Asaris, (500 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, 1 inhalator po 60 dawek, proszek do inhalacji

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
102,79

O produkcie: Asaris, (500 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, 1 inhalator po 60 dawek, proszek do inhalacji

100033211

Opis

Lek Asaris jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: flutykazonu propionian i salmeterol (Fluticasoni propionas + Salmeterolum). Lek ten wykazuje działanie rozszerzające oskrzela i zmniejsza stan zapalny.


Działanie

Lek Asaris jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu
propionian.
Salmeterol należy do grupy leków nazywanych długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela
(działanie utrzymuje się przynajmniej 12 godzin). Umożliwia on w drogach oddechowych łatwiejszy
przepływ powietrza do płuc i z płuc.
Flutykazonu propionian należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami, które zmniejszają
obrzęk i podrażnienie płuc.

Asaris nie działa w opanowaniu nagłych napadów duszności lub świstów w drogach oddechowych, wtedy konieczne jest doraźne zastosowanie szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela.


Wskazania

Asaris stosowany jest w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu występującym w:
– astmie,
– przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Lek w dawce: 500 μg + 50 μg, zmniejsza liczbę
zaostrzeń objawów POChP.

Lek Asaris nie przerywa nagłych napadów astmy, wtedy konieczne jest doraźne zastosowanie szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela.
 

 


Przeciwwskazania

Leku Asaris nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na laktozę jednowodną, substancję pomocniczą leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy rozpoczynać stosowania leku w przypadku zaostrzenia astmy lub znaczącego pogorszenia kontroli astmy. Jeśli po rozpoczęciu stosowania leku Asaris nastąpi pogorszenie objawów astmy lub nie będą one prawidłowo kontrolowane, pacjent powinien kontynuować leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza w przypadku takich schorzeń jak:
– choroby serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca,
– nadczynność tarczycy,
– wysokie ciśnienie krwi,
– cukrzyca (lek może zwiększać stężenie glukozy we krwi),
– małe stężenie potasu we krwi,
– gruźlica aktualnie leczona lub przebyta.

Dzieci i młodzież:
Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Podczas stosowania przez długi okres dużych dawek kortykosteroidów wziewnych, takich jak Asaris, mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe. Na ich wystąpienie szczególnie narażone są dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci.
Lekarz zmniejszy dawkę kortykosteroidu wziewnego do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną
kontrolę objawów astmy.


Stosowanie leku u dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Podczas stosowania przez długi okres dużych dawek kortykosteroidów wziewnych, takich jak Asaris, mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe. Na ich wystąpienie szczególnie narażone są dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Leku Asaris nie należy stosować z niektórymi lekami:

– lekami z grupy beta-adrenolityków (np. atenolol, propranolol, sotalol).
– lekami przeciwwirusowymi (np. rytonawir) i lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol i itrakonazol). Mogą one zwiększać stężenie flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie, a to natomiast zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych lub nasilać występujące objawy niepożądane.
– kortykosteroidami (doustnie lub we wstrzyknięciach). Jeśli pacjent ostatnio przyjmował takie leki,
może to zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy.

Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Asaris i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan
pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Asaris należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane
są bez recepty, w tym o lekach stosowanych w astmie.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni, czy pacjentka może przyjmować lek Asaris w tym okresie.


Dawkowanie

Lek Asaris należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

– Lek Asaris należy stosować codziennie do czasu aż lekarz nie zaleci inaczej.

– Lek Asaris należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zaleconej dawki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Astma oskrzelowa:

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Asaris (100 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Asaris (250 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Asaris, (500 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

Asaris, (100 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc:

Dorośli:

Asaris, (500 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Asaris dwa razy na dobę, lekarz

może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku Asaris do podania jeden raz na dobę.

Dawka może być podawana:

– raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy,

– raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia.

Bardzo ważne jest, aby lekarz poinstruował pacjenta, ile inhalacji i jak często należy stosować.

Jeśli pacjent stosuje lek Asaris w astmie, lekarz będzie regularnie kