Aleric Deslo Active, 5 mg, 10 tabletek

Dostępny
14,49

Klienci kupili również

O produkcie: Aleric Deslo Active, 5 mg, 10 tabletek

100007518

Opis

Nazwa Aleric Deslo Active 
Nazwa międzynarodowa Desloratadinum
Dawka 5 mg
Postać Tabletki
Wielkość opakowania 10 tabletek
Działanie/właściwości
 • przeciwalergiczne

Aleric Deslo Active, 5 mg, 10 tabletek to preparat przeciwalergiczny, którego substancją czynną jest desloratadyna, substancja z grupy leków przeciwhistaminowych.


Działanie

Jak działa Aleric Deslo Active?

Aleric Deslo Active jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Działa przeciwhistaminowo. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów, takich jak:

 • kichanie,
 • swędzenie
 • wydzielina z nosa,
 • swędzenie podniebienia,
 • swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Lek Aleric Deslo Active jest również stosowany przy objawach pokrzywki, do których zalicza się świąd skóry i bąble pokrzywkowe.


Wskazania

Kiedy brać Aleric Deslo Active?

 • Aleric Deslo Active łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. 
 • Aleric Deslo Active stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

Łagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych, codziennych czynności oraz normalnego snu.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Aleric Deslo Active?

Jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przypuszcza się, aby Aleric Deslo Active stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

Aleric Deslo Active zawiera aspartam
Lek zawiera 3 mg aspartamu w 5 mg dawce produktu leczniczego Aleric Deslo Active w postaci tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej. Aspartam jest żródłem fenylalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Aleric Deslo Active?

 • Nie są znane interakcje Aleric Deslo Active z innymi lekami.
 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża

Czy stosowanie Aleric Deslo Active w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Nie zaleca się stosowania leku Aleric Deslo Active w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Płodność

 • Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak dawkować Aleric Deslo Active?

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: zalecana dawka to 1 tabletka 1 raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.
Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć, rozdzierając go. Wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

Jak długo można stosować Aleric Deslo Active?

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
Lek Aleric Deslo Active należy przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.
Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pominięcie przyjęcia leku Aleric Deslo Active
W razie nieprzyjęcia leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie Aleric Deslo Active?

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

 • zmęczenie,
 • suchość w jamie ustnej,
 • ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

 • ciężkie reakcje alergiczne,
 • wysypka,
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca,
 • szybkie bicie serca,
 • bóle brzucha,
 • nudności (mdłości),
 • wymioty,
 • rozstrój żołądka,
 • biegunka,
 • zawroty głowy,
 • senność,
 • bezsenność,
 • bóle mięśni,
 • omamy,
 • drgawki,
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową,
 • zapalenie wątroby,
 • nieprawidłowości wyniki testów czynności wątroby.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

 • nietypowe osłabienie,
 • zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych,
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca, i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium,
 • nietypowe zachowanie,
 • zachowanie agresywne,
 • zmiany w sposobie bicia serca,
 • zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • wolne bicie serca,
 • zmiana w sposobie bicia serca,
 • nietypowe zachowania,
 • zachowanie agresywne.

Skład

- Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 5 mg.

- Pozostałe składniki leku to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).


Producent

Genepharm S.A.,
18 Km Marathon Avenue, 15351 Pallini,
Grecja


Dystrybutor

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.