Alfurion, 10 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
19,45

O produkcie: Alfurion, 10 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

100040362

Opis

Nazwa Alfurion
Nazwa międzynarodowa Alfuzosini hydrochloridum
Dawka 10 mg
Postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Wielkość opakowania 30 sztuk
Działanie/właściwości
  • leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Alfurion 10 mg 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy do grupy leków zwanych środkami alfa-1 adrenolitycznymi. Substancją czynną tego leku jest alfuzosyna.


Działanie

Jak działa Alfurion?

Gruczoł krokowy znajduje się poniżej pęcherza moczowego, otacza cewkę moczową, czyli przewód wyprowadzający mocz na zewnątrz organizmu. Wraz z wiekiem, gruczoł krokowy może powiększać się, uciskając cewkę moczową, tym samym zmniejszając jej średnicę. Może to powodować zaburzenia w oddawaniu moczu, takie jak częste oddawanie moczu i trudności w oddawaniu moczu.
Alfuzosyna działa poprzez rozluźnienie mięśni gruczołu krokowego, co powoduje zmniejszenie zwężenia cewki moczowej i ułatwienie oddawanie moczu.


Wskazania

Alfurion, jest stosowany w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia, BPH). Jest to choroba, w przebiegu której gruczoł krokowy powiększa się (hiperplazja, przerost prostaty), ale sam wzrost nie ma charakteru nowotworowego (jest łagodny). Najczęściej występuje u mężczyzn w starszym wieku.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Alfurion?

Nie stosować leku:
- Jeśli pacjent ma uczulenie na alfuzosynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować: wysypkę, obrzęk warg, gardła lub języka, trudności w połykaniu lub oddychaniu.
- Jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości niskie ciśnienie tętnicze krwi przy wstawaniu z pozycji z siedzącej lub leżącej (medyczne określenie to niedociśnienie ortostatyczne). Może to powodować zawroty głowy, oszołomienie lub omdlenie przy szybkim wstawaniu.
- Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby.
- Jeśli pacjent przyjmuje inny lek alfa-1-adrenolityczny (taki jak terazosyna, doksazosyna). W razie wątpliwości należy porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Alfurion należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- Pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.
- Jeśli pacjent ma chorobę serca.
- Jeśli pacjent ma ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna).
- Jeśli wiadomo, że u pacjenta występuje nieprawidłowość w zapisie elektrokardiogramu (EKG), zwana wydłużeniem odstępu QT.

U niektórych pacjentów, szczególnie przyjmujących leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub bólu w klatce piersiowej (dusznica bolesna), w ciągu kilku godzin po przyjęciu dawki leku mogą wystąpić zawroty głowy, osłabienie lub pocenie się. W takim przypadku należy położyć się i leżeć aż do całkowitego ustąpienia objawów. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, który może zdecydować o zmniejszeniu dawki.

Jeśli wystąpi wzwód prącia (często bolesny) bez związku z aktywnością seksualną, który utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala, ponieważ stan ten może wymagać leczenia.


Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Alfurion?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek Alfurion może wpływać na działanie niektórych innych leków. Niektóre leki mogą również wpływać na działanie leku Alfurion.

Leku Alfurion nie wolno przyjmować, jeśli pacjent stosuje:
- Inne leki z grupy alfa-adrenolityków, takie jak doksazosyna, indoramina, prazosyna, terazosyna, tamsulozyna lub fenoksybenzamina.

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- W przeszłości wystąpił bardzo duży spadek ciśnienia tętniczego krwi po przyjęciu innego alfa-adrenolityku (w tym po wcześniejszym zastosowaniu alfuzosyny). Przykłady innych leków alfa-adrenolitycznych podano w akapicie powyżej).
- Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ponieważ w ciągu kilku godzin po przyjęciu dawki leku mogą wystąpić zawroty głowy, osłabienie lub pocenie się. W takim przypadku należy położyć się i leżeć aż do całkowitego ustąpienia objawów. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.
- Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu bólu w klatce piersiowej (dusznica bolesna).
- Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie, jak itrakonazol).
- Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (takie, jak rytonawir).
- Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (takie, jak klarytromycyna, telitromycyna).
- Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu depresji (takie, jak nefazodon).
- Pacjent przyjmuje ketokonazol w tabletkach (lek stosowany w zespole Cushing`a – gdy organizm wytwarza nadmierną ilość kortyzolu).


