Amorolak, 50mg/ml, lakier do paznokci, 3 ml

Dostępny
47,24

O produkcie: Amorolak, 50mg/ml, lakier do paznokci, 3 ml

100011567

Opis

Nazwa Amorolak
Nazwa międzynarodowa Amorolfinum 
Dawka 0,05g/ml
Postać Lakier do paznokci 
Wielkość opakowania 3 ml 
Działanie/właściwości
 • przeciwgrzybicze 

Amorolak, 50mg/ml, lakier do paznokci, 3 ml jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, stosowanym w leczeniu grzybiczych zakażeń (grzybic) paznokci, bez zajęcia macierzy. 


Działanie

Jak działa Amorolak?

Amorolak zawiera substancję czynną amorolfinę o działaniu przeciwgrzybiczym, która zabija różnego rodzaju grzyby, które mogą powodować zakażenia paznokci.


Wskazania

Kiedy stosować Amorolak?

Amorolak jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, stosowanym w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń (grzybic) paznokci [bez zajęcia macierzy (miejsca, gdzie powstaje paznokieć), np. powierzchowna biała grzybica paznokci, grzybica paznokci pod paznokciem, gdy zakażenie paznokcia stanowi mniej niż 50% jego powierzchni oraz występuje na mniej niż trzech paznokciach]. 
Amorolak stosowany jest w leczeniu grzybic paznokci (wywołanych przez dermatofity i drożdżaki), gdy zakażenie paznokcia obejmuje do 50 % jego powierzchni (szczególnie zewnętrznej).


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania lakieru Amorolak?

Jeżeli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
 • Pilników do paznokci stosowanych podczas leczenia nie wolno używać do pielęgnacji paznokci zdrowych.
 • Lek nie powinien być stosowany na skórę wokół zakażonego paznokcia.
 • Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku u pacjentów ze zmianami zapalnymi wokół paznokcia, cukrzycą, zaburzeniami krążenia, niedożywionych, nadużywających alkoholu.
 • Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku u niemowląt, dzieci oraz młodzieży. Dlatego nie należy stosować leku u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.
 • Produkt łatwopalny!
 • Należy przechowywać go z dala od ognia i płomieni.
 • Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu leku z oczami, uszami i błonami śluzowymi.
 • Należy unikać stosowania sztucznych paznokci podczas leczenia.
 • Pacjenci, którzy mają podczas pracy kontakt z organicznymi rozpuszczalnikami (rozcieńczalniki, eter naftowy, itp), powinni zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki w celu ochrony warstwy lakieru Amorolak. W przeciwnym razie lakier zostanie usunięty z powierzchni paznokci.

Jak wszystkie leki, lek ten może powodować reakcje alergiczne, zazwyczaj są one lekkie, jednak niektóre mogą być ciężkie. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania lakieru, usunąć lakier za pomocą zmywacza do paznokci lub gazików znajdujących się w opakowaniu oraz skontaktować się z lekarzem. Nie wolno ponownie zastosować lakieru. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 • trudności w oddychaniu,
 • obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
 • ciężka wysypka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Amorolak nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne ostrzeżenie:

 • Jeżeli dojdzie do przypadkowego połknięcia lakieru należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.
 • W przypadku wrażenia, że działanie leku Amorolak jest za silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku u dzieci

N-ie należy stosować leku Amorolak u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć lakieru Amorolak?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie są znane interakcje leku Amorolak z innymi lekami. Amorolak można stosować podczas przyjmowania innych leków.


Ciąża

Czy stosowanie lakieru Amorolak w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na to, że po miejscowym zastosowaniu leku Amorolak ogólnoustrojowe narażenie na amorolfinę jest nieznaczne, nie przewiduje się wpływu amorolfiny na ciążę oraz na noworodka lub niemowlę karmione piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak często stosować Amorolak?

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek Amorolak należy nakładać w sposób opisany poniżej.

