Soho Flex Deluxe MT-4318, termometr elektroniczny z elastyczną końcówką, 1 sztuka

Dostępny
14,95

O produkcie

100021416

 Termometr elektroniczny z elastyczną końcówką.

Właściwości

 • bezdotykowy, dokładny pomiar
 • podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD
 • przełączanie trybu pomiaru ciało i powierzchnia
 • alarm gorączkowy
 • pamięć 32 pomiarów
 • jednostka wyświetlacza 0,1°C (0,1°F)

Jak stosować

W celu poznania dokładnych instrukcji dotyczących posługiwania się termometrem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

1. Przetrzeć lub zwilżyć końcówkę pomiarową termometru alkoholem izopropylowym w celu dezynfekcji.

2. Nacisnąć przycisk włączony/wyłączony. Termometr emituje sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu LCD pojawiają się wszystkie symbole, a zaraz potem ostatni zapamiętany wynik pomiaru. Po przeprowadzeniu autotestu termometr jest gotowy do wykonania pomiaru.

Uwaga! Jeśli mierzona temperatura jest niższa niż 32ºC na wyświetlaczu termometru pojawi się symbol "Lo". Jeżeli temperatura jest wyższa niż 42,9ºC na wyświetlaczu pojawi się symbol "Hi"

3. Umieścić termometr w planowanym miejscu pomiaru - jama ustna, odbyt. pod pachą.

4. Widoczny na wyświetlaczu LCD symbol stopni Celcjusza lub Fahrenheita miga podczas pomiaru. Gdy miganie ustaje termometr emituje przez okres około 10 sekund sygnał alarmowy. Równocześnie na wyświetlaczu pojawi się wynik wykonanego pomiaru.

5. W celu przedłużenia żywotności baterii po zakończonym pomiarze nacisnąć przycisk włączony/wyłączony. Termometr wyłącza się, aa energia jest oszczędzana. Pominięcie tego kroku powoduje automatyczne wyłączenie termometru po upływie około 10 minut.

Przeznaczenie

Dokonywanie  pomiarów ciała w jednostkach skali Celsjusza lub Fahrenheita.

Ostrzeżenia

 • nie wolno uginać termometru i narażać go na upadek z wysokości
 • nie wolno zanurzać końcówki pomiarowej termometru w gotujące się lub wrzącej wodzie w celu jej zdezynfekowania
 • nie wolno narażać termometru na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub wysokiej temperatury
 • nie wolno demontować termometru we własnym zakresie
 • w celu wymiany baterii należy zapoznać się z punktem "Wymiana baterii" w instrukcji 
 • termometr nie powinien być wyrzucany razem z odpadami z gospodarstwa domowego
 • termometr powinien być utylizowany jako odpady niebezpieczne zgodnie z lokalnymi przepisami
 • bateria może zawierać rtęć

Dystrybutor

PMT Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 79
31-352 Kraków

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.