Alphagan, 2mg/ml, krople do oczu, 5ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
25,40

O produkcie

100033095

ALPHAGAN stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.

Działanie

Substancją czynną leku Alphagan jest winian brymonidyny, który zmniejsza ciśnienie wewnątrz oka.

Wskazania

ALPHAGAN stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.
ALPHAGAN może być stosowany jako pojedynczy lek u pacjentów, u których leczenie kroplami do oczu blokującymi receptory β-adrenergiczne jest przeciwwskazane lub jako lek wspomagający jednocześnie z innymi kroplami do oczu, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco obniżane za pomocą pojedynczych leków w leczeniu jaskry z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ALPHAGAN:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz niektóre inne leki przeciwdepresyjne. Należy poinformować lekarza, w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwdepresyjnych;
- u kobiet karmiących piersią;
- u noworodków i dzieci poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ALPHAGAN należy poinformować lekarza:
- jeżeli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na depresję, osłabiona jest jego sprawność psychiczna, ma zaburzenia krążenia krwi w mózgu, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążenia w kończynach lub niedociśnienie;
- jeżeli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

ALPHAGAN zawiera chlorek benzalkoniowy
ALPHAGAN zawiera 0,25 mg chlorku benzalkoniowego w każdych 5 ml roztworu, co odpowiada 0,05 mg/ml.
Chlorek benzalkoniowy jest środkiem konserwującym, który może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać 15 minut przed ponownym założeniem.
Chlorek benzalkoniowy może również powodować podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka).
W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu tego leku, należy skontaktować się z lekarzem.

28 dni po otwarciu opakowania butelkę należy wyrzucić, nawet jeśli pozostał w niej roztwór.

Stosowanie leku u dzieci

Leku ALPHAGAN nie stosować u noworodków i dzieci poniżej 2 lat. ALPHAGAN nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat. ALPHAGAN nie powinien być stosowany u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy powiadomić lekarza w przypadku stosowania następujących leków:
- przeciwbólowych, uspokajających, opioidowych leków przeciwbólowych, barbituranów oraz regularnego spożywania alkoholu;
- znieczulających;
- wpływających na krążenie krwi lub leków obniżających ciśnienie tętnicze;
- wpływających na metabolizm, tj. chlorpromazyna, metylfenidat, rezerpina;
- działających na ten sam receptor co lek ALPHALGAN, np.: izoprenalina, prazosyna;
- inhibitorów oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz innych leków przeciwdepresyjnych;
- innych leków, nawet jeśli ich stosowanie nie jest związane z chorobą oka;
- lub jeśli dawki obecnie stosowanych leków uległy zmianie.

Wszystkie powyższe czynniki mogą wpływać na terapię lekiem ALPHAGAN.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku ALPHAGAN w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku ALPHAGAN.

Dawkowanie

ALPHAGAN należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych
Zalecana dawka leku ALPHAGAN to jedna kropla do każdego oka wymagającego leczenia, podawana dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie co 12 godzin. Nie należy zmieniać dawki ani przerywać przyjmowania leku ALPHAGAN bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat
Nie należy stosować leku ALPHAGAN u dzieci poniżej 2 lat.
Nie zaleca się stosowania leku ALPHAGAN u dzieci (2–12 lat).

Sposób podawania leku
ALPHAGAN należy zakraplać tylko do oczu. Przed podaniem kropli zawsze należy dokładnie umyć ręce. W przypadku stosowania leku ALPHAGAN wraz z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej 5-15 minut pomiędzy zakropleniem preparatu ALPHAGAN a podaniem innych kropli.
Krople należy podawać zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć na sufit.
2. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, aż utworzy się mała kieszonka.
3. Ucisnąć odwrócony zakraplacz i wpuścić jedną kroplę roztworu do kieszonki.
4. Zamknąć oko i jednocześnie przez okres około 1 minuty uciskać palcem worek łzowy w kącie przyśrodkowym oka.
Jeśli kropla nie trafi do oka należy podjąć kolejną próbę zakroplenia.
Należy unikać dotykania oka lub przedmiotów końcówką zakraplacza.
Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALPHAGAN

Dorośli
U dorosłych, którym podawano więcej kropli leku niż jest zalecane, zgłaszane działania niepożądane były takie, jak obecnie znane występujące po zastosowaniu leku ALPHAGAN. U dorosłych, którzy przypadkowo połknęli lek ALPHAGAN wystąpił spadek ciśnienia krwi, po którym u niektórych pacjentów wystąpił wzrost ciśnienia krwi.

Dzieci
Ciężkie działania niepożądane zgłaszano u dzieci, które przypadkowo połknęły lek ALPHAGAN. Zaobserwowano następujące objawy: senność, obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie temperatury ciała, bladość i trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci
W przypadku połknięcia lub zastosowania większej niż zalecana dawki leku ALPHAGAN należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki leku ALPHAGAN
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak właśnie zbliża się czas zakroplenia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i dalej przyjmować lek według ustalonego wcześniej schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ALPHAGAN
Aby leczenie było skuteczne, lek należy stosować codziennie. Nie należy odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):
- podrażnienie oka (przekrwienie oka, pieczenie i kłucie, uczucie obecności ciała obcego, swędzenie, grudki lub białe plamy na spojówce oka),
- zamglone widzenie,
- reakcje alergiczne oka;

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
- miejscowe podrażnienie (zapalenie i obrzęk powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie),
- nadwrażliwość na światło,
- nadżerka rogówki i plamy na rogówce,
- uchość oka,
- zblednięcie spojówek,
- zaburzenie widzenia,
- zapalenie spojówek;

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):
- zapalenie wewnętrznych części oka,
- zwężenie źrenicy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- swędzenie powiek

Mogą wystąpić następujące ogólne działania niepożądane dotyczące całego organizmu:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób) :
-ból głowy,
-suchość w ustach,
-uczucie znużenia i (lub) senności;

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
-zawroty głowy,
-objawy grypopodobne,
-objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego,
-zaburzenia smaku,
-ogólne osłabienie;

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):
-depresja,
-kołatanie lub arytmie serca,
-suchość w nosie,
-uogólnione reakcje alergiczne;

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):
-duszność;

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):
-bezsenność,
-omdlenia,
-nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze;

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
-reakcje skórne obejmujące zaczerwienienie skóry, opuchnięcie twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

 

Skład

Substancją czynną leku jest brymonidyny winian. 1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, kwas solny (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5) i sodu wodorotlenek (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5).

Producent

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road,
Westport, Co. Mayo,
Irlandia

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu