodowanego przeziębieniem lub zapaleniem zatok.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Orinox HA:
- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca);
- jeśli pacjent ostatnio przebył operację neurochirurgiczną (przezklinowa operacja przysadki mózgowej lub inna operacja odsłaniająca opony mózgowe);
- jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w oku, szczególnie jaskrę z wąskim kątem przesączania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orinox HA należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
• jeśli pacjent stosuje obecnie inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (np. tranylcyprominę i moklobemid – leki stosowane w leczeniu depresji) lub jeśli pacjent stosował inhibitory MAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni, lub stosuje trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lub inne leki, które mogą powodować podniesienie ciśnienia tętniczego krwi;
• jeśli pacjent ma choroby układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze);
• jeśli u pacjenta występuje choroba serca (np. zespół długiego odstępu QT);
• jeśli pacjent ma guz nadnerczy (guz chromochłonny);
• jeśli pacjent ma powiększoną prostatę;
• jeśli pacjent choruje na porfirię (zaburzenie metaboliczne, które wywiera wpływ na skórę i (lub) centralny układ nerwowy);
• jeśli pacjent ma zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

Długotrwałe stosowanie Orinox HA, jak innych podobnych leków, może doprowadzić do przewlekłego obrzęku błony śluzowej nosa, co ostatecznie może spowodować jej zanik (ścieńczenie). Aby temu zapobiec, czas leczenia należy ograniczyć do minimum.
Należy unikać długotrwałego i nadmiernego stosowania leku zwłaszcza u dzieci. Długość leczenia u dzieci należy zawsze skonsultować z lekarzem.
Jeżeli pacjent uważa, że ma zakażenie bakteryjne w obrębie nosa i zatok, powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważ zakażenie musi być odpowiednio leczone.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i ustami.

Tak jak inne podobne leki, Orinox HA może powodować zaburzenia snu, zawroty głowy i drżenie u osób wrażliwych. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nasilają się.


Stosowanie leku u dzieci

Orinox HA 1 mg/mL aerozol do nosa, roztwór nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Inne moce farmaceutyczne mogą być bardziej odpowiednie do podawania tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jednoczesne stosowanie Orinox HA z inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO, np. tranylcypromina, moklobemid) lub stosowanie w ciągu ostatnich dwóch tygodni inhibitorów MAO, trójpierścieniowych lub czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub innych leków, które mogą powodować podniesienie ciśnienia tętniczego krwi (np. doksapram, ergotamina, oksytocyna), może w wyniku działania tych leków na serce i naczynia krwionośne powodować podniesienie ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków.
Interakcja może wystąpić podczas stosowania ksylometazoliny z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwnadciśnieniowymi lub lekami do miejscowego lub ogólnego leczenia grypy. Istnieje ryzyko zmiany działania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niektórych chorób serca i podwyższonego ciśnienia w oku).
Podczas stosowania takich leków należy wziąć to pod uwagę i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka jest w ciąży. Lekarz zdecyduje, czy można bezpiecznie stosować lek. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania ksylometazoliny podczas ciąży.

Karmienie piersią
Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przenika do mleka matki i nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Lekarz podejmie decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie ksylometazoliną, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Ponieważ przedawkowanie może
prowadzić do zmniejszenia produkcji mleka, szczególnie ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki ksylometazoliny podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
1 rozpylenie leku do każdego otworu nosowego, nie więcej niż 3 razy na dobę.

Nie wolno stosować leku Orinox HA dłużej niż 5 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Stosowanie leku można powtórzyć po kilkudniowym przerwaniu leczenia.

Nie wolno przekraczać zalecanej dawki.

Jeśli po upływie 5 dni ciągłego leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Orinox HA i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta wystąpią poniżej opisane objawy (które mogą być objawami reakcji alergicznej):
• trudności w oddychaniu lub przełykaniu,
• opuchnięcie twarzy, warg, języka lub gardła,
• silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami (pokrzywka).

Odnotowano następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):
• ból głowy,
• przejściowe i łagodne objawy podrażnienia, takie jak kłucie lub suchość błony śluzowej nosa i (lub) gardła,
• kichanie,
• nudności.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• uczucie zatkanego nosa (po zakończeniu działania leku),
• krwawienie z nosa.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
• zawroty głowy,
• nieregularne i szybkie bicie serca,
• podwyższone ciśnienie krwi,
• przemijające zaburzenia widzenia,
• reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, świąd, obrzęk.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
• nerwowość,
• bezsenność,
• arytmia (zaburzenia rytmu serca),
• częstoskurcz (przyśpieszone bicie serca).


Skład

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Jedna dawka (140 mikrolitrów) zawiera 0,140 miligramów ksylometazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki leku to: woda morska oczyszczona, potasu diwodorofosforan, sodu hialuronian, woda oczyszczona.

Producent

Wytwórca:

Jadran – Galenski laboratorij d.d.
Svilno 20
51000 Rijeka
Chorwacja

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město
110 00 Praga 1
Republika Czeska


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.