Alfabax, 10 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
25,68

O produkcie: Alfabax, 10 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

100039517

Opis

Nazwa Alfabax 
Nazwa międzynarodowa Alfuzosini hydrochloridum
Dawka 10 mg
Postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Wielkość opakowania 30 sztuk
Działanie/właściwości
  • leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Alfabax 10 mg 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy do grupy leków stosowanych w chorobach gruczołu krokowego, zwanych alfa-1 adrenolitykami. 


Działanie

Jak działa Alfabax?

Powoduje rozluźnienie mięśni w gruczole krokowym i cewce moczowej ułatwiając odpływ moczu z pęcherza moczowego


Wskazania

Alfuzosynę stosuje się w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego
Gruczoł krokowy znajduje się poniżej pęcherza moczowego. Cewka moczowa przechodzi przez gruczoł krokowy i uchodzi na zewnątrz organizmu. Oprócz tkanki gruczołowej (wytwarzającej płyn nasienny) w gruczole krokowym znajduje się również tkanka mięśniowa. Tkanka mięśniowa występuje także w cewce moczowej. W łagodnym rozroście gruczołu krokowego (przeroście prostaty) zwiększa się napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej, powodując zwężenie cewki. W wyniku tego odpływ moczu z pęcherza moczowego jest utrudniony i występują dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych.

Ostre zatrzymanie moczu
U niektórych pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, gruczoł krokowy staje się tak duży, że całkowicie zatrzymuje przepływ moczu. Stan taki nazywa się ostrym zatrzymaniem moczu.
- Jest to bardzo bolesne i dlatego może być wskazany krótki pobyt w szpitalu.
- Do pęcherza wprowadzana jest cienka, elastyczna rurka (cewnik). To pomaga opróżnić pęcherz z moczu i łagodzi ból.
- W tym czasie można zastosować leczenie alfuzosyną, aby ułatwić przywrócenie odpływu moczu z pęcherza.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Alfabax?

Nie stosować leku:
- jeśli pacjent jest uczulony na alfuzosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy reakcji uczuleniowej obejmują: wysypkę, problemy z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, gardła lub języka.
- jeśli u pacjenta występowały spadki ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała na siedzącą lub stojącą;
- jeśli pacjent przyjmuje inny lek alfa-1-adrenolityczny;
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alfabax należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występują zmiany w tętnicach wieńcowych. Należy kontynuować leczenie stosowane z powodu zmniejszenia zaopatrzenia mięśnia sercowego w krew.
- jeśli nawróci lub nasili się ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa). Stosowanie leku Alfabax należy przerwać.
- jeśli pacjent ma niewydolność nerek.
- jeśli pacjent ma problemy z sercem lub jeśli serce nagle przestało pompować krew (ostra niewydolność serca).
- jeśli pacjent ma dziedziczne zaburzenia rytmu serca (wrodzone wydłużenie odstępu QTc).
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, jeśli występuje u niego zwiększona wrażliwość na alfa-1-adrenolityki lub jest leczony z powodu wysokiego ciśnienia krwi.
- jeśli w ciągu kilku pierwszych godzin po przyjęciu tabletki nastąpi spadek ciśnienia krwi po zmianie pozycji ciała na siedzącą lub stojącą. Spadkowi temu mogą towarzyszyć takie objawy, jak: zawroty głowy, zmęczenie lub poty. W takiej sytuacji pacjent powinien się położyć i leżeć do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Objawy te zazwyczaj są przemijające i mogą występować na początku leczenia. Z reguły leczenie można kontynuować.
- jeśli u pacjenta zaplanowano operację zaćmy (usunięcie zmętniałej soczewki), przed zabiegiem powinien powiedzieć okuliście o stosowaniu leku Alfabax obecnie lub w przeszłości. To dlatego, że ten lek może spowodować komplikacje podczas operacji, a lekarz okulista może im zapobiec, gdy przed zabiegiem pacjent przekaże mu tę informację.
- jeśli u pacjenta występuje długotrwała erekcja bez podniecenia seksualnego. Jest to poważne zaburzenie, które może prowadzić do trwałej niemocy płciowej (impotencji), jeśli nie będzie właściwie leczone.
Należy poradzić się lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli taka sytuacja wydarzyła się w przeszłości.


Stosowanie leku u dzieci

Alfuzosyna nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Alfabax?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Dotyczy to również leków, które przyjmowane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie innych leków lub nie mogą być stosowane w tym samym czasie z innych przyczyn.

Leku Alfabax nie należy stosować jeśli:
- Pacjent jednocześnie przyjmuje inne alfa-1-adrenolityki (stosowane w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego), takie jak doksazosyna, indoramina, prazosyna, terazosyna, tamsulosyna lub fenoksybenzamina.

Należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku:
- W przypadku skojarzenia z lekami stosowanymi w nadciśnieniu krwi konieczna może być modyfikacja dawkowania ze względu na możliwość spadku ciśnienia krwi.
- Jeśli u pacjenta zaplanowano operację, powinien powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Alfabax.
- W przypadku skojarzenia z azotanami (lekami łagodzącymi ból w klatce piersiowej) konieczna może być modyfikacja dawkowania ze względu na możliwość spadku ciśnienia krwi
- Jeśli pacjent przyjmuje leki zwykle stosowane w leczeniu impotencji (zaburzeń erekcji)
- Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu przedwczesnego wytrysku (dapoksetyna)
- Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu C (takie jak telaprewir i boceprewir).
- Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych (takie jak klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna).
- pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu depresji (takie jak nefazodon).
- Jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol w postaci tabletek (stosowany w leczeniu zespołu Cushing’a – gdy organizm wytwarza zbyt dużo hormonu zwanego kortyzolem).
- W przypadku stosowania jednocześnie z lekami hamującymi aktywność enzymu wątrobowego CYP3A4, takimi jak itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, kobicystat, nelfinawir i rytonawir, konieczne może być dostosowanie dawki.


