Paracetamol Teva (Omnipap), 500 mg, 24 tabletki powlekane

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

4,98

O produkcie

100037451

Lek Paracetamol Teva zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi).

Wskazania

Lek Paracetamol Teva zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi). Lek Paracetamol Teva jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu i obniżania gorączki. Lek Paracetamol Teva może być stosowany w leczeniu bólu głowy, zębów, bólów miesiączkowych, bólu mięśni oraz w gorączce w związku ze zwykłym przeziębieniem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Teva
Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Paracetamol Teva nie powinien być stosowany w połączeniu z alkoholem, ponieważ może to spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Działanie alkoholu nie nasili się przez dodanie paracetamolu.
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Paracetamol Teva należy omówić to z lekarzem:
- Jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (włącznie z zespołem Gilberta tj. dziedziczną żółtaczką niehemolityczną lub zapaleniem wątroby).
-Jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu. Pacjent może wymagać mniejszych dawek leku i ograniczenia przyjmowania leku do krótkiego okresu czasu, ponieważ w przeciwnym wypadku wątroba może zostać uszkodzona.
- Jeśli pacjent jest odwodniony lub występuje u pacjenta zaburzenie odżywiania np. spowodowane uzależnieniem od alkoholu, brakiem łaknienia lub złym odżywianiem.
- Jeśli pacjent choruje z powodu niedokrwistości hemolitycznej (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek).
-Jeśli u pacjenta występuje niedobór jednego z enzymów nazywanego dehydrogenazą glukozo6-fosforanową.
- Jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą wpływać na czynność wątroby.
- Jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może to prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.
- Jeśli pacjent często stosuje leki przeciwbólowe przez długi okres czasu, ponieważ ich długotrwałe stosowanie może powodować ciężkie i częstsze bóle głowy. Pacjent nie powinien zwiększać dawki leku przeciwbólowego, lecz skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.
-Jeśli pacjent choruje na astmę i jest wrażliwy na kwas acetylosalicylowy.
- Jeśli u pacjenta występuje poważne zakażenie, takie jak zakażenie krwi, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia tzw. kwasicy metabolicznej. Objawy kwasicy metabolicznej obejmują: głęboki, szybki, ciężki oddech, nudności, wymioty, utratę apetytu. W przypadku wystąpienia tych objawów łącznie należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenie: przyjmowanie dawek wyższych niż zalecane związane jest z ryzykiem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Dlatego nie wolno stosować dawki większej niż maksymalna dawka dobowa paracetamolu. Należy zachować także ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania innych leków również zawierających paracetamol. Patrz także punkt 3 „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Teva”. W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się powyżej 3 dni leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku przyjmowania:
-chloramfenikolu (stosowanego w leczeniu zakażeń), ponieważ lek Paracetamol Teva może opóźniać wydalanie leku z organizmu
-metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów), ponieważ mogą nasilać działanie leku Paracetamol Teva
-kolestyraminy (stosowanej w obniżaniu cholesterolu) i leków, które opóźniają opróżnianie żołądka, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Paracetamol Teva
- probenecydu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej). Pacjent może wymagać zmniejszenia dawki leku Paracetamol Teva
- leków przeciwzakrzepowych (leki rozrzedzające krew np. warfaryna), w przypadku jeśli pacjent wymaga stosowania leku Paracetamol Teva na co dzień i przez długi okres czasu
-salicylamidu (stosowanego w leczeniu gorączki i łagodnego bólu), ponieważ może opóźniać wydalanie leku Paracetamol Teva z organizmu
- lamotryginy (stosowanej w leczeniu padaczki), ponieważ lek Paracetamol Teva może osłabiać jej działanie
- leków, które mogą potencjalnie uszkadzać wątrobę, takich jak:
- barbiturany lub karbamazepina (stosowane w leczeniu chorób psychicznych i padaczki)
- ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
- izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy)
- fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki)
- ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu depresji).
Lek Paracetamol Teva może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie kwasu moczowego i stężenia glukozy we krwi.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Paracetamol Teva można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Lek Paracetamol Teva w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy: trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, szyi, języka lub gardła (ciężkie reakcje alergiczne) należy przerwać przyjmowanie tego leku i natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):
- zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia tworzenia komórek krwi w szpiku kostnym)
- reakcje alergiczne
- depresja, splątanie, omamy
-drżenie, ból głowy
- zaburzenia widzenia
-obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynów pod skórą)
- ból brzucha, żołądka lub krwawienie jelitowe, biegunka, nudności, wymioty
- nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumarcie komórek wątrobowych)
- wysypka, swędzenie, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze
-zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z lekami
- przedawkowanie i zatrucie.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10000 osób):
- choroby krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek i neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek))
- obniżone stężenie glukozy we krwi
- hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby spowodowane substancjami chemicznymi)
- mętny mocz i zaburzenia nerek.

Bardzo rzadko zgłaszane były przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), gromadzenie się płynu w krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna), niedokrwistość (obniżenie liczby czerwonych krwinek we krwi), zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby, zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krew w moczu, niemożność oddania moczu), zaburzenia żołądka i jelita, zawroty głowy.

Skład

-Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu.
-Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: skrobia żelowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, talk i magnezu stearynian; otoczka tabletki Opadry II Clear 85F29116: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350 i talk

Producent

Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bułgaria

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.