Nurofen Express Forte, 400 mg, 20 kapsułek, miękkich

Marka: NUROFEN
Dostępny
22,99

Klienci kupili również

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Nurofen Express Forte, 400 mg, 20 kapsułek, miękkich

100003868

Opis

Nazwa Nurofen Express Forte
Nazwa międzynarodowa Ibuprofenum
Dawka 400 mg
Postać kapsułki miękkie
Wielkość opakowania 20 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeciwbólowo
  • przeciwzapalnie
  • przeciwgorączkowo

Nurofen Express Forte, 400 mg, 20 kapsułek, miękkich to lek zawierający ibuprofen.


Działanie

Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból i wysoką temperaturę.


Wskazania

Lek Nurofen Express Forte przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej), w krótkotrwałym objawowym leczeniu:
• łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba
• gorączki i bólu związanego z przeziębieniem

Jeśli po upływie 3 dni u dzieci i młodzieży, 3 dni w przypadku gorączki i 4 dni w przypadku bólu u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku:
- w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku,
- Jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),
- Jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka I (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,
- Jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
- Jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- Jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- Jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
- Jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów),
- Jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nurofen Express Forte należy omówić to z lekarzem, lub farmaceutą lub pielęgniarką.
• jeśli pacjent ma infekcję,
• jeśli pacjent ma układowy toczeń rumieniowaty lub mieszaną chorobę tkanki łącznej (choroby układu immunologicznego powodujące bóle stawów, zmiany skórne oraz gorączkę),
• jeśli u pacjenta występują poważne reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów
reakcji alergicznych,
• jeśli u pacjenta występują pewne wrodzone zaburzenia tworzenia krwi (np. ostra przemijająca porfiria) lub zaburzenia krzepnięcia,
• jeśli pacjent ma lub miał w chorobę jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna),
• w przypadku zaburzenia czynności nerek,
• w przypadku zaburzenia czynności wątroby,
• jeśli pacjent w ostatnim czasie miał zabieg chirurgiczny,
• jeśli pacjent choruje lub chorował na astmę lub chorobę alergiczną, ponieważ może wystąpić duszność,
• jeśli pacjent ma katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia układu
oddechowego, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Reakcja alergiczna może mieć postać napadu astmy (tzw. astma analgetyczna), ostrych obrzęków naczynioruchowych (obrzęk Quinckego) lub wysypki skórnej,
• jeśli pacjent przyjmuje leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne) lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy .

Inne ostrzeżenia
• Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy może nasilić
dolegliwości. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia takiej sytuacji, należy
przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
• Podczas ospy wietrznej należy unikać przyjmowania leku Nurofen Express Forte.
• Podczas długotrwałego stosowania leku Nurofen Express Forte należy przeprowadzać
regularne badanie czynności wątroby i nerek oraz badanie morfologii krwi.
• Przyjmowanie leku Nurofen Express Forte jednocześnie z innymi NLPZ, włączając swoiste inhibitory cyklooksygenazy-2 może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, toteż należy unikać takiego połączenia (patrz punkt poniżej „Stosowanie innych leków”).
• Nawykowe stosowanie (więcej niż jednego) leków przeciwbólowych może prowadzić do
poważnych zaburzeń czynności nerek i należy tego unikać. Ryzyko to jest większe w
przypadku utraty soli i odwodnienia.

- U odwodnionej młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Zakażenia

Lek ten może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym Nurofen Express Forte może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną.

Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Reakcje skórne
Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem tego leku. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen Express Forte i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem tego leku pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.

Wystąpienie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres czasu. U osób w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe
Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń lub stanów, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.


Stosowanie leku u dzieci

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Przyjmowanie innych leków

Przed zastosowaniem leku Nurofen Express Forte z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Lek ten może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Nurofen Express Forte. Na przykład:
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Nurofen Express Forte. Dlatego też przed zastosowaniem tego leku z innymi lekami zawsze należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty

W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

-inne NLPZ (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia

- digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca): możliwe nasilenie działania digoksyny
- glikokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu): możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego
- leki przeciwpłytkowe możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki) działanie fenytoiny może ulec wzmocnieniu
- selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji): możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia
- lit: (lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalnodepresyjnych oraz depresji): działanie litu może ulec wzmocnieniu
- probenecyd i sulfinpyrazon (leki stosowane w leczeniu dny):  może wydłużyć się czas rozpadu ibuprofenu w organizmie
- diuretyki oszczędzające potas: możliwe zwiększenie stężenie potasu we krwi
(hiperkaliemia)
- metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka i choroby reumatycznej): działanie metotreksatu może ulec wzmocnieniu
- takrolimus i cyklosporyna (leki immunosupresyjne): możliwość uszkodzenia nerek
- zydowudyna (lek stosowany w AIDS): użycie leku Nurofen Express Forte może
powodować zwiększenie ryzyka krwawienia wewnątrzstawowego lub krwawienia
prowadzącego do obrzęku u pacjentów HIV (+) z hemofilią
- pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe): możliwe interakcje
- antybiotyki chinolonowe może zwiększyć się ryzyko drgawek
- mifepryston (lek stosowany w celu rozwiązania ciąży): działanie mifepristonu może ulec osłabieniu
- kwas acetylosalicylowy (małe dawki): działanie rozrzedzające krew może ulec
osłabieniu
- leki rozrzedzające krew (takie jak warfaryna): ibuprofen może nasilać działanie tych leków
- worykonazol i flukonazol (Inhibitory CYP2C9), stosowane w infekcjach grzybiczych: działanie ibuprofenu może zostać wzmocnione. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu, w szczególności podczas stosowania dużych dawek ibuprofenu wraz z
worykonazolem lub flukonazolem


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży podczas stosowania leku Nurofen Express Forte.

