Groprinosin Max, krople doustne, 30 ml

500,00
Tymczasowo niedostępne
Darmowa dostawa

O produkcie

100017337

Groprinosin Max to produkt leczniczy o działaniu przeciwwirusowym do stosowania m.in. w stanach obniżonej odporności.

Ciąża

Wpływ inozyny na rozwój płodu nie był badany u ludzi, jak również nie wiadomo, czy inozyna przenika do mleka matki. W związku z powyższym, produktu leczniczego nie należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Dawkowanie

Dawkowanie;z Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (czyli około 5 kropli/1 kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli około 300 kropli) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę (czyli około 400 kropli na dobę).

Skutki uboczne

Bardzo często
- badania diagnostyczne: zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego w moczu.

Często
przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu przez okres 3 miesięcy lub dłużej:
- zaburzenia żołądka i jelit:nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:swędzenie, wysypka4- zaburzenia układu nerwowego:bóle głowy, zawroty głowy,- zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:- badania diagnostyczne:bóle stawów zmęczenie, złe samopoczucie zwiększone stężenie mocznika we krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz i fosfatazy zasadowej we krwi.Niezbyt często (od >1/1 000 do <1/100)<1% przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu przez okres 3 miesięcy lub dłużej:
- zaburzenia żołądka i jelit:biegunka, zaparcia
- zaburzenia układu nerwowego:senność lub bezsenność
- zaburzenia nerek i dróg moczowych:
- zaburzenia psychiczne:wielomocz (zwiększona objętość moczu)nerwowość Poniżej wymienione działania niepożądane zgłaszano podczas monitorowania po dopuszczeniu do obrotu. Częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zaburzenia żołądka i jelit: ból w nadbrzuszu
- zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny.
- zaburzenia układu nerwowego : zawroty głowy
- zaburzenia skóry i tkanki podskórne: rumień

Działanie

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego, działające bezpośrednio na wirusy,

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt leczniczy Groprinosin Max może wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu, pozostające jednak zwykle w zakresie wartości prawidłowych (górna granica wynosi odpowiednio 8 mg/dl lub 0,42 mmol/l ), zwłaszcza u mężczyzn oraz u osób w podeszłym wieku u obu płci. Zwiększenie stężenia kwasu moczowego wynika z zachodzących w organizmie przemian katabolicznych inozynowego składnika produktu do kwasu moczowego.

Nie jest on natomiast skutkiem polekowych zmian podstawowej czynności enzymu lub klirensu nerkowego. Z tego względu produkt leczniczy Groprinosin Max należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego. U niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny ). Należy wówczas przerwać podawanie produktu leczniczego Groprinosin Max. Podczas długotrwałego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe. Podczas leczenia długotrwałego (3 miesiące lub dłużej), u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie kwasu moczowego w surowicy i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek.

Producent

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. Produktu leczniczego Groprinosin Max nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Skład

Substancją czynną jest: inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).1 ml roztworu zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.
Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Przyjmowanie innych leków

Produkt leczniczy Groprinosin Max należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów leczonych jednocześnie inhibitorami oksydazy ksantynowej (np. allopurynol), lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, włącznie z diuretykami, w tym diuretykami tiazydowymi (np. hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid) i diuretykami pętlowymi (furosemid, torasemid, kwas etakrynowy).Produktu leczniczego.

Groprinosin Max nie należy przyjmować w trakcie (a jedynie po zakończeniu) terapii lekami immunosupresyjnymi, gdyż jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych może na drodze farmakokinetycznej zmieniać działanie terapeutyczne produktu leczniczego Groprinosin Max.Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Groprinosin Max z azydotymidyną (AZT) zwiększa tworzenie nukleotydów przez AZT (wzmocnione działanie AZT), poprzez złożone mechanizmy, m.in. zwiększenie biodostępności AZT w osoczu oraz zwiększenie wewnątrzkomórkowej fosforylacji w monocytach krwi.W konsekwencji produkt leczniczy Groprinosin Max nasila działanie zydowudyny

Stosowanie leku u dzieci

50 mg/kg masy ciała na dobę (czyli około 5 kropli/kg mc. na dobę), podawanych w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby

Wskazania

-Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.