Apap Przeziębienie Junior, 6 saszetek

Marka: APAP
Dostępny
20,79

Klienci kupili również

O produkcie: Apap Przeziębienie Junior, 6 saszetek

100016604

Opis

Nazwa Apap Przeziębienie Junior
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum
Dawka 300 mg + 20 mg + 5 mg
Postać Proszek do sporządzania roztworu doustnego
Wielkość opakowania 6 saszetek
Działanie/właściwości
 • Przeciwbólowe,
 • Przeciwgorączkowe.

Apap Przeziębienie Junior, 6 saszetek jest lekiem złożonym, stosowanym przy przeziębieniu.


Działanie

Jak działa Apap Przeziębienie Junior?

APAP Przeziębienie Junior jest lekiem złożonym, zawierającym paracetamol, fenylefrynę i kwas askorbowy (witaminę C). Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, fenylefryna zmniejsza obrzęk i przekrwienia błony śluzowej.

Lek wskazany jest do krótkotrwałego stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka i dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa (katar).


Wskazania

Lek wskazany jest do krótkotrwałego stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak:
- gorączka i dreszcze,
- ból głowy,
- bóle mięśniowo-stawowe,
- ból gardła,
- niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem,
- nieżyt błony śluzowej nosa (katar).

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 • Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów:
 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wysokie ciśnienie tętnicze,
 • wrodzony niedobór niektórych enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej,
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
 • wirusowe zapalenie wątroby,
 • choroba alkoholowa,
 • jaskra z wąskim kątem przesączania,
 • anatomicznie wąski kąt przesączania.

Leku APAP przeziębienie junior nie należy przyjmować w czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.
Leku APAP przeziębienie junior nie należy przyjmować w czasie leczenia zydowudyną (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub innymi lekami przeciw grypie, przeziębieniu i lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej (tak zwane sympatykomimetyki).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP przeziębienie junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występuje: niewydolność wątroby lub nerek, guz chromochłonny nadnerczy, astma oskrzelowa, rozrost gruczołu krokowego, nadczynność tarczycy, zespół Raynauda (zblednięcie,
  a następnie zasinienie palców rąk, stóp, brzegów płatków usznych i czubka nosa występujące często pod wpływem zimna lub emocji), choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca;
 • pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.

Przypadki wystąpienia niewydolności wątroby odnotowano u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących na anoreksję, mających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol.

Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko kwasicy metabolicznej. Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in.:

 • głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie,
 • uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,
 • ogólnie złe samopoczucie.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.


Stosowanie leku u dzieci

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi:

 • paracetamol (substancję czynną znajdującą się w wielu lekach stosowanych w przeziębieniu i grypie), dlatego że przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się koniecznością przeszczepienia wątroby lub zgonem;
 • fenylefrynę lub pseudoefedrynę (leki z grupy tzw. sympatykomimetyków, stosowane w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru);
 • inne sympatykomimetyki lub inhibitory MAO (stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego lub depresji);
 • zydowudynę (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty przed równoczesnym zastosowaniem z następującymi lekami:

 • leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, kumaryna);
 • leki przeciwpadaczkowe;
 • barbiturany (leki działające nasennie i uspokajająco);
 • inne leki indukujące enzymy mikrosomowe wątroby (np. izoniazyd, ryfampicyna leki przeciwgruźlicze);
  Strona 3 z 7
 • metoklopramid (lek przeciwwymiotny);
 • cholinolityki (leki stosowane w astmie oskrzelowej, w leczeniu wrzodów żołądka i refluksu, jako leki przeciwwymiotne, w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, w objawowym leczeniu choroby Parkinsona);
 • flukloksacylina (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które należy pilnie leczyć i które może wystąpić szczególnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą (stan, gdy bakterie i ich toksyny krążą we krwi, prowadząc do uszkodzenia narządów), niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem, a także u pacjentów stosujących maksymalne dawki dobowe paracetamolu;
 • leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (guanetydyna, mekamylamina, metyldopa, rezerpina);
 • antagoniści receptorów beta-adrenergicznych (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i chorobach układu krążenia);
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • pochodne alkaloidów sporyszu, np. bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid (leki stosowane w leczeniu migreny);
 • bromokryptyna i karbegolina (leki obniżające poziom hormonu prolaktyny);
 • leki przyspieszające poród;
 • salicylany (np. kwas acetylosalicylowy);
 • leki zobojętniające sok żołądkowy;
 • leki lub suplementy diety zawierające żelazo;
 • leki pobudzające;
 • leki zmniejszające apetyt;
 • leki psychopobudzające z grupy pochodnych amfetaminy (np. stosowane w leczeniu nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi).
 • Jeśli pacjent nie jest pewien, czy stosuje którykolwiek z tych leków, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wpływ na wyniki testów laboratoryjnych
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania glukozy lub kwasu moczowego).


