Amaryl, 4 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
16,46

O produkcie

100033029

Amaryl $ mg to lek, który zawiera 4 mg Glimepiridum.

Działanie

Glimepiryd jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, należącym do pochodnych sulfonylomocznika. Stosowany może być w przypadku cukrzycy insulinoniezależnej.

Wskazania

Amaryl jest stosowany do leczenia cukrzycy typu 2, gdy za pomocą diety, ćwiczeń fizycznych i zmniejszenia masy ciała nie można wyrównać stężenia glukozy we krwi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amaryl:
- jeśli pacjent ma uczulenie na glimepiryd lub inne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi, np. glibenklamid) lub sulfonamidów (leki stosowane w przypadku zakażeń bakteryjnych, np. sulfametoksazol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma cukrzycę insulinozależną (cukrzyca typu 1),
- jeśli pacjent ma kwasicę ketonową (powikłanie cukrzycy powodujące zwiększenie stężenia kwasu w organizmie; mogą wówczas wystąpić następujące objawy: zmęczenie, nudności, częste oddawanie moczu i sztywnienie mięśni),
- jeśli pacjent ma śpiączkę cukrzycową,
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Nie należy stosować leku w przypadku występowania któregokolwiek z wyżej wymienionych stanów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem leku Amaryl należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku, jeśli:
- u pacjenta wystąpił uraz, operacja, zakażenie przebiegające z gorączką lub inna sytuacja związana ze stresem; należy poinformować o tym lekarza, ponieważ niezbędna może być tymczasowa zmiana leczenia
- u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem leku Amaryl należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
U pacjentów z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, wystąpić może zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna).
Informacje o stosowaniu leku Amaryl u osób w wieku poniżej 18 lat są ograniczone. Nie jest zalecane stosowanie leku w tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki leku Amaryl, jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą osłabiać lub nasilać wpływ leku Amaryl na stężenie glukozy we krwi.
Poniższe leki mogą zwiększać wpływ leku Amaryl na stężenie glukozy we krwi, co może prowadzić do wystąpienia hipoglikemii (małe stężenie cukru we krwi):
- inne leki w leczeniu cukrzycy (np. insulina lub metformina),
- leki stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych (fenylbutazon, azopropazon, oksyfenbutazon, leki o działaniu podobnym do kwasu acetylosalicylowego),
- leki stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych (w tym niektóre sulfonamidy o przedłużonym działaniu),
- leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, antybiotyki chinolonowe, klarytromycyna),
- leki przeciwwzakrzepowe (pochodne kumaryny, np. warfaryna),
- leki wspomagające rozbudowę masy mięśni (sterydy anaboliczne),
- leki stosowane w terapii uzupełniającej męskie hormony płciowe,
- leki stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna, inhibitory MAO),
- leki zmniejszające duże stężenie cholesterolu (fibraty),
- leki obniżające wysokie ciśnienie krwi (inhibitory ACE),
- leki przeciwarytmiczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom rytmu serca (dyzopiramid),
- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurinol, probenecyd, sulfinpirazon),
- leki stosowane w leczeniu raka (cyklofosfamidy, ifosfamidy, trofosfamidy),
- leki stosowane do zmniejszenia masy ciała (fenfluramina),
- leki stosowane w celu zwiększenia krążenia, podawane dożylnie w dużej dawce (pentoksyfilina),
- leki stosowane w leczeniu alergii nosa, np. kataru siennego (trytokwalina),
- leki nazywane sympatykolitykami stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca lub objawach choroby prostaty,
- fenyramidol,
- guanetydyna.
Poniższe leki mogą zmniejszać wpływ leku Amaryl na stężenie glukozy we krwi, co może prowadzić do wystąpienia hiperglikemii (duże stężenie cukru we krwi):
- leki zawierające żeńskie hormony płciowe (estrogeny, progestageny),
- leki wspomagające wytwarzanie moczu (diuretyki), saluretyki,
- leki stymulujące tarczycę (np. lewotyroksyna),
- leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy),
- leki stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń psychicznych (chlorpromazyna i pochodne fenotiazyny),
- leki stosowane w przyspieszonej akcji serca, w leczeniu astmy lub przekrwienia błony śluzowej nosa, kaszlu i przeziębieniu, do zmniejszania masy ciała lub stosowane w nagłych przypadkach zagrożenia życia (adrenalina i sympatykomimetyki),
- leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cholesterolu (kwas nikotynowy i jego pochodne),
- leki stosowane w leczeniu zaparć używane długotrwale (środki przeczyszczające),
- leki stosowane w leczeniu napadów padaczki (fenytoina),
- leki stosowane w leczeniu nerwowości i zaburzeń snu (barbiturany),
- leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia w oku (acetazolamid),
- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i obniżonego stężenia cukru we krwi (diazoksyd),
- leki stosowane w leczeniu zakażeń, gruźlicy (ryfampicyna),
- leki stosowane w leczeniu groźnego dla życia bardzo małego stężenia cukru we krwi (glukagon).
Poniższe leki mogą zwiększać lub zmniejszać wpływ leku Amaryl na stężenie glukozy we krwi:
- leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka (nazywane antagonistami receptora H2),
- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca, np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, klonidyna i rezerpina. Leki te mogą również osłabiać objawy hipoglikemii, dlatego podczas ich stosowania należy zachować ostrożność.
Amaryl może zwiększać lub zmniejszać działanie następujących leków:
- leki hamujące tworzenie się zakrzepów (pochodne kumaryny, np. warfaryna).
Kolesewelam (środek wiążący kwasy żółciowe) wiąże się z lekiem Amaryl i zmniejsza jego wchłanianie z układu pokarmowego. Nie zaobserwowano tej interakcji, gdy lek Amaryl podawano co najmniej 4 godziny przed zastosowaniem kolesewelamu. Dlatego też lek Amaryl należy podawać co najmniej 4 godziny przed zastosowaniem kolesewelamu.

