Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, 4,525 g/5 ml, płyn doustny, 100ml

Dostępny
9,90

O produkcie: Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, 4,525 g/5 ml, płyn doustny, 100ml

100007785

Opis

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, 4,525 g/5 ml, płyn doustny, 100ml zawiera w składzie nalewkę z liści miłorzębu japońskiego.


Wskazania

Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi.
Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm
- jeśli znana jest nadwrażliwość na produkty zawierające w swoim składzie miłorząb japoński.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Zaleca się przerwać stosowanie produktu 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym (np. wyrwanie zęba).

Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi) lub hemofilia, przed rozpoczęciem stosowania Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, ponieważ dawka jednorazowa preparatu 5 ml, zawiera ok. 2,7 g etanolu, co odpowiada ok. 28 ml wina i 69 ml piwa.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby.


Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na zawartość etanolu oraz brak odpowiedniej ilości danych nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na zawartość etanolu w preparacie nie zaleca się równoczesnego stosowania leku z innymi środkami farmaceutycznymi mogącymi wpływać niekorzystnie na wątrobę.

W przypadku regularnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków wpływających na krzepliwość krwi (np. heparyna, warfaryna, pochodne kumaryny) przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm.


Ciąża

Ze względu na możliwe wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią.
Należy pamiętać, że preparat zawiera 60 - 70 % V/V etanolu.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli:
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować lek 3 razy dziennie po 5 - 10 ml rozcieńczony wodą.
Do leku dołączono miarkę ułatwiającą odmierzanie zalecanej dawki.

Zalecany czas kuracji to 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm
Ze względu na zawartość etanolu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych, a także osłabiać sprawność psychoruchową.

Pominięcie zastosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm
Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, sporadycznie przypadki skórnej reakcji uczuleniowej (wysypki, świąd).


Skład

Co zawiera lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm
- Substancją czynną leku jest nalewka z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobae folii tinctura (1:5)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % V/V.
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70 % V/V.


Producent

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.