Adeksa, 100 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
18,23

O produkcie

100033038

Adeksa zawiera substancję czynną akarbozę. Jej działanie polega na opóźnianiu trawienia węglowodanów w jelitach. Powoli uwalniana glukoza jest wolniej wchłaniana, co powoduje zmniejszenie jej stężenia we krwi po posiłkach, a w wyniku zmniejszenie wahań stężenia glukozy oraz średnich wartości stężenia glukozy (glikemii). W trakcie leczenia akarbozą następuje znaczące obniżenie stężenia glukozy na czczo oraz zmniejszenie zawartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c).
Lek Adeksa praktycznie nie ulega wchłanianiu, a jego działanie jest ograniczone do przewodu pokarmowego.
Przyjmowanie akarbozy nie powoduje przyrostu masy ciała.

Wskazania

Leczenie cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), zwłaszcza u osób otyłych, u których stosowanie samej diety i wysiłku fizycznego okazało się nieskuteczne.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Adeksa
- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat, ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania akarbozy u dzieci i młodzieży nie są wystarczające;
- Jeśli pacjent ma przewlekłe choroby jelit z zaburzeniami trawienia i wchłaniania;
- Jeśli pacjent ma stany chorobowe, które mogą ulec pogorszeniu w wyniku zwiększonego gromadzenia się gazów w jelitach (np. zespół Roemhelda, duże przepukliny, niedrożność jelit, owrzodzenie jelit);
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 25 ml/min);
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W trakcie stosowania leku Adeksa należy bezwzględnie przestrzegać diety cukrzycowej;
- Nie należy przerywać regularnego przyjmowania leku Adeksa bez konsultacji z lekarzem, może to prowadzić do zwiększenia stężenia glukozy we krwi;
- W pojedynczych przypadkach – szczególnie po zastosowaniu dużych dawek akarbozy - może wystąpić bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Dlatego też przez 6 do 12 miesięcy na początku leczenia lekiem Adeksa lekarz może zlecić regularne badanie stężenia tych enzymów. Zmiany te zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku;
- Lek Adeksa stosowany w monoterapii (stosowany jako jedyny lek) nie wywołuje niedocukrzenia (hipoglikemii). Natomiast przyjmowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy może spowodować niedocukrzenie;
- Informację o stosowaniu leku Adeksa należy odnotować w książeczce chorego na cukrzycę.

Stosowanie leku u dzieci

Lek Adeksa nie jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania akarbozy w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność, jeśli:
- pacjent jednocześnie stosuje inne leki obniżające stężenie glukozy (np. pochodne sulfonylomocznika, metforminę lub insulinę), ponieważ może dojść do nagłego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (ostra hipoglikemia). Dlatego, aby temu zapobiec leki te należy stosować pod kontrolą lekarza, który ustali odpowiednie dawkowanie. W razie gwałtownego niedocukrzenia pacjent powinien przyjąć glukozę (aby zwiększyć jej stężenie we krwi). Ważne jest, aby pacjent nie przyjmował innych cukrów (jak np. sacharoza);
- pacjent przyjmuje digoksynę (lek stosowany w chorobach serca), powinien porozmawiać z lekarzem, który może zalecić zmianę dawkowania digoksyny;
- pacjent stosuje inne leki zawierające sacharozę, ponieważ stosowanie sacharozy powoduje często objawy dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego, a nawet biegunki będące wynikiem zwiększonej fermentacji węglowodanów w jelicie grubym;
- pacjent przyjmuje kolestyraminę (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi) oraz środki adsorpcyjne, które mogą osłabić działanie leku Adeksa, dlatego należy unikać jednoczesnego ich stosowania;
- pacjent przyjmuje doustną neomycynę (antybiotyk), ponieważ może to prowadzić do znacznego zmniejszenia poposiłkowego stężenia glukozy we krwi oraz częstszych i bardziej intensywnych dolegliwości w obrębie jamy brzusznej. W przypadku wystąpienia ostrych dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem, który może rozważyć czasowe zmniejszenie dawki leku Adeksa.
Jednoczesne stosowanie leków przeciw niestrawności i wzdęciom (zawierających substancję czynną dimetykon lub symetykon), nie ma wpływu na leczenie lekiem Adeksa.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku Adeksa nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecane dawkowanie w leczeniu cukrzycy typu 2 powinno być powiązane z dietą i wysiłkiem fizycznym.
Stosowanie leku Adeksa zgodnie z poniższym schematem umożliwia zmniejszenie ryzyka działań niepożądanych, a zwłaszcza wzdęć:

Śniadanie Obiad Kolacja Liczba dni
- - 1 raz Adeksa 50 mg 3 dni
- 1 raz Adeksa 50 mg 1 raz Adeksa 50 mg 3 dni
1 raz Adeksa 50 mg 1 raz Adeksa 50 mg 1 raz Adeksa 50 mg 7 dni
1 raz Adeksa 50 mg 1 raz Adeksa 50 mg 2 razy Adeksa 50 mg 3 dni
1 raz Adeksa 50 mg 2 razy Adeksa 50 mg 2 razy Adeksa 50 mg 3 dni
1 raz Adeksa 100 mg 1 raz Adeksa 100 mg 1 raz Adeksa 100 mg od 4 do 8 tygodnia
Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać. Tabletki wykazują działanie tylko połknięte w całości.
Lek Adeksa należy przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem lub z pierwszymi kęsami.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością większą niż 1 na 10 osób):
- wzdęcia.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10, ale większą niż 1 na 100 osób):
- biegunka;
- bóle żołądkowo – jelitowe;
- bóle w dole brzucha.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością pomiędzy 1 na 100 a 1 na 1000 osób):
- nudności;
- wymioty;
- niestrawność (gniecenie w żołądku, wzdęcia, odbijanie, zgaga i zaparcia);
- przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wykazywane w testach laboratoryjnych).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 1000 osób):
- obrzęki;
- żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oka).

Częstość nieznana działań niepożądanych (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10 000 osób):
- reakcje alergiczne (zaczerwienienie i swędzenie skóry, jak np.: wysypka, rumień, wykwit, pokrzywka);
- niedrożność jelit (silne kurczowe bóle brzucha, wymioty, wzdęcia, pacjent nie oddaje wiatrów ani stolca);
- podniedrożność jelit (silne bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia lub całkowity brak stolca, brak apetytu, zmniejszenie masy ciała);
- odma pęcherzykowa jelit (zwykle bezobjawowa, pęcherzyki wypełnione gazem, umiejscowione w ścianie jelita);
- zapalenie wątroby (wczesnymi objawami są: bóle pod prawym łukiem żebrowym, objawy jak w grypie, nudności, wymioty, wstręt do potraw mięsnych, zaparcia, biegunka i wzdęcia. Później może wystąpić żółte zabarwienie skóry i białkówki oka);
- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi, które powoduje zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków).

Dodatkowo zgłaszano zdarzenia takie, jak: zaburzenia wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby oraz uszkodzenie wątroby.

Skład

Jedna tabletka leku Adeksa, 100 mg zawiera 100 mg akarbozy.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Producent

Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska (Poland)

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu