Aspirin C Forte, 800 mg + 480 mg , 10 tabletek musujących

Marka: ASPIRIN
Dostępny
30,16

O produkcie: Aspirin C Forte, 800 mg + 480 mg , 10 tabletek musujących

100009623

Opis

Nazwa Aspirin C Forte
Nazwa międzynarodowa Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum
Dawka 800 mg + 480 mg
Postać Tabletki
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości
 • Przeciwzapalnie, 
 • Przeciwgorączkowo,
 • Przeciwbólowo.

Aspirin C Forte, 800 mg + 480 mg , 10 tabletek musujących zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo oraz witaminę C.


Działanie

Jak działa Aspirin C Forte?

Lek Aspirin C Forte zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo oraz witaminę C.


Wskazania

Kiedy stosować Aspirin C Forte?

Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (np.: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe).
Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Aspirin C Forte?

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku;
 • jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (skłonność do krwawień);
 • jeśli pacjent ma ostrą chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek;
 • jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • jeśli pacjent jest leczony metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (lek stosowany m.in. w leczeniu niektórych nowotworów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów);
 • jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży;
 • u dzieci i młodzieży;
 • jeśli u pacjenta występuje aktualnie lub wystąpiła w przeszłości kamica nerkowa;
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone wydalanie szczawianów z moczem;
 • jeśli u pacjenta występuje hemochromatoza.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży z uwagi na ilościową zawartość substancji czynnych w jednej tabletce musującej.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Aspirin C Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje uczulające (alergizujące);
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki zapobiegające krzepnięciu krwi,
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, nerek lub krążenia, (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek;
 • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • jeśli pacjent ma chorobę genetyczną krwinek czerwonych polegającą na niedoborze enzymu – dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować hemolizę (niszczenie krwinek czerwonych) lub niedokrwistość hemolityczną (niedokrwistość spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych);
 • jeśli pacjentka karmi piersią.

Nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim
trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Lek może wpływać na płodność
u kobiet (patrz punkt: Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność).

Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz pacjenci, u których występują reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba), powinni poinformować o przyjmowaniu leku lekarza, chirurga, anestezjologa lub dentystę.
Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu.

U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad
dny moczanowej.

W przypadku pacjentów chorych na szczawianowo-wapniową kamicę nerkową lub nawracającą kamicę nerkową zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w spożywaniu przez nich witaminy C (kwasu askorbowego).

Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony.

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek zawiera sód
Jedna tabletka musująca zawiera 438 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej). Odpowiada to 22% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych. Maksymalna dawka dobowa tego produktu jest równoważna 66% zalecanej przez WHO maksymalnej dawki dobowej spożycia sodu. Należy wziąć to pod wagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Badania laboratoryjne
Witamina C może wchodzić w interakcje chemiczne w trakcie badań laboratoryjnych, miedzy innymi może wpływać na oznaczenia glukozy w moczu i we krwi, powodując ich zafałszowane wyniki, chociaż nie wpływa na stężenie glukozy we krwi.


Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci i młodzieży z uwagi na ilość substancji czynnych zawartych w jednej tabletce musującej.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć leki Aspirin C Forte?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leku Aspirin C Forte:

 • z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny.

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku z którymkolwiek z niżej wymienionych leków:

 • metotreksat przyjmowany w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;
 • leki przeciwzakrzepowe ( np. pochodne kumaryny, heparyna), leki trombolityczne (rozpuszczające skrzeplinę) oraz leki hamujące zlepianie płytek krwi (np. tyklopidyna), ze względu na zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków;
 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inne salicylany, ponieważ istnieje ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenie nerek;
 • glikokortykosteroidy podawane ogólnie (zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej) z wyjątkiem hydrokortyzonu (stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), ze względu na ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego, a także zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie leczenia glikokortykosteroidami i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów;
 • digoksyna (lek stosowany w chorobach serca), gdyż kwas acetylosalicylowy zwiększa jej stężenie w osoczu;
 • leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika;
 • kwas walproinowy (lek stosowany w leczeniu m.in. padaczki);
 • selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji);
 • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. benzbromaron, probenecyd), ponieważ kwas acetylosalicylowy osłabia ich działanie, co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej;
 • leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu), ponieważ kwas acetylosalicylowy osłabia ich działanie;
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny), ponieważ osłabia ich działanie;
 • deferoksamina (lek stosowany m.in. w przedawkowaniu żelaza), ponieważ stosowana jednocześnie z kwasem askorbowym (witamina C wchodząca w skład leku Aspirin C Forte), może zwiększyć toksyczność tkankową żelaza, zwłaszcza w obrębie serca, co powoduje jego niewydolność. Lek można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lek z jedzeniem, piciem i alkoholem
 • Nie należy przyjmować leku z alkoholem, ponieważ może on zwiększyć ryzyko działań
  niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.