Ciąża

Nie dotyczy. Lek przepisywany jest wyłącznie mężczyznom.


Dawkowanie

Jak stosować Alfurion?

Alfurion należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Tabletkę należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).
- Nie należy przełamywać, kruszyć ani żuć tabletki, ponieważ może to wpłynąć na uwalnianie leku do ustroju.
- Lek należy przyjmować przed snem.

Dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 10 mg raz na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)
Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 10 mg raz na dobę. Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku (> 65 lat).

Pacjenci z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek
Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 10 mg raz na dobę. Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że Alfurion działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Stosowanie u dzieci
Nie zaleca się stosowania alfuzosyny u dzieci (w wieku 16 lat lub młodszych).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alfurion
Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem. Należy powiedzieć lekarzowi ile tabletek przyjęto. Należy położyć się i pozostawać w pozycji leżącej tak długo, jak to możliwe, by uniknąć wystąpienia działań niepożądanych. Nie należy samemu próbować jechać samochodem do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Alfurion
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną tabletkę, jak zalecono.

Przerwanie stosowania leku Alfurion
Należy kontynuować przyjmowanie tabletek, nawet jeśli wystąpi poprawa. Leczenie można przerwać dopiero, gdy zaleci to lekarz. Objawy ustępują łatwiej, gdy pacjent kontynuuje przyjmowanie leku w tej samej dawce.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy Alfurion ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących, ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Alfurion i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

- Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) (może wystąpić do 1 na 10 000 osób)
Zazwyczaj, to działanie niepożądane występuje o osób z istniejącą wcześniej dławicą piersiową.
- Ciężkie reakcje alergiczne (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób)
Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak czerwona, grudkowata wysypka, obrzęk (powiek, twarzy, warg, ust i języka), trudności w połykaniu i w oddychaniu.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób)
- zawroty głowy
- ból głowy
- nudności (mdłości)
- uczucie dyskomfortu w żołądku i niestrawność (dyspepsja)
- ból brzucha
- osłabienie lub uczucie zmęczenia

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób)
- uczucie zawrotów głowy lub oszołomienia, albo omdlenie przy szybkim wstawaniu lub siadaniu
- szybkie bicie serca (tachykardia)
- senność
- wodnisty wyciek z nosa, świąd, kichanie i katar
- biegunka i wymioty
- suchość w jamie ustnej
- wysypka i świąd
- zatrzymanie wody (może powodować obrzęk rąk lub nóg)
- ból w klatce piersiowej
- uderzenia gorąca

Dodatkowe działania niepożądane, które mogą wystąpić (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- nieregularne i szybkie bicie serca;
- zmniejszenie liczby białych krwinek. Objawy mogą obejmować częstsze zakażenia, owrzodzenie gardła lub jamy ustnej;
- zmniejszenie liczby płytek krwi. Objawy mogą obejmować krwawienie z dziąseł i nosa, siniaczenie, wydłużone krwawienie z rany, wysypkę (punkcikowate, czerwone plamki, zwane wybroczynami);
- nieprawidłowa czynność wątroby (zaburzenia wątroby). Objawy mogą obejmować zażółcenie skóry lub białkówek oczu;
- jeśli pacjent ma być poddany operacji oka z powodu zaćmy (zmętnienie soczewki oka) i stosował wcześniej Alfurion, podczas zabiegu może wystąpić wolniejsze rozszerzanie się źrenicy oraz zwiotczenie tęczówki (zabarwiona, kolista część oka). Zdarza się to tylko podczas operacji. Istotne jest, aby okulista przeprowadzający zabieg wiedział o przyjmowaniu leku, może wówczas inaczej przeprowadzić operację (patrz ulotka punkt „Zabiegi operacyjne podczas stosowania leku Alfurion”);
- nieprawidłowy, często bolesny i przedłużony wzwód prącia, nie mający związku z aktywnością seksualną (priapizm).


Skład

Substancją czynną leku jest alfuzosyny chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: hypromeloza, uwodorniony olej roślinny, powidon (K-30), wapnia wodorofosforan bezwodny, karbomery, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171).


Producent

Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finlandia


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.