Apap Przeziębienie Junior, 300 mg + 20 mg + 5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 6 saszetek

Marka: APAP
Dostępny
18,87

O produkcie

100016604

Apap przeziębienie junior jest lekiem złożonym, zawierającym paracetamol, fenylefrynę i kwas askorbowy (witaminę C).
Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, fenylefryna zmniejsza obrzęk i przekrwienia błony śluzowej.

Wskazania

Lek wskazany jest do krótkotrwałego stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak:
- gorączka i dreszcze,
- ból głowy,
- bóle mięśniowo-stawowe,
- ból gardła,
- niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem,
- nieżyt błony śluzowej nosa (katar).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apap przeziębienie junior:
• Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów:
- niestabilna choroba wieńcowa,
- zaburzenia rytmu serca,
- wysokie ciśnienie tętnicze,
- wrodzony niedobór niektórych enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej,
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- wirusowe zapalenie wątroby,
- choroba alkoholowa,
- jaskra z wąskim kątem przesączania,
- anatomicznie wąski kąt przesączania.

Leku APAP przeziębienie junior nie należy przyjmować w czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.
Leku APAP przeziębienie junior nie należy przyjmować w czasie leczenia zydowudyną (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub innymi lekami przeciw grypie, przeziębieniu i lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej (tak zwane sympatykomimetyki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP przeziębienie junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występuje: niewydolność wątroby lub nerek, guz chromochłonny nadnerczy, astma oskrzelowa, rozrost gruczołu krokowego, nadczynność tarczycy, zespół Raynauda (zblednięcie, a następnie zasinienie palców rąk, stóp, brzegów płatków usznych i czubka nosa występujące często pod wpływem zimna lub emocji), choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca;
- pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.

Przypadki wystąpienia niewydolności wątroby odnotowano u pacjentów u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących na anoreksję, mających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol.

Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko kwasicy metabolicznej. Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in.:
- głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie,
- uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,
- ogólnie złe samopoczucie.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.

Stosowanie leku u dzieci

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi:
- paracetamol (substancję czynną znajdującą się w wielu lekach stosowanych w przeziębieniu i grypie), dlatego że przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się koniecznością przeszczepienia wątroby lub zgonem;  
- fenylefrynę lub pseudoefedrynę (leki z grupy tzw. sympatykomimetyków, stosowane w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru);
- inne sympatykomimetyki lub inhibitory MAO (stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego lub depresji);
- zydowudynę (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Należy zasięgnąć opinii lekarza przed równoczesnym zastosowaniem z następującymi lekami:
- leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, kumaryna);
- leki przeciwpadaczkowe;
- barbiturany (leki działające nasennie i uspokajająco);
- inne leki indukujące enzymy mikrosomowe wątroby (np. izoniazyd, ryfampicyna leki przeciwgruźlicze);
- metoklopramid (lek przeciwwymiotny);
- cholinolityki (leki stosowane w astmie oskrzelowej, w leczeniu wrzodów żołądka i refluksu, jako leki przeciwwymiotne, w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, w objawowym leczeniu choroby Parkinsona);
- leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (guanetydyna, mekamylamina, metyldopa, rezerpina);
- antagoniści receptorów beta-adrenergicznych (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i chorobach układu krążenia);
- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
- pochodne alkaloidów sporyszu, np. bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid (leki stosowane w leczeniu migreny);
- bromokryptyna i karbegolina (leki obniżające poziom hormonu prolaktyny);
- leki przyspieszające poród;
- salicylany (np. kwas acetylosalicylowy);
- leki zobojętniające sok żołądkowy;
- leki lub suplementy diety zawierające żelazo;
- leki pobudzające;
- leki zmniejszające apetyt;
- leki psychopobudzające z grupy pochodnych amfetaminy (np. stosowane w leczeniu nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi).

Ciąża

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie

- Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
W razie konieczności 1 saszetka, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 4 saszetek na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
W razie konieczności 1 lub 2 saszetki, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 6 saszetek na dobę.

Sposób podawania:
Zawartość saszetki należy wsypać do gorącej wody (100 ml) i dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Płyn należy spożyć w ciągu 15 minut od momentu przygotowania.

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarskiej.

Dawkowanie leku APAP przeziębienie junior w szczególnych grupach pacjentów:
- Niewydolność nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się zmniejszenie dawki paracetamolu oraz wydłużenie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. Przesączanie kłębuszkowe (GFR) 10-50 ml/min = Dawka jednorazowa paracetamolu 500 mg co 6 godzin

Niewydolność wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę paracetamolu lub wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnym dawkami. Nie należy stosować w ciągu doby maksymalnej dawki dobowej paracetamolu większej niż 2 g.

Osoby w podeszłym wieku
Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że dawkowanie paracetamolu zalecane dla dorosłych jest odpowiednie w tej grupie pacjentów. Jednak u osób w podeszłym wieku stosowne może być zmniejszenie dawki lub częstości podawania. Jeśli lek nie jest stosowany pod kontrolą lekarza, nie należy stosować w ciągu doby dawki większej niż 2 g u pacjentów:
- o masie ciała mniejszej niż 50 kg
- z niewydolnością wątroby (patrz też powyżej)
- z chorobą alkoholową
- odwodnionych
- niedożywionych.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:
• reakcje alergiczne (uczuleniowe) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączone z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy; występują rzadko,
• ciężkie reakcje skórne objawiające się wysypką na całym ciele, nadżerkami w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, czerwonymi plamkami na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczaniem dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi; występują bardzo rzadko,
• problemy z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; występują bardzo rzadko,
• utrata widzenia, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym szczególnie u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; występuje rzadko,
• nietypowe szybkie tętno lub uczucie nieregularnego rytmu serca; występują z częstością nieznaną,
• trudności w oddawaniu moczu; występują z częstością nieznaną,
• żółtaczka, ostre uszkodzenie wątroby występującego najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby), martwica wątroby; występują bardzo rzadko,
• hipoglikemia (nadmierne zmniejszenie się stężenia cukru we krwi); występuje bardzo rzadko
• kwasica metaboliczna z wysoką luką anionową (obniżenie pH krwi spowodowane nagromadzeniem we krwi nadmiernych ilości substancji o charakterze kwaśnymz równoczesnymi zaburzeniami elektrolitowymi); występuje z częstością nieznaną,
• zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca, skłonność do występowania siniaków (zahamowanie czynności szpiku kostnego - zmniejszenie liczny komórek szpiku wytwarzających krwinki) i zaburzenia krzepnięcia; występują rzadko.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):
- depresja, splątanie;
- drżenie;
- rozszerzenie źrenic,
- obrzęki;
- biegunka, bóle brzucha;
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz), nieprawidłowa czynność wątroby;
- świąd, pocenie się;
- złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
- niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych);
- leukopenia, neutropenia (zmniejszenie liczby jednego rodzaju krwinek białych we krwi –leukocytów lub neutrofili), agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);
- plamica barwnikowa;
- jałowy ropomocz (mętny mocz).

Działania niepożądane, występujące z nieznaną częstością (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych):
- lęk, nerwowość, niepokój, omamy;
- zawroty głowy, ból głowy, bezsenność;
- podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi;
- bladość skóry;
- nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej, ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek. 1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg fenylefryny chlorowodorku.
Pozostałe składniki leku to: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian, aromat pomarańczowy*, aromat truskawkowy**, krzemionka koloidalna bezwodna.

aromat pomarańczowy* (olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol).
aromat truskawkowy** (cis-3-heksenol, furaneol, etylo-2-metylomaślan, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu dwutlenek).

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.