Ciąża

Czy lek Aspirin C Forte można przyjmować w czasie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Leku nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży, ponieważ może powodować powikłania w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka.

Nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W razie konieczności stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy przyjmować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas.

Karmienie piersią
Kwas acetylosalicylowy oraz witamina C przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się przyjmowania leku podczas karmienia piersią.

Płodność
Lek należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.


Dawkowanie

Jak dawkować lek Aspirin C Forte?

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
Dorośli
Jednorazowo 1 tabletka musująca (tj. 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego).
W razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać, co 4 do 8 godzin.
Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące na dobę (tj. 2400 mg kwasu acetylosalicylowego i 1440 mg kwasu askorbowego).
Lek do podawania doustnego.
Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach.
Leku nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży z uwagi na ilościową zawartość substancji czynnych w jednej tabletce musującej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku 
Zatrucie lekiem może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) lub przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu, np. po przypadkowym przyjęciu leku przez dzieci lub osoby w podeszłym wieku.

Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem oraz pobudzeniem psychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie).

W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż do niewydolności nerek), wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (szczególnie u dzieci), ketoza, krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Ogólnie objawy przedawkowania witaminy C mogą obejmować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, nudności i wymioty. Jeżeli wystąpią objawy przedawkowania, produkt należy odstawić i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostre lub przewlekłe przedawkowanie witaminy C (>2 g/dobę u dorosłych) może powodować istotne zwiększenie stężenia szczawianów w moczu. W niektórych przypadkach prowadzi to do hiperoksalurii, krystalizacji szczawianu wapnia, powstania kamieni nerkowych, odkładania się szczawianu wapnia, nefropatii cewkowo-śródmiąższowej i ostrej niewydolności nerek.

Przedawkowanie witaminy C u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (>3 g/dobę u dzieci i >15 g/dobę u dorosłych) może prowadzić do hemolizy erytrocytów.

Pominięcie przyjęcia leku 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie działania niepożądane wywołuje lek Aspirin C Forte?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi:

 • krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść – podobną do fusów z kawy) lub czarny, smolisty stolec;
 • objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.
 • Mogą wystąpić następujące działania niepożądane
 • bóle żołądka i brzucha, zgaga, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja (przedziurawianie żołądka lub jelita);
 • zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz);
 • zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania;
 • zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (krwotok zabiegowy, z nosa, z dziąseł, z układu moczowopłciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), ostra lub przewlekła niedokrwistość z niedoboru żelaza albo ostra niedokrwistość pokrwotoczna objawiające się ogólnym osłabieniem organizmu, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych;
 • hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności);
 • krwawienie do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe);
 • zaburzenia czynności nerek i ciężkie uszkodzenie nerek;
 • reakcje nadwrażliwości takie jak: zaostrzenie choroby układu oddechowego, która nasila się po zażyciu kwasu acetylosalicylowego, wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny;
 • astma oskrzelowa;
 • enteropatia zwężeniowa jelit (szczególnie podczas długotrwałego stosowania).

W związku z leczeniem NLPZ (leki przeciwbólowe nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi)
zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.


Skład

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum). Jedna tabletka musująca zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego (witaminy C).
Pozostałe składniki leku to: sodu wodorowęglan (modyfikowany): sodu wodorowęglan i sodu węglan, kwas cytrynowy bezwodny, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.


Producent

Bayer

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.