Ciąża

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.


Dawkowanie

Jak dawkować Apap Przeziębienie Junior?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat
W razie konieczności 1 saszetka, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 4 saszetek na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
W razie konieczności 1 lub 2 saszetki, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 6 saszetek na dobę.

Sposób podawania
Zawartość saszetki należy wsypać do gorącej wody (100 ml) i dokładnie wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Płyn należy spożyć w ciągu 15 minut od momentu przygotowania.
Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarskiej.
Dawkowanie leku APAP przeziębienie junior w szczególnych grupach pacjentów

Niewydolność nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się zmniejszenie dawki paracetamolu oraz wydłużenie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami jak podano poniżej:

Jak długo można stosować Apap Przeziębienie Junior?

Niewydolność wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę paracetamolu lub wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnym dawkami. Nie należy stosować w ciągu doby maksymalnej dawki dobowej paracetamolu większej niż 2 g.

Osoby w podeszłym wieku
Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że dawkowanie paracetamolu zalecane dla dorosłych jest odpowiednie w tej grupie pacjentów.

Jednak u osób w podeszłym wieku stosowne może być zmniejszenie dawki lub częstości podawania.
Jeśli lek nie jest stosowany pod kontrolą lekarza, nie należy stosować w ciągu doby dawki większej niż 2 g u pacjentów:

 • o masie ciała mniejszej niż 50 kg
 • z niewydolnością wątroby (patrz też powyżej)
 • z chorobą alkoholową
 • odwodnionych
 • niedożywionych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APAP przeziębienie junior
W razie zażycia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane.

Z powodu przedawkowania paracetamolu mogą wystąpić takie objawy jak: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić samoistnie, co jednak nie wyklucza możliwości rozwijania się uszkodzenia wątroby, które następnie może objawiać się rozpieraniem w nadbrzuszu, nawrotem nudności i żółtaczką. Warto podać doustnie 60-100 g węgla aktywnego, najlepiej rozmieszanego z wodą.
Przedawkowanie fenylefryny objawia się zaburzeniami układu krążenia (zbyt częste bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze), zapaścią naczyniową z zahamowaniem oddychania.

Pominięcie zastosowania leku APAP przeziębienie junior
Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

 • reakcje alergiczne (uczuleniowe) takie jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączone z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy; występują rzadko,
 • ciężkie reakcje skórne objawiające się wysypką na całym ciele, nadżerkami w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, czerwonymi plamkami na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczaniem dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi; występują bardzo rzadko,
 • problemy z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; występują bardzo rzadko,
 • utrata widzenia, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym szczególnie u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; występuje rzadko,
 • nietypowe szybkie tętno lub uczucie nieregularnego rytmu serca; występują z częstością nieznaną,
 • trudności w oddawaniu moczu; występują z częstością nieznaną,
 • żółtaczka, ostre uszkodzenie wątroby występującego najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby), martwica wątroby; występują bardzo rzadko,
 • hipoglikemia (nadmierne zmniejszenie się stężenia cukru we krwi); występuje bardzo rzadko,
 • kwasica metaboliczna z wysoką luką anionową (obniżenie pH krwi spowodowane nagromadzeniem we krwi nadmiernych ilości substancji o charakterze kwaśnym z równoczesnymi zaburzeniami elektrolitowymi); występuje z częstością nieznaną,
 • zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca, skłonność do występowania siniaków (zahamowanie czynności szpiku kostnego - zmniejszenie liczby komórek szpiku wytwarzających krwinki) i zaburzenia krzepnięcia; występują rzadko.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • depresja, splątanie;
 • drżenie;
 • rozszerzenie źrenic;
 • obrzęki;
 • biegunka, bóle brzucha;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz), nieprawidłowa czynność wątroby;
 • świąd, pocenie się;
 • złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych);
 • leukopenia, neutropenia (zmniejszenie liczby jednego rodzaju krwinek białych we krwi – leukocytów lub neutrofili), agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);
 • plamica barwnikowa;
 • jałowy ropomocz (mętny mocz).

Działania niepożądane, występujące z nieznaną częstością (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych):

 • lęk, nerwowość, niepokój, omamy;
 • zawroty głowy, ból głowy, bezsenność;
 • podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi;
 • bladość skóry;
 • nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej, ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek. 1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg fenylefryny chlorowodorku.
Pozostałe składniki leku to: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian, aromat pomarańczowy*, aromat truskawkowy**, krzemionka koloidalna bezwodna.

Aromat pomarańczowy* (olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol).

Aromat truskawkowy** (cis-3-heksenol, furaneol, etylo-2-metylomaślan, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu dwutlenek).


Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.