Nurofen Express Forte, 400 mg, 30 kapsułek

Marka: NUROFEN
Dostępny
21,29
Darmowa dostawa od 229,00 zł

O produkcie

100011588

Nurofen Express Forte to lek zawierający ibuprofen, który należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból i wysoką temperaturę.

Wskazania

Lek Nurofen Express Forte przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej), w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba, gorączki i bólu związanego z przeziębieniem

Przeciwwskazania

Nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:
- w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku
- jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),
- jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży
- jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów),
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy może nasilić
dolegliwości. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia takiej sytuacji, należy
przerwać stosowanie leku Nurofen Express Forte i skontaktować się z lekarzem.

Podczas ospy wietrznej należy unikać przyjmowania leku Nurofen Express Forte.

Podczas długotrwałego stosowania leku Nurofen Express Forte należy przeprowadzać regularne badanie czynności wątroby i nerek oraz badanie morfologii krwi.

Przyjmowanie leku Nurofen Express Forte jednocześnie z innymi NLPZ, włączając swoiste inhibitory cyklooksygenazy-2 może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, toteż należy unikać takiego połączenia

Przyjmowanie więcej niż jednego leku przeciwbólowego może zwiększać ryzyko poważnych zaburzeń czynności nerek, toteż należy tego unikać. Ryzyko takie jest większe w przypadku odwodnienia.

U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Przyjmowanie innych leków

Niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie Nurofen Express Forte.
Dlatego też przed zastosowaniem leku Nurofen Express Forte z innymi lekami zawsze należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty.

Lek Nurofen Express Forte może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Nurofen Express Forte. Na przykład:

- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)

Nie należy przyjmować leku Nurofen Express Forte podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) w dawkach powyżej 75 mg na dobę.
Podczas leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) (do 75 mg na dobę) należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przez zastosowaniem leku Nurofen Express Forte.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

inne NLPZ (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe) możliwe zwiększone ryzyko wystąpienia
owrzodzenia przewodu pokarmowego lub
krwawienia
digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca) możliwe nasilenie działania digoksyny
glikokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub
substancje podobne do kortyzonu)
możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzenia
lub krwawienia z przewodu pokarmowego
leki przeciwpłytkowe możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzenia
lub krwawienia z przewodu pokarmowego
fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki) działanie fenytoiny może ulec wzmocnieniu
selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji)
możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia
lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalnodepresyjnych
oraz depresji)
działanie litu może ulec wzmocnieniu
probenecyd i sulfinpyrazon (leki stosowane w
leczeniu dny)
może wydłużyć się czas rozpadu ibuprofenu
w organizmie
diuretyki oszczędzające potas możliwe zwiększenie stężenie potasu we krwi
(hiperkaliemia)
metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka i choroby
reumatycznej)
działanie metotreksatu może ulec
wzmocnieniu
takrolimus i cyklosporyna (leki immunosupresyjne) możliwość uszkodzenia nerek
zydowudyna (lek stosowany w AIDS) użycie leku Nurofen Express Forte może
powodować zwiększenie ryzyka krwawienia
wewnątrzstawowego lub krwawienia
prowadzącego do obrzęku u pacjentów HIV
(+) z hemofilią
pochodne sulfonylomocznika (leki
przeciwcukrzycowe)
możliwe interakcje
antybiotyki chinolonowe może zwiększyć się ryzyko drgawek
mifepryston (lek stosowany w celu rozwiązania ciąży) działanie mifepristonu może ulec osłabieniu

Ciąża

Ciąża
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży podczas stosowania leku Nurofen Express Forte.
Nie wolno stosować leku w ostatnim trymestrze ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania leku Nurofen Express Forte w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią
Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy czas.

Dawkowanie

Należy zawsze stosować lek Nurofen Express Forte zgodnie z niniejszą ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:
Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):
Dawka początkowa: 1 kapsułka (400 mg ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nurofen Express Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas oceny działań niepożądanych stosuje się poniższą klasyfikację częstości występowania:
Bardzo często: występują u więcej niż 1 pacjenta na 10
Często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100
Niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000
Rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000
Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000
Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Należy PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli
wystąpią poniższe objawy:
- objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, smoliste stolce, wymioty z obecnością krwi lub ciemnych cząstek wyglądających jak fusy kawy.
- objawy bardzo rzadkiej, ale poważnej reakcji alergicznej takiej jak nasilenie astmy, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z oddychaniem, szybka akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Reakcja taka może wystąpić nawet podczas pierwszego przyjęcia leku.
- poważne reakcje skórne, takie jak wysypka pokrywająca całe ciało, złuszczanie się skóry lub powstawanie pęcherzy
- poważne rekacje skórne, znane jako zespół DRESS (częstość nieznana). Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłow chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Inne możliwe działania niepożądane
Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często
· zaburzenia przewodu pokarmowego, np. zgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) dwunastnicy mogące w wyjątkowych przypadkach powodować niedokrwistość.

Niezbyt często
- owrzodzenie żołądka lub jelit, czasem z towarzyszącym krwawieniem i perforacją, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka), zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna
- zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
- zaburzenia widzenia
- reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd skóry i napady astmy. W takim przypadku należy koniecznie przerwać stosowanie leku Nurofen Express Forte i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rzadko
- szumy uszne (dzwonienie w uszach)
- uszkodzenie nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi

Bardzo rzadko
- podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolność serca
- zapalenie przełyku lub trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita
- podczas ospy wietrznej obserwowano poważne zakażenia skóry i tkanek miękkich
- zmniejszenie ilości oddawanego moczu i obrzęki (szczególnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub z zaburzeniem czynności nerek); obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy); zapalenie nerek (zapalenie śródmiąższowe ) mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek.
Jeśli wystąpi jeden z wymienionych objawów lub ogólne złe samopoczucie, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen Express Forte i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek.
- zaburzenia wytwarzania komórek krwi: pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne osłabienie, krwawienia z nosa oraz krwawienia skórne. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem. Nie wolno leczyć tych objawów środkami przeciwbólowymi lub lekami przeciwgorączkowymi.
- reakcje psychotyczne i depresja
- opisywano przypadki zaostrzenia stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) w wyniku stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli podczas stosowania leku Nurofen Express Forte wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłoczne zgłosić się do lekarza, w celu ustalenia, czy konieczne będzie użycie leków przeciwzakaźnych/antybiotyków.
- wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca
- zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby
- podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko tych zaburzeń. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka z towarzyszącym zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), utrata włosów (łysienie)
- ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości
- zaostrzenie astmy lub skurczu oskrzeli

Skład

Każda kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. Ponadto lek zawiera: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona.
Skład kapsułki: Żelatyna, Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, Woda oczyszczona, Czerwień koszenilowa (E 124)
Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: Tytanu dwutlenek (E 171), Glikol propylenowy, Hypromeloza 3 cP

Producent

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham site
Thane Road,
Nottingham,
Nottinghamshire NG90 2DB
Wielka Brytania

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.