Ciąża

Nie dotyczy. Lek Alfabax przepisywany jest wyłącznie mężczyznom.


Dawkowanie

Jak stosować Alfabax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać w całości.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Alfabax po wieczornym posiłku.

Tabletkę należy popić dużą ilością płynu (na przykład szklanką wody). Tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie należy miażdżyć, żuć ani dzielić.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności dostosowania dawki w przypadku łagodnego lub umiarkowanego zaburzenia czynności nerek, kiedy to w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lekarz nie podaje tego leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Leku Alfabax w tabletkach nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Jednak w zaburzeniach czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego można stosować inne produkty zawierające alfuzosynę w małej dawce, według odpowiedniego schematu dawkowania. Lekarz poinformuje o tym pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie ustalono skuteczności leku Alfabax u dzieci w wieku od 2 do 16 lat, dlatego lek Alfabax nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 16 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alfabax
W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki tego leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Alfabax
Może się zdarzyć, że pacjent zapomni przyjąć lek. W takim wypadku nie ma konieczności przyjmowania pominiętej tabletki. Można przyjąć przepisaną dawkę leku następnego dnia.
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pomiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Alfabax
Nie należy przerywać ani zaprzestawać stosowania leku Alfabax bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem. Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami oraz tak długo, jak zalecił lekarz. Nie należy zaprzestawać ich przyjmowania nawet, gdy pacjent poczuje się lepiej, ponieważ objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy Alfabax ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Jeżeli wystąpią poniższe działania niepożądane należy zaprzestać stosowania leku Alfabax i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

• Nagłe wystąpienie obrzęku powiek, twarzy, warg, jamy ustnej i języka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, wysypka, pokrzywka i swędzenie. Są to objawy bardzo ciężkiej reakcji alergicznej. (Terminem medycznym określającym te objawy jest obrzęk naczynioruchowy).

• Uczucie ucisku, ciężkości, dyskomfortu lub miażdżącego bólu odczuwanego w okolicy zamostkowej, który może promieniować do ramion, karku i żuchwy. (Mogą to być objawy dławicy piersiowej). Zazwyczaj zdarza się to jedynie w przypadku występowania dławicy piersiowej w przeszłości.

Inne działania niepożądane:

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób)
• ból głowy;
• uczucie mdłości (nudności);
• ból brzucha;
• suchość w ustach;
• uczucie osłabienia lub zmęczenia;
• złe samopoczucie (uczucie rozbicia);
• osłabienie całego organizmu.

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 osób)
• przyspieszone bicie serca (tachykardia), uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca
(kołatanie);
• nagła utrata przytomności;
• omdlenie;
• ból w klatce piersiowej;
• ospałość;
• wysypka;
• swędzenie;
• uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy);
• zatrzymanie wody w organizmie (może powodować obrzęk rąk lub nóg);
• zaburzenia widzenia;
• katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy (zapalenie błony śluzowej nosa);
• luźne stolce (biegunka);
• uczucie wirowania lub kręcenia się pomimo pozostawania bez ruchu (zawroty głowy
pochodzenia błędnikowego);
• uczucie zawrotów głowy lub oszołomienia przy szybkim wstawaniu lub siadaniu (niedociśnienie
ortostatyczne).

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)
• uszkodzenie wątroby spowodowane działaniem leku lub substancji chemicznej
(hepatotoksyczność);
• swędząca, grudkowata wysypka zwana również pokrzywką.

Nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)
• uszkodzenie komórek wątroby
• niektóre choroby wątroby spowodowane zwężeniem lub zamknięciem przewodu żółciowego (cholestatyczna choroba wątroby). Objawy mogą obejmować zażółcenie skóry lub białkówek oczu.
• wymioty
• w przypadku operacji z powodu zaćmy (gdy soczewka oka jest zmętniała) i w przypadku przyjmowania obecnie lub w przeszłości leku Alfabax, źrenica może słabo rozszerzać się, a tęczówka może stać się wiotka podczas zabiegu. Ważne jest, aby okulista był tego świadomy, ponieważ operacja może wymagać innego sposobu przeprowadzenia.
• nieregularny i często szybki rytm przedsionków serca (migotanie przedsionków)
• zmniejszenie liczby białych krwinek (neutropenia), które może powodować częstsze zakażenia
• podwyższone ryzyko krwawienia (włącznie z krwawieniem z nosa i (lub) z dziąseł) oraz występowania siniaków. Może to być zaburzenie krwi zwane małopłytkowością, objawiające się zmniejszeniem liczby płytek krwi.


Skład

Substancją czynną leku jest alfuzosyny chlorowodorek.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, talk, magnezu stearynian, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza.

Tabletka ma przedłużone działanie, co oznacza, że po przyjęciu substancja czynna nie jest uwalniania natychmiast, ale stopniowo i dlatego lek działa dłużej.


Producent

Sun Pharmaceutical Industries Europe BV
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Holandia

Terapia S.A.
Str. Fabricii Nr. 124
Cluj-Napoca 400 632
Rumunia


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.