Acidum Folicum Richter, 5 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
4,45

O produkcie: Acidum Folicum Richter, 5 mg, 30 tabletek

100032800

Opis

Lek Acidum Folicum Richter, 5 mg, 30 tabletek zawiera kwas foliowy, zaliczany do grupy witamin B. 


Działanie

Jak działa Acidum Folicum Richter?

Witamina ta jest szczególnie ważna dla prawidłowego tworzenia się komórek krwi w szpiku kostnym. Niedobór kwasu foliowego może się objawiać między innymi niedokrwistością. Kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby przewlekle chore i osoby z chorobą alkoholową mają zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy. Pokrycie zwiększonego zapotrzebowania wyłącznie przy pomocy diety jest praktycznie niemożliwe.


Wskazania

Kiedy brać Acidum Folicum Richter?

Profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu foliowego w organizmie, w następujących stanach i chorobach:

 • przewlekłe choroby krwi, związane z masowym rozpadem krwinek czerwonych (talasemie, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zimnica czyli malaria);
 • niedokrwistość megaloblastyczna (jedna z postaci niedokrwistości);
 • przewlekłe niedożywienie, alkoholizm;
 • u chorych leczonych dializą oraz u chorych przyjmujących niektóre leki (barbiturany, prymidon, cyklosporyna, sulfasalazyna, trimetoprym);
 • u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.

Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acidum Folicum Richter?

Nie stosować leku Acidum Folicum Richter:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem);
 • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby nowotworowe (o zastosowaniu leku u pacjenta z chorobą nowotworową decyduje lekarz).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acidum Folicum Richter należy omówić to z lekarzem.

Należy okresowo wykonywać badania krwi w celu oceny skuteczności zastosowanego leczenia. Jeśli u pacjenta rozpoznano niedokrwistość megaloblastyczną
W przypadku niedokrwistości megaloblastycznej związanej z niedoborem witaminy B12 (w tym również typu zwanego niedokrwistością złośliwą), kwas foliowy należy stosować ostrożnie i równocześnie należy przyjmować witaminę B12 . Kwas foliowy stosowany w tym przypadku, szczególnie w dużych dawkach i bez witaminy B12 , zapewnia częściową poprawę w badaniach krwi, może jednak nasilić objawy neurologiczne. Z tego powodu, w przypadku niedokrwistości megaloblastycznej bardzo ważne jest dokładne ustalenie przyczyny choroby przez lekarza.

Jeśli u pacjenta rozpoznano padaczkę
Jeśli pacjent stosuje leki przeciwdrgawkowe równocześnie z kwasem foliowym, zaleca się regularne mierzenie stężenia tych leków we krwi. Istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia leków przeciwdrgawkowych we krwi i wystąpienia napadów padaczkowych. Aby tego uniknąć, może być konieczne zwiększenie dawki tych leków.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku u dzieci

Przed zastosowaniem w tej grupie wiekowej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Z czym nie łączyć leku Acidum Folicum Richter?

Jeśli lek Acidum Folicum Richter podawany jest jednocześnie:

 • z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (zawierającymi estrogeny), lekami przeciwgruźliczymi, alkoholem i żywicami jonowymiennymi, stosowanymi w chorobach z nadmiarem lipidów (tłuszczów) we krwi
 • wymienione leki mogą zmniejszać skuteczność kwasu foliowego.

Jeśli lek Acidum Folicum Richter podawany jest jednocześnie:

 • z lekami znanymi jako antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprym, pirymetamina, sulfasalazyna) oraz lekami przeciwnowotworowymi (metotreksat)
 • wymienione leki również mogą zmniejszać skuteczność kwasu foliowego, ale na skutek odmiennego mechanizmu.

Jeśli lek Acidum Folicum Richter podawany jest jednocześnie:

 • z lekami przeciwdrgawkowymi (fenobarbital, fenytoina, prymidon)
 • kwas foliowy może zmniejszać ich skuteczność, prowadząc do nawrotu drgawek.

Ciąża

Czy stosowanie leku Acidum Folicum Richter jest bezpieczne w czasie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kwas foliowy może być stosowany w okresie ciąży.
Kobiety przyjmujące kwas foliowy mogą karmić piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jak dawkować lek Acidum Folicum Richter?

Stosowanie u pacjentów dorosłych:

 • Zazwyczaj stosowana dawka leku Acidum Folicum Richter to:
  10 mg do 45 mg na dobę (od 2 tabletek o mocy 5 mg do 3 tabletek o mocy 15 mg).
 • W niedokrwistości megaloblastycznej:
  10 mg do 20 mg na dobę przez 14 do 21 dni, do czasu uzyskania poprawy w badaniach krwi, następnie dawki podtrzymujące do 10 mg na dobę.
 • W niedokrwistości hemolitycznej:
  5 mg na dobę lub, co tydzień, w zależności od diety i nasilenia rozpadu krwinek czerwonych.
 • Stosowanie u dzieci:
  U dzieci stosuje się zwykle kwas foliowy w dawce dobowej od 5 mg do 15 mg, w zależności od wskazań.

Czas trwania leczenia ustala się na podstawie reakcji pacjenta i wyników badań laboratoryjnych.

Sposób przyjmowania:
Tabletki najlepiej jest przyjmować w trakcie posiłku, połykając w całości. Dawki dobowe większe niż 15 mg należy podzielić na 2 – 3 części i przyjąć w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Acidum Folicum Richter jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jakie działania niepożądane wywołuje lek Acidum Folicum Richter?

Lek Acidum Folicum Richter jest dobrze tolerowany. Rzadko wywołuje działania niepożądane i zazwyczaj mają one łagodny przebieg. Najczęściej występują skórne reakcje alergiczne. Bardzo rzadko może jednak dojść do wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych w postaci obrzęku naczynioruchowego lub skurczu oskrzeli.
Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarskiej i leczenia szpitalnego.

Jeśli wymienione poniżej działania niepożądane określono jako występujące: bardzo często - oznacza to, że występują z częstością co najmniej u 1 na 10 pacjentów; często - co najmniej 1 na 100, ale poniżej 1 na 10; niezbyt często - co najmniej 1 na 1000, ale poniżej 1 na 100; rzadko - co najmniej 1 na 10 000, ale poniżej 1 na 1000 i bardzo rzadko - poniżej 1 na 10 000, w tym pojedyncze przypadki, częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

 • Niezbyt często występują:
  Zaburzenia układu immunologicznego - skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd)
 • Rzadko występują:
  Zaburzenia żołądka i jelit - gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka
  Zaburzenia psychiczne - brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość nerwowa, depresja
 • Bardzo rzadko występują:
  Zaburzenia układu immunologicznego - obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli
 • Częstość nieznana:
  Zaburzenia układu immunologicznego - ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna)
 • W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych bardzo rzadkich i ciężkich, podkreślonych linią objawów niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala

Skład

Substancją czynną leku jest kwas foliowy.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna.


Operating machinery

Lek Acidum Folicum Richter nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.