Sposób podawania:

 • Do stosowania na paznokcie.
 • Amorolak nakłada się na zakażone paznokcie rąk i stóp raz w tygodniu. Należy kontynuować leczenie aż do zregenerowania płytki paznokciowej (odrośnięcia zdrowego paznokcia).
  Podczas stosowania lakieru należy za każdym razem przestrzegać poniższych zaleceń.
 • Przed pierwszym nałożeniem lakieru, należy spiłować możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia. Przed ponownym użyciem, w miarę potrzeby należy ponownie spiłować paznokcie (np. jeśli ulegną zgrubieniu).
 • Opakowanie zawiera zestaw pilników do jednorazowego użycia.
  W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. W ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru.
 • Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. Opakowanie zawiera uchwyt do szpatułki ułatwiający nakładanie lakieru do paznokci. Szpatułkę wielokrotnego użytku należy umieścić w uchwycie do szpatułki.
 • Należy nabrać lakier za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. W celu nałożenia lakieru na każdy kolejny zakażony paznokieć, należy za każdym razem zanurzać szpatułkę (niejednolitą powierzchnią), nie wycierając jej o szyjkę butelki (ze względu na ryzyko, że nakrętka przyklei się do butelki).
 • Lakier Amorolak należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia przy użyciu szpatułki.
 • Specjalny kształt uchwytu do szpatułki zapobiega kontaktowi szpatułki z jakąkolwiek powierzchnią (zarodniki grzybów pozostają na szpatułce). Można chwilowo odłożyć szpatułkę, bez obawy że zarodniki grzybów zostaną przeniesione.
 • Bezpośrednio po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia przez 10 minut.
 • Aby szpatułka mogła zostać użyta ponownie, należy po użyciu wyczyścić ją za pomocą gazika nasączonego alkoholem.
  Po zastosowaniu leku Amorolak, kosmetyczny lakier do paznokci może zostać nałożony zaraz po wyschnięciu warstwy lakieru Amorolak (po 10 minutach).
 • Przed ponownym zastosowaniem leku Amorolak, należy ostrożnie usunąć kosmetyczny lakier do paznokci. Należy jednak unikać stosowania zmywacza do paznokci.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę podczas leczenia grzybicy paznokci
Pilników do paznokci stosowanych podczas leczenia nie wolno używać do pielęgnacji zdrowych paznokci, ponieważ zdrowe paznokcie mogłyby zostać zakażone. W celu leczenia zmienionych chorobowo paznokci należy stosować pilniki jednorazowego użytku dołączone do opakowania.

Warstwa lakieru Amorolak na paznokciach rąk może zostać starta lub uszkodzona podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki celulozowe, pochodne terpentyny, itp.). W związku z tym należy zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki podczas pracy z tego rodzaju substancjami, aby chronić warstwę lakieru.

Dodatkowe wskazówki ważne podczas leczenia
Ręczniki należy prać tak często, jak to możliwe w minimalnej temperaturze 60 stopni C.
Należy dbać o to, aby buty były dobrze przewietrzone i wysuszone.

Pacjenci w podeszłym wieku
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Jak długo można stosować Amorolak?

Zakażenia grzybicze są często długotrwałe. Z tego powodu należy stosować lek raz w tygodniu nieprzerwanie (jak opisano powyżej), aż paznokcie zostaną całkowicie wyleczone. W tym celu zazwyczaj wymagane jest leczenie trwające odpowiednio sześć miesięcy (w przypadku paznokci rąk) i dziewięć do dwunastu miesięcy (w przypadku paznokci stóp), w zależności od nasilenia zakażenia. Paznokcie odrastają z szybkością około 1 do 2 mm na miesiąc.
Zaleca się ocenę leczenia w odstępach około 3-miesięcznych.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie lakieru Amorolak?

 • Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób): zmiany dotyczące paznokci (np. zmiana zabarwienia, łamliwość lub kruchość paznokci).Te objawy mogą również być spowodowane przez samą grzybicę paznokcia.
 • Bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób): łagodne, przemijające pieczenie na powierzchni otaczającej leczony paznokieć.
 • Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zgłaszano występowanie ciężkich reakcji alergicznych, które mogą wiązać się z obrzękiem twarzy, ust, języka lub gardła, trudnościami z oddychaniem i (lub) ciężką wysypką, alergiczną reakcją skórną (kontaktowe zapalenie skóry w miejscu zastosowania leku lub rozszerzające się również poza miejscem nałożenia lakieru), świądem, zaczerwienieniem, pokrzywką oraz pęcherzami na skórze.

Skład

Substancją czynną leku jest amorolfina.
1 ml lakieru do paznokci leczniczego zawiera 50 mg amorolfiny, w postaci amorolfiny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: etanol bezwodny, etylu octan, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), butylu octan, triacetyna.


Producent

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Niemcy

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.