Nie wolno stosować leku w ostatnim trymestrze ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią
Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy czas.


Dawkowanie

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z niniejszą ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):
Dawka początkowa: 1 kapsułka (400 mg ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Leku nie należy podawać młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania
Stosować doustnie. Nie należy żuć kapsułek.
Pacjenci o wrażliwym żołądku powinni przyjmować lek podczas posiłku. Po zażyciu leku tuż po jedzeniu, początek działania może ulec opóźnieniu. W takiej sytuacji nie należy zażywać większej dawki leku Nurofen Express Forte oraz w krótszym odstępie czasu, niż zalecany.

Czas trwania leczenia
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas konieczny do zmniejszenia objawów. W przypadku infekcji należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają.

Młodzież
W przypadku młodzieży należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Dorośli
Jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki lub 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest silniejsze lub słabsze niż oczekiwane, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Express Forte
Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku lub jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć.

Objawy mogą obejmować nudności, wymioty (mogą występować ślady krwi), krew stolcu (krwawienie z przewodu pokarmowego) bóle głowy, dzwonienie w uszach, bóle żołądka, biegunka, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała senność, zawroty głowy, splątanie, dezorientacja ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nurofen Express Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Można zminimalizować działania niepożądane poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy czas konieczny do zmniejszenia objawów. U pacjenta mogą wystąpić znane działania niepożądane typowe dla NLPZ. W razie wątpliwości należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej porozmawiać z lekarzem. U osób w podeszłym wieku stosujących ten lek występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych z działaniami niepożądanymi.

Należy PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli
wystąpią poniższe objawy:
- objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, smoliste stolce, wymioty z obecnością krwi lub ciemnych cząstek wyglądających jak fusy kawy.
- objawy bardzo rzadkiej, ale poważnej reakcji alergicznej takiej jak nasilenie astmy,
niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z oddychaniem, szybka akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Reakcja taka może wystąpić nawet podczas pierwszego przyjęcia leku.
- poważne reakcje skórne, takie jak wysypka pokrywająca całe ciało, złuszczanie się skóry lub powstawanie pęcherzy.

Inne możliwe działania niepożądane
Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
- zaburzenia przewodu pokarmowego, np. zgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) dwunastnicy mogące w wyjątkowych przypadkach powodować niedokrwistość.
Niezbyt często (mogą wystąpić u 10 na 100 osób)
- owrzodzenie żołądka lub jelit, czasem z towarzyszącym krwawieniem i perforacją, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka), zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna
- zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
- zaburzenia widzenia
- reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd skóry i napady astmy. W takim przypadku należy koniecznie przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Rzadko (mogą wystąpić u 100 na 1000 osób)
- szumy uszne (dzwonienie w uszach)
- uszkodzenie nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi
Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1000 na 10 000 osób)
- podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolność serca
- zapalenie przełyku lub trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita
- podczas ospy wietrznej obserwowano ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich
- zmniejszenie ilości oddawanego moczu i obrzęki (szczególnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub z zaburzeniem czynności nerek); obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy); zapalenie nerek (zapalenie śródmiąższowe ) mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek.

Jeśli wystąpi jeden z wymienionych objawów lub ogólne złe samopoczucie, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek.
- zaburzenia wytwarzania komórek krwi: pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła,
powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne osłabienie, krwawienia z nosa oraz krwawienia skórne. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem. Nie wolno leczyć tych objawów środkami przeciwbólowymi lub lekami przeciwgorączkowymi.
- reakcje psychotyczne i depresja
- opisywano przypadki zaostrzenia stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) w wyniku stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli podczas stosowania leku wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłoczne zgłosić się do lekarza, w celu ustalenia, czy konieczne będzie użycie leków przeciwzakaźnych/antybiotyków.
- wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca
- zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby
- podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko tych zaburzeń. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka z towarzyszącym zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), utrata włosów (łysienie)
- ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości
- zaostrzenie astmy lub skurczu oskrzeli
- zapalenie naczyń krwionośnych
Częstość Nieznana
- poważne reakcje skórne znane jako zespół DRESS (częstość nieznana). Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).
- czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona
przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. 
- reakcje nadwrażliwości na światło.
Lek zawiera czerwień koszenilową (E124), która może wywoływać reakcje alergiczne.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Skład

Każda kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Ponadto lek zawiera: Makrogol 600
Potasu wodorotlenek
Woda oczyszczona

Skład kapsułki:
Żelatyna
Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony
Woda oczyszczona
Czerwień koszenilowa (E 124)

Tusz:
Opacode WB White NS-78-18011
O składzie: Tytanu dwutlenek (E 171)
Glikol propylenowy
Hypromeloza 3 cP

Substancje pomocnicze w przetwarzaniu:
Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
Lecytyna


Producent

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki


Dystrybutor

Reckitt Benckiser ( Poland ) S.A.
Ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.