Ciąża

Nie należy stosować leku Amaryl w ciąży i w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Amaryl może przenikać do mleka matki karmiącej.
Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Dawkowanie

Lek należy przyjmować doustnie, tuż przed lub w trakcie pierwszego posiłku dnia (zazwyczaj śniadanie) lub innego głównego posiłku. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli stosuje się lek Amaryl, należy przestrzegać zalecanej diety.
Tabletkę należy połykać bez rozgryzania lub żucia, popijając płynem.
Zalecana dawka
Dawka leku Amaryl zależy od stanu pacjenta oraz wyników badań stężenia glukozy we krwi i moczu i jest określana przez lekarza. Nie należy stosować większej liczby tabletek niż zalecana przez lekarza.
- Dawka początkowa to jedna tabletka leku Amaryl – 1 mg raz na dobę.
- Lekarz może zwiększyć dawkę po 1-2 tygodniach terapii, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Maksymalna zalecana dawka to 6 mg leku Amaryl na dobę.
- Lekarz może zalecić równoczesne stosowanie glimepirydu z metforminą lub glimepirydu z insuliną. W takim przypadku lekarz zaleci odpowiednie, indywidulanie określone dawki glimepirydu z metforminą lub insuliną.
- W przypadku zmiany masy ciała, trybu życia lub gdy pacjent jest pod wpływem stresu, należy poinformować o tym lekarza, by mógł on dostosować dawkę leku, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Jeśli w opinii pacjenta działanie leku jest za słabe lub zbyt mocne, nie należy zmieniać dawki samodzielnie, należy skontaktować się z lekarzem.

Skutki uboczne

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza jeśli wystąpią następujące objawy:
- Reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką), które mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z dusznością, spadkiem ciśnienia krwi, a nawet wstrząsem.
- Zaburzenia czynności wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby.
- Alergia (nadwrażliwość) skóry, objawiająca się świądem, wysypką, pokrzywką, nadwrażliwością na światło. Pewne łagodne reakcje alergiczne mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z utrudnionym połykaniem i oddychaniem, obrzmieniem warg, gardła lub języka.
- Ciężka hipoglikemia, utrata przytomności, napady drgawek lub śpiączka.
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Amaryl wystąpiły następujące działania niepożądane:
Rzadko występujące (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)
- Mniejsze niż prawidłowe stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia, patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amaryl, podpunkt Ostrzeżenia i środki ostrożności).
- Zmniejszenie liczby komórek krwi, takich jak:
 płytki krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub sińców (małopłytkowość),
 białe krwinki, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń (leukopenia, granulocytopenia, agranulocytoza),
 czerwone krwinki, co może powodować bladość skóry i osłabienie lub brak tchu (erytropenia, niedokrwistość hemolityczna),
 płytki krwi, białe i czerwone krwinki, co może powodować wystąpienie niedoboru tych elementów krwi (pancytopenia).
Zaburzenia te zazwyczaj ustępują po przerwaniu stosowania leku Amaryl.
Bardzo rzadko występujące (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
- Reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką), które mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z dusznością, spadkiem ciśnienia krwi, a nawet wstrząsem.
- Zaburzona czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby.
- Nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej i ból brzucha
Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)
- Zaburzenia smaku.
- Łysienie.
- Znaczne zmniejszenia liczby płytek krwi (poniżej 10 000/mikrolitr oraz przypadki plamicy małopłytkowej.
- Zaburzenia widzenia, szczególnie na początku leczenia. Jest to spowodowane zmianami stężenia glukozy we krwi i objawy te powinny szybko ustąpić.
- Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w badaniach krwi).
- Mogą wystąpić reakcje alergiczne na leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, sulfonamidy, lub leki pokrewne.
- Alergia (nadwrażliwość) skóry ze świądem, wysypką, pokrzywką. Pewne łagodne reakcje alergiczne mogą rozwijać się w ciężkie reakcje z utrudnionym połykaniem i oddychaniem, obrzmieniem warg, gardła lub języka. - Substancja czynna leku Amaryl -glimepiryd, podobnie jak wszystkie pochodne sulfonylomocznika, może powodować zwiększenie masy ciała i nadwrażliwość na leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, sulfonamidy lub leki pokrewne.
- Zmniejszone stężenie sodu we krwi (w badani

Skład

Każda tabletka zawiera 4 mg substancji czynnej Glimepiridum (glimepirydu).

Substancje pomocnicze:
Laktoza jednowodna,
sodowy glikolan skrobi,
poliwinylopirolidon,
celuloza mikrokrystaliczna,
stearynian magnezu,
lak z indygotyną (E132).

Producent

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Brűningstrasse 50
D-65926 Frankfurt nad Menem
Niemcy

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu