Richter Acidum folicum, 0,015 g, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
13,32

O produkcie: Richter Acidum folicum, 0,015 g, 30 tabletek

100032774

Opis

Acidum Folicum Richter, 15 mg to lek zawierające 15 mg kwasu foliowego.


Działanie

Lek Acidum Folicum Richter zawiera kwas foliowy, zaliczany do grupy witamin B.Witamina ta jest szczególnie ważnadla prawidłowego tworzenia się komórek krwi w szpiku kostnym. Niedobór kwasu foliowego może się objawiać między innymi niedokrwistością. Kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby przewlekle chore i osoby z chorobą alkoholową mają zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy. Pokryciezwiększonego zapotrzebowania wyłącznie przy pomocy diety jest praktycznie niemożliwe.


Wskazania

Profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu foliowego w organizmie w następujących stanach i jednostkach chorobowych:
-przewlekłe choroby związane z hemolizą krwi (talasemie, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zimnica);
-niedokrwistość megaloblastyczna;
-przewlekłe niedożywienie, alkoholizm;
-u chorych leczonych dializą oraz u chorych przyjmujących niektóre leki (barbiturany, prymidon, cyklosporyna, sulfasalazyna, trimetoprym);
-u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne

Przeciwwskazania

-Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
-Niektóre choroby nowotworowe.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acidum Folicum Richter należy omówić to z lekarzem. Należy okresowo wykonywać badania krwi w celuoceny skuteczności zastosowanego leczenia.

Jeśli u pacjenta rozpoznano niedokrwistość megaloblastyczną W przypadku niedokrwistości megaloblastycznej związanej z niedoborem witaminy B12 (w tym również typu zwanego niedokrwistością złośliwą), kwas foliowy należy stosować ostrożnie i równocześnie należy przyjmować witaminę B12 . Kwas foliowy stosowany w tym przypadku, szczególnie w dużych dawkach i bez witaminy B12 , zapewnia częściową poprawę w badaniach krwi, może jednak nasilić objawy neurologiczne. Z tego powodu, w przypadku niedokrwistości megaloblastycznej bardzo ważne jest dokładne ustalenie przyczyny choroby przez lekarza.

Jeśli u pacjenta rozpoznano padaczkęJeśli pacjent stosuje leki przeciwdrgawkowe równocześnie z kwasem foliowym, zaleca się regularne mierzenie stężeniatych leków we krwi. Istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia leków przeciwdrgawkowych we krwi i wystąpienia napadów padaczkowych.Aby tego uniknąć, możebyć koniecznezwiększenie dawki tych leków.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeślipowyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku u dzieci

U dzieci stosuje się zwykle kwas foliowy w dawce dobowej od 5 mg do 15 mg, w zależności od wskazań.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 

Jeśli lek Acidum Folicum Richter podawany jest jednocześnie:
-z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (zawierającymi estrogeny), lekami przeciwgruźliczymi, alkoholem i żywicami jonowymiennymi, stosowanymi w chorobach z nadmiarem lipidów (tłuszczów) we krwi
- wymienione leki mogą zmniejszać skuteczność kwasu foliowego

Jeśli lek Acidum Folicum Richterpodawany jest jednocześnie:
-z lekami znanymi jako antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprym, pirymetamina, sulfasalazyna) oraz lekami przeciwnowotworowymi (metotreksat)
- wymienione leki również mogą zmniejszać skuteczność kwasu foliowego, ale na skutek odmiennego mechanizmu.

Jeśli lek Acidum Folicum Richter podawany jest jednocześnie:
-z lekami przeciwdrgawkowymi (fenobarbital, fenytoina, prymidon)
- kwas foliowy może zmniejszać ich skuteczność, prowadząc do nawrotu drgawek.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest wciąży lub karmipiersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planujemieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Kwas foliowy może być stosowany w okresie ciąży.
Kobiety przyjmujące kwas foliowy mogą karmić piersią.


Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku Acidum Folicum Richter to: 10 mg do 45 mg na dobę (od 2tabletek o mocy 5 mg do 3 tabletek o mocy 15 mg).

W niedokrwistości megaloblastycznej: 10 mg do 20 mg na dobę przez 14 do 21 dni, do czasu uzyskania poprawy w badaniach krwi, następnie dawki podtrzymujące do 10 mg na dobę.

W niedokrwistości hemolitycznej: 5 mg na dobę lub, co tydzień, w zależności od diety i nasilenia rozpadu krwinek czerwonych.


Skutki uboczne

Lek Acidum Folicum Richter jest dobrze tolerowany. Rzadko wywołuje działania niepożądane i zazwyczaj mają one łagodny przebieg. Najczęściej występują skórne reakcje alergiczne. Bardzo rzadko może jednak dojść do wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych w postaci obrzęku naczynioruchowego lub skurczu oskrzeli.Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarskiej i leczenia szpitalnego.


Skład

1 tabletka zawiera 15 mg kwasu foliowego (Acidum folicum)

Wykaz substancji pomocniczych:
Celuloza mikrokrystaliczna
Wapnia wodorofosforan bezwodny
Skrobia kukurydzianaKrzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian


Operating machinery

Lek Acidum Folicum Richter niewywiera wpływuna zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania maszyn.


Producent

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.