Pregnancy Test Digital Dr.Max, cyfrowy test ciążowy, 1 sztuka

Marka: DR.MAX
Dostępny
38,99

O produkcie

100034049

Cyfrowy test ciążowy do samodzielnego używania. 

Właściwości

Cyfrowy test ciążowy umożliwia szybkie, jakościowe wykrywanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej („hCG”) w moczu, co pozwala na wczesne rozpoznanie ciąży. Urządzenie to jest wyro-bem medycznym do diagnostyki in vitro i samodzielnego stosowania, które jest przeznaczone do użycia w warunkach domowych przez osoby nienależące do fachowego personelu medycznego.Wyłącznie do diagnostyki in vitro.

Jak stosować

Test można wykonać bezpośrednio w strumieniu moczu lub przez pobranie moczu do czystego, jednorazowego pojemnika i wykonanie testu z wykorzystaniem takiej próbki. Do wykonania testu nadaje się każda próbka ludzkiego moczu. Jeśli nie można wykonać testu bezpośrednio po pobraniu próbki moczu, należy przechowywać ją w temperaturze 4 °C i doprowadzić do temperatury pokojowej przed użyciem. Mocz przechowywany dłużej niż przez 2 dni nie nadaje się do wykonania testu.

Uwaga: pasek testowy należy wyjąć z saszetki bezpośrednio przed wykonaniem testu. Przed rozpoczęciem testu należy dokładnie przeczytać instrukcję używania. Test należy wykonać w temperaturze pokojowej (10°C–30°C).

ETAP 1: wyjąć test z saszetki, rozrywając ją w miejscu nacięcia. Przytrzymać uchwyt jedną ręką, a drugą ręką zdjąć nasadkę i odsłonić fragment pochłaniający paska testowego. W trakcie wykonywania testu nigdy nie wolno przytrzymywać testu z końcówką pochłaniającą skierowaną ku górze.

ETAP 2: test można wykonać albo w strumieniu moczu, albo za pomocą próbki pobranej do pojemnika.

#1. Test w strumieniu moczu

1. Przytrzymać w strumieniu moczu końcówkę pochłaniającą paska testowego skierowaną do dołu. Nie należy oddawać moczu na części inne niż końcówka pochłaniająca. Zaleca się przechylenie korpusu urządzenia testowego o ponad 45 stopni podczas dodawania próbki moczu.

2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol klepsydry.

3. W ciągu około 10 sekund wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a symbol klepsydry zacznie migać. Należy wówczas wyjąć test ze strumienia moczu i trzymać go końcówką pochłaniającą paska testowego do dołu lub położyć go na płasko. Można założyć nasadkę.

LUB

#2. Test przy użyciu próbki pobranej do pojemnika

1. Pobrać mocz do czystego i suchego pojemnika. Zanurzyć całą końcówkę pochłaniającą paska testowego w moczu. Zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do zamoczenia testu.

2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol klepsydry.

3. W ciągu około 10 sekund wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a symbol klepsydry zacznie migać. Należy wówczas wyjąć test z próbki moczu i trzymać go końcówką pochłaniającą do dołu lub położyć go na płasko. Można założyć nasadkę.

ETAP 3: symbol klepsydry będzie migał, wskazując, że test działa. W ciągu 5 minut zostanie wyemi-towany drugi sygnał dźwiękowy, symbol klepsydry przestanie migać, a następnie na ekranie wyświetli się wynik.

 

Przeznaczenie

Szybkie, jakościowe wykrywanie ludzkiej gonadotropiny kos-mówkowej („hCG”) w moczu, co pozwala na wczesne rozpoznanie ciąży.

Ostrzeżenia

 • test jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego
 • nie połykać
 • wyrzucić po użyciu
 • testu nie można używać ponownie
 • testu nie należy używać po upływie daty ważności
 • nie używać zestawu, jeśli saszetka jest przekłuta lub źle zamknięta
 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 • w trakcie wykonywania testu i przed nim ręce powinny być suche i czyste
 • podukt służy wyłącznie do użytku domowego
 • w celu uzyskania dokładnych wyników należy ściśle przestrzegać instrukcji używania
 • bateria nie jest przeznaczona do demontażu ani wymiany
 • należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami w celu usunięcia zużytych testów
 • przechowywać w temperaturze od 4 °C do 30 °C w zamkniętej saszetce, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł wilgoci i ciepła
 • nie zamarzać
 • saszetkę najlepiej otworzyć bezpośrednio przed wykonaniem testu

Dystrybutor

Dr.Max Sp. z o.o.,
ul. Krzemieniecka 60a,
54-613 Wrocław, Polska

Producent

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.