Alphagan, 2mg/ml, krople do oczu, 5ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
26,47

Klienci kupili również

O produkcie: Alphagan, 2mg/ml, krople do oczu, 5ml

100033095

Opis

Nazwa Alphagan
Nazwa międzynarodowa Brimonidini tartras
Dawka 2 mg/ml
Postać krople do oczu, roztwór
Wielkość opakowania 5 ml
Działanie/właściwości
  • obniża ciśnienie wewnątrz oka

Alphagan, 2mg/ml, krople do oczu, 5ml stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.


Działanie

Jak działa Alphagan?

Substancją czynną leku Alphagan jest winian brymonidyny, który zmniejsza ciśnienie wewnątrz oka.


Wskazania

ALPHAGAN stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.
ALPHAGAN może być stosowany jako pojedynczy lek u pacjentów, u których leczenie kroplami do oczu blokującymi receptory β-adrenergiczne jest przeciwwskazane lub jako lek wspomagający jednocześnie z innymi kroplami do oczu, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco obniżane za pomocą pojedynczych leków w leczeniu jaskry z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Alphagan?

Kiedy nie stosować leku ALPHAGAN:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz niektóre inne leki przeciwdepresyjne. Należy poinformować lekarza, w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwdepresyjnych;
- u kobiet karmiących piersią;
- u noworodków i dzieci poniżej 2 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ALPHAGAN należy poinformować lekarza:
- jeżeli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na depresję, osłabiona jest jego sprawność psychiczna, ma zaburzenia krążenia krwi w mózgu, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążenia w kończynach lub niedociśnienie;
- jeżeli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

ALPHAGAN zawiera chlorek benzalkoniowy
ALPHAGAN zawiera 0,25 mg chlorku benzalkoniowego w każdych 5 ml roztworu, co odpowiada 0,05 mg/ml.
Chlorek benzalkoniowy jest środkiem konserwującym, który może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać 15 minut przed ponownym założeniem.
Chlorek benzalkoniowy może również powodować podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka).
W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu tego leku, należy skontaktować się z lekarzem.

28 dni po otwarciu opakowania butelkę należy wyrzucić, nawet jeśli pozostał w niej roztwór.


Stosowanie leku u dzieci

Leku ALPHAGAN nie stosować u noworodków i dzieci poniżej 2 lat. ALPHAGAN nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat. ALPHAGAN nie powinien być stosowany u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Alphagan?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy powiadomić lekarza w przypadku stosowania następujących leków:
- przeciwbólowych, uspokajających, opioidowych leków przeciwbólowych, barbituranów oraz regularnego spożywania alkoholu;
- znieczulających;
- wpływających na krążenie krwi lub leków obniżających ciśnienie tętnicze;
- wpływających na metabolizm, tj. chlorpromazyna, metylfenidat, rezerpina;
- działających na ten sam receptor co lek ALPHALGAN, np.: izoprenalina, prazosyna;
- inhibitorów oksydazy monoaminowej (IMAO) oraz innych leków przeciwdepresyjnych;
- innych leków, nawet jeśli ich stosowanie nie jest związane z chorobą oka;
- lub jeśli dawki obecnie stosowanych leków uległy zmianie.

Wszystkie powyższe czynniki mogą wpływać na terapię lekiem ALPHAGAN.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku ALPHAGAN w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku ALPHAGAN.


Dawkowanie

Jak stosować Alphagan?

ALPHAGAN należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych
Zalecana dawka leku ALPHAGAN to jedna kropla do każdego oka wymagającego leczenia, podawana dwa razy na dobę, w przybliżeniu w odstępie co 12 godzin. Nie należy zmieniać dawki ani przerywać przyjmowania leku ALPHAGAN bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat
Nie należy stosować leku ALPHAGAN u dzieci poniżej 2 lat.
Nie zaleca się stosowania leku ALPHAGAN u dzieci (2–12 lat).

Sposób podawania leku
ALPHAGAN należy zakraplać tylko do oczu. Przed podaniem kropli zawsze należy dokładnie umyć ręce. W przypadku stosowania leku ALPHAGAN wraz z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej 5-15 minut pomiędzy zakropleniem preparatu ALPHAGAN a podaniem innych kropli.
Krople należy podawać zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć na sufit.
2. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, aż utworzy się mała kieszonka.
3. Ucisnąć odwrócony zakraplacz i wpuścić jedną kroplę roztworu do kieszonki.
4. Zamknąć oko i jednocześnie przez okres około 1 minuty uciskać palcem worek łzowy w kącie przyśrodkowym oka.
Jeśli kropla nie trafi do oka należy podjąć kolejną próbę zakroplenia.
Należy unikać dotykania oka lub przedmiotów końcówką zakraplacza.
Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALPHAGAN

Dorośli
U dorosłych, którym podawano więcej kropli leku niż jest zalecane, zgłaszane działania niepożądane były takie, jak obecnie znane występujące po zastosowaniu leku ALPHAGAN. U dorosłych, którzy przypadkowo połknęli lek ALPHAGAN wystąpił spadek ciśnienia krwi, po którym u niektórych pacjentów wystąpił wzrost ciśnienia krwi.

Dzieci
Ciężkie działania niepożądane zgłaszano u dzieci, które przypadkowo połknęły lek ALPHAGAN. Zaobserwowano następujące objawy: senność, obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie temperatury ciała, bladość i trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci
W przypadku połknięcia lub zastosowania większej niż zalecana dawki leku ALPHAGAN należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie dawki leku ALPHAGAN
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak właśnie zbliża się czas zakroplenia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i dalej przyjmować lek według ustalonego wcześniej schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ALPHAGAN
Aby leczenie było skuteczne, lek należy stosować codziennie. Nie należy odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy Alphagan ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):
- podrażnienie oka (przekrwienie oka, pieczenie i kłucie, uczucie obecności ciała obcego, swędzenie, grudki lub białe plamy na spojówce oka),
- zamglone widzenie,
- reakcje alergiczne oka;

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
- miejscowe podrażnienie (zapalenie i obrzęk powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie),
- nadwrażliwość na światło,
- nadżerka rogówki i plamy na rogówce,
- uchość oka,
- zblednięcie spojówek,
- zaburzenie widzenia,
- zapalenie spojówek;

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):
- zapalenie wewnętrznych części oka,
- zwężenie źrenicy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- swędzenie powiek

Mogą wystąpić następujące ogólne działania niepożądane dotyczące całego organizmu:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób) :
-ból głowy,
-suchość w ustach,
-uczucie znużenia i (lub) senności;

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
-zawroty głowy,
-objawy grypopodobne,
-objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego,
-zaburzenia smaku,
-ogólne osłabienie;

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):
-depresja,
-kołatanie lub arytmie serca,
-suchość w nosie,
-uogólnione reakcje alergiczne;

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):
-duszność;

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):
-bezsenność,
-omdlenia,
-nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze;

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
-reakcje skórne obejmujące zaczerwienienie skóry, opuchnięcie twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

 


Skład

Substancją czynną leku jest brymonidyny winian. 1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, kwas solny (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5) i sodu wodorotlenek (do uzyskania pH od 6,3 do 6,5).


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku ALPHAGAN, widzenie może stać się zamazane lub zaburzone. Objawy te mogą być szczególnie uciążliwe w nocy lub przy słabym świetle.
U niektórych pacjentów ALPHAGAN może powodować senność lub uczucie zmęczenia.
Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, dopóki powyższe objawy nie ustąpią.


Producent

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road,
Westport, Co. Mayo,
Irlandia


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.