Adrenalina WZF, 0,3 mg/0,3ml, 1 ampułkostrzykawka z 1ml roztworu do wstrzykiwań

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
56,98

O produkcie: Adrenalina WZF, 0,3 mg/0,3ml, 1 ampułkostrzykawka z 1ml roztworu do wstrzykiwań

100039941

Opis

Adrenalina WZF, 0,3 mg/0,3ml, 1 ampułkostrzykawka z 1ml roztworu do wstrzykiwań zawiera jako substancję czynną adrenalinę.


Wskazania

Adrenalina WZF, 0,3 mg/0,3ml, 1 ampułkostrzykawka z 1ml roztworu do wstrzykiwań to lek przeznaczony do stosowania w stanach zagrożenia życia, w leczeniu nagłych przypadków ciężkiej reakcji alergicznej, wstrząsu anafilaktycznego i anafilaksji samoistnej. 


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku w okresie ciąży zdecyduje lekarz.

Jest mało prawdopodobne, aby adrenalina zastosowana przez kobietę karmiącą piersią wywierała wpływ na dziecko karmione piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Adrenalina WZF jest przeznaczony do stosowania w nagłych przypadkach w stanach zagrożenia życia. Zawsze po użyciu leku Adrenalina WZF należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Należy wybrać numer telefonu 112, poprosić o przysłanie karetki pogotowia oraz powiedzieć, że wystąpiła „anafilaksja”, nawet jeśli wydaje się, że objawy ustępują. Może być konieczna hospitalizacja, w celu obserwacji i dalszego leczenia. Jest to spowodowane możliwością nawrotu objawów ciężkiej reakcji alergicznej po pewnym czasie.

Czekając na karetkę pogotowia należy położyć się z nogami uniesionymi, a jeśli w tej pozycji wystąpią trudności z oddychaniem - należy usiąść. Należy poprosić kogoś, aby pozostał z pacjentem do momentu przyjazdu karetki, na wypadek gdyby pacjent ponownie poczuł się źle.

Osoby nieprzytomne powinny być ułożone na boku w pozycji bezpiecznej.
- Lek Adrenalina WZF należy podać natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej, które mogą wystąpić w ciągu kilku minut od zetknięcia się z alergenem.
- Lek Adrenalina WZF należy wstrzykiwać wyłącznie domięśniowo, w mięsień znajdujący się w przednio-bocznej części uda (patrz punkt Sposób podawania).
- Leku Adrenalina WZF nie należy wstrzykiwać w pośladek.
- Podanie adrenaliny w dłoń lub palce może spowodować zatrzymanie dopływu krwi do tych miejsc. Jeśli dojdzie do przypadkowego zakłucia się igłą lub wstrzyknięcia leku w te części ciała należy niezwłocznie udać się do lekarza.
- Ampułko-strzykawka służy do podania pojedynczej dawki leku.
- Ampułko-strzykawka zawiera 1 ml roztworu. Po podaniu dawki leku w ampułko-strzykawce pozostaje 0,7 ml roztworu, ale ampułko-strzykawka nie nadaje się do ponownego użytku.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć lek w bezpieczny sposób.
- Roztwór w ampułko-strzykawce powinien być bezbarwny lub prawie bezbarwny, przezroczysty. Nie używać leku w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg:
- Zazwyczaj stosuje się 300 mikrogramów (0,3 ml).
- Czasami pojedyncza dawka adrenaliny nie wystarcza do całkowitego ustąpienia objawów
ciężkiej reakcji alergicznej. Dlatego też lekarz może przepisać pacjentowi więcej niż jedną
ampułko-strzykawkę leku Adrenalina WZF. Jeśli objawy nie ustąpią lub się nasilą w ciągu 5-15
minut od pierwszego zastrzyku, pacjent powinien podać sobie drugi zastrzyk lub poprosić o to osobę towarzyszącą. Z tego powodu zawsze należy nosić ze sobą więcej niż jedną ampułkostrzykawkę leku Adrenalina WZF w oryginalnym opakowaniu.

Dzieci o masie ciała poniżej 30 kg:
Nie można podać dawki mniejszej niż 300 mikrogramów z odpowiednią dokładnością, ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza.

Sposób podawania:
Adrenalina WZF jest lekiem stosowanym w stanie zagrożenia życia. Dlatego należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją bezpośrednio po wykupieniu leku, aby w razie konieczności pacjent był odpowiednio przygotowany do jego użycia.
Zaleca się, aby również członkowie rodziny pacjenta, opiekunowie lub nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie poprawnego stosowania leku Adrenalina WZF.


W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
1. Przed użyciem wyjąć ampułko-strzykawkę z blistra.
2. Zdjąć nasadkę z igły. Nie dotykać igły. Nie zdejmować blokady umieszczonej na tłoku ampułkostrzykawki. Nie naciskać tłoka (np. w celu usunięcia pęcherzyka powietrza).
3. Zdecydowanym ruchem wbić całą igłę pod kątem prostym (90º) w mięsień znajdujący się
w przednio-bocznej części uda. W razie potrzeby wstrzyknięcie można wykonać przez lekką
odzież. Nacisnąć tłok do oporu.
4. Wyjąć igłę i założyć na nią nasadkę.
5. Miejsce wstrzyknięcia należy lekko masować przez 10 sekund.
6. Wyrzucić wykorzystaną ampułko-strzykawkę w bezpieczny sposób.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wystąpienie działań niepożądanych zależy od wrażliwości pacjenta na adrenalinę oraz od podanej dawki.
Działania niepożądane występujące często, nawet po podaniu małych dawek adrenaliny:
- kołatanie serca (uczucie mocnej lub szybkiej pracy serca);
- przyspieszenie czynności serca;
- nadmierna potliwość;
- nudności, wymioty;
- trudności w oddychaniu;
- bladość skóry;
- zawroty głowy, ból głowy;
- osłabienie;
- drżenie;
- stany lękowe, uczucie niepokoju;
- nadpobudliwość nerwowa;
- zimne kończyny.

Rzadko odnotowano następujące działania niepożądane:
- omamy;
- omdlenie;
- zwiększenie stężenia glukozy we krwi;
- zmniejszenie stężenia potasu we krwi;
- zmniejszenie pH (odczynu) krwi (kwasica metaboliczna);
- rozszerzenie źrenic;
- trudności w oddawaniu moczu z zatrzymaniem moczu włącznie;
- drżenie mięśni.


Działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu większych dawek adrenaliny lub u osób wrażliwych:
- zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków lub zatrzymanie czynności serca);
- nagłe zwiększenie ciśnienia tętniczego (czasami prowadzące do krwotoku mózgowego);
- skurcz naczyń krwionośnych (np. skóry, błon śluzowych, nerek).


Skład

Substancją czynną leku jest adrenalina.
Każdy ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny w postaci adrenaliny winianu.
- Pozostałe składniki to: sodu pirosiarczyn (E 223), sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.


Producent

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.