APAP, 500 mg, 24 tabletki

Marka: APAP
Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
9,99

Klienci kupili również

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: APAP, 500 mg, 24 tabletki

100000267

Opis

APAP jest lekiem w postaci tabletek o zastosowaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Działanie

Lek działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Wskazania

APAP jako substancję czynną zawiera paracetamol i jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. 
 
Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego pochodzenia: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie.

Przeciwwskazania

Jeśli u pacjenta:
 wcześniej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6),
 występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
 występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy
methemoglobinowej,
 u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy upewnić się, że inne przyjmowane leki nie zawierają
paracetamolu. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana pacjent powinien natychmiast
skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść
do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Apap należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą u osób
z niewydolnością wątroby lub nerek oraz astmą oskrzelową.
Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz niedożywione
stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu
na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat (ograniczenie wynika z postaci leku).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Apap można stosować w czasie ciąży. Należy przyjmować możliwie najmniejszą dawkę
zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka
potrzebuje częściej przyjmować lek.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

- Dorośli: 1-2 tabletki 3-4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek w ciągu doby).
- Dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 do 4 razy na dobę.

Należy przestrzegać co najmniej 4 godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.
Należy zasięgnąć opinii lekarza jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 10 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpią poniższe objawy nie należy przyjmować leku i natychmiast skontaktować się
z lekarzem. Są to stany zagrażające życiu. Występują bardzo rzadko.
- obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, trudności w oddychaniu), wstrząs
anafilaktyczny (zawroty głowy, zaburzenia świadomości, przyspieszenie czynności serca, spadek
ciśnienia krwi),
- ciężkie reakcje skórne.
Pozostałe działania niepożądane
występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):
- reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, rumień, wysypka,
- nudności, wymioty, zaburzenia trawienia,
występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):
- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
- agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów -rodzaj białych krwinek, do całkowitego ich
braku włącznie)
- skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne,
- ostre uszkodzenie wątroby występująca najczęściej w wyniku przedawkowania,
- plamica barwnikowa.

Skład

1 tabletka powlekana zawiera: substancję czynną: 500 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze.

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.