AlfuZostad 10 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
24,14

O produkcie: AlfuZostad 10 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

100039702

Opis

Nazwa AlfuZostad 10 mg
Nazwa międzynarodowa Alfuzosini hydrochloridum
Dawka 10 mg
Postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Wielkość opakowania 30 sztuk
Działanie/właściwości
  • leczenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

AlfuZostad 10 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora alfaadrenergicznego lub alfa-adrenolitykami. Substancją czynną tego leku jest alfuzosyna.


Działanie

Jak działa AlfuZostad?

Powiększony gruczoł krokowy może powodować problemy z układem moczowym, takie jak częste i trudne oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy. Leczenie alfa-adrenolitykami powoduje rozluźnienie mięśniówki gruczołu krokowego i szyi pęcherza moczowego. Powoduje to, że wypływ moczu z pęcherza moczowego jest łatwiejszy.


Wskazania

Lek jest stosowany w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych spowodowanych powiększeniem gruczołu krokowego (przerostem prostaty), stanu zwanego również łagodnym rozrostem gruczołu krokowego


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania AlfuZostad?

Nie przyjmować leku
• jeśli pacjent ma uczulenie na alfuzosynę, inne chinazoliny (np. terazosynę, doksazosynę, prazosynę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować: wysypkę, obrzęk warg, gardła lub języka, trudności w połykaniu lub oddychaniu.
• jeśli u pacjenta występują stany związane ze znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi podczas zmiany pozycji na stojącą,
• jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą,
• jeśli pacjent zażywa inne leki należące do alfa-adrenolityków.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku AlfuZostad 10 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
• jeśli pacjent ma znaczące problemy z nerkami, ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku AlfuZostad 10 mg w takim przypadku nie jest ustalone,
• jeśli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W takim przypadku lekarz będzie regularnie kontrolował ciśnienie tętnicze pacjenta, zwłaszcza na początku leczenia;
• należy kontrolować ciśnienie tętnicze regularnie szczególnie na początku leczenia tym lekiem ze względu na możliwość wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Jeśli u pacjenta wystąpi nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, spowodowany zmianą pozycji ciała z leżącej na stojącą, objawiający się zawrotami głowy, osłabieniem lub nadmiernym poceniem się, w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku AlfuZostad 10 mg pacjent powinien położyć się na plecach, z uniesionymi nogami, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Te objawy zazwyczaj trwają przez krótki czas i występują na początku leczenia. Zwykle nie ma potrzeby przerwania leczenia;
• u pacjentów, u których w przeszłości po zastosowaniu innych leków należących do grupy alfa- -adrenolityków występował znaczący spadek ciśnienia tętniczego krwi. W takim przypadku lekarz rozpocznie leczenie alfuzosyną od małej dawki i stopniowo będzie zwiększał dawkę leku;
• jeśli serce pacjenta nie pracuje prawidłowo (ostra niewydolność serca);
• jeśli pacjent ma ból w klatce piersiowej (dusznicę bolesną) i jest leczony azotanami, leczenie alfuzosyną może zwiększać ryzyko wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego krwi. W razie nawrotu lub nasilenia objawów dusznicy bolesnej lekarz przerwie leczenie alfuzosyną;
• lekarz zadecyduje, czy kontynuować leczenie lekami na ból w klatce piersiowej lub przerwać leczenie lekiem AlfuZostad 10 mg, zwłaszcza jeśli ból nawraca lub się nasila;
• jeśli pacjent ma mieć operację okulistyczną z powodu zaćmy (zmętnienie soczewki), należy poinformować okulistę przed operacją, że pacjent stosuje lub stosował lek AlfuZostad 10 mg. Lek może powodować powikłania podczas zabiegu operacyjnego, które lekarz może kontrolować, jeśli jest o tym uprzedzony;
• jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca lub przyjmuje leki, które mogą spowodować zaburzenia rytmu serca (medycznie określane jako wydłużenie odstępu QT).
W takim przypadku lekarz powinien ocenić pacjenta przed zastosowaniem leku AlfuZostad 10 mg oraz w trakcie jego podawania.


Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć AlfuZostad?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie należy stosować leku AlfuZostad 10 mg, jeśli pacjent przyjmuje inne leki należące do grupy alfa-adrenolityków.
Lek AlfuZostad 10 mg i niektóre leki mogą oddziaływać ze sobą. Obejmuje to:
- ketokonazol i itrakonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych),
- rytonawir (lek stosowany w leczeniu HIV).
Lek AlfuZostad 10 mg może spowodować spadek ciśnienia tętniczego krwi, jeśli pacjent obecnie przyjmuje lub musi zastosować jakikolwiek z wymienionych poniżej leków:
- leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
- leki (azotany) stosowane w leczeniu objawów bólu w klatce piersiowej (dusznicy),
- leki, jakie pacjent otrzyma przed operacją (znieczulenie ogólne). W takim przypadku ciśnienie tętnicze krwi może się znacząco zmniejszyć. W przypadku zabiegu chirurgicznego należy bezwzględnie poinformować lekarza, że pacjent zażywa lek AlfuZostad 10 mg.


Ciąża

Te informacje nie mają znaczenia, ponieważ lek Alfuzostad 10 mg jest stosowany tylko u mężczyzn.


Dawkowanie

Jak stosować AlfuZostad?

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połykać w całości. Nie należy zgniatać, kruszyć ani żuć tabletki, ponieważ zbyt duża ilość substancji czynnej może się szybko znaleźć w organizmie. Może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Pierwszą dawkę leku należy przyjmować przed snem. Następnie tabletkę należy przyjmować bezpośrednio po posiłku, zawsze o tej samej porze, popijając ją wystarczającą ilością płynu. Nie należy zgniatać, kruszyć ani dzielić tabletek.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu (10 mg alfuzosyny) raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu (10 mg alfuzosyny) raz na dobę, jeśli zalecona przez lekarza mniejsza dawka początkowa alfuzosyny jest dobrze tolerowana i wymagane jest silniejsze działanie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu (10 mg alfuzosyny) raz na dobę, jeśli mniejsza dawka nie jest wystarczająca, w zależności od odpowiedzi klinicznej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku
Jeśli pacjent przyjął dużą liczbę tabletek leku AlfuZostad 10 mg, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Izbą Przyjęć najbliższego szpitala w celu uzyskania porady. Ciśnienie tętnicze krwi pacjenta może się gwałtownie zmniejszyć, pacjent może mieć zawroty głowy lub nawet zemdleć. Jeśli pacjent zaczyna odczuwać zawroty głowy, powinien usiąść lub położyć się, do czasu aż poczuje się lepiej.

Pominięcie przyjmowania leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ponieważ może to spowodować gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza jeśli pacjent zażywa leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi. Następną tabletkę należy zażyć o wyznaczonej porze.

Przerwanie stosowania leku
Nie należy przerywać stosowania leku AlfuZostad 10 mg bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy AlfuZostad ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów) zgłaszano występowanie reakcji zagrażających życiu, tzw. obrzęku naczynioruchowego. Należy przerwać zażywanie leku ALFUZOSTAD 10 mg i natychmiast udać się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:
- obrzęk twarzy, języka lub gardła
- trudności w połykaniu
- pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

Zmęczenie, omdlenia/zawroty głowy, ból głowy, uczucie kręcenia w głowie (zawroty głowy), znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania (zwłaszcza na początku leczenia zbyt dużą dawką i jeśli leczenie jest wznowione po krótkiej przerwie), ból żołądka, mdłości (nudności), niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, ogólne złe samopoczucie, uczucie osłabienia lub choroby.

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

Uczucie senności, problemy z widzeniem, szybsze bicie serca, omdlenia (zwłaszcza na początku leczenia), uczucie kołatania lub galopowania serca, nieżyt nosa, wymioty, wysypka (pokrzywka, osutka), świąd, nietrzymanie moczu, obrzęki kostek i stóp, zaczerwienienie twarzy (uderzenia gorąca), bóle w klatce piersiowej.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów):

Występowanie po raz pierwszy, zaostrzenie lub nawrót bólu w klatce piersiowej (dusznicy bolesnej), uszkodzenie wątroby, obrzęk skóry i błon śluzowych, zwłaszcza na twarzy i wokół ust, trwała i bolesna erekcja (priapizm).

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

Mała liczba białych krwinek (neutropenia), śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS, ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome) – powikłanie występujące podczas operacji zaćmy, nieprawidłowy rytm serca, problemy z wątrobą lub choroba wątroby (objawy mogą obejmować zażółcenie skóry lub białkówek oczu), mała liczba płytek krwi. Objawy mogą obejmować krwawienia z dziąseł, nosa, siniaki, wydłużony czas krwawienia ze skaleczeń, wysypka (czerwone punkty zwane wybroczynami).


Skład

Substancją czynną leku jest alfuzosyny chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, hypromeloza, powidon K25, magnezu stearynian.


Producent

STADA Arzneimittel AG,
Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel,
Niemcy

STADA Arzneimittel GmbH,
Muthgasse 36,
1190 Vienna,
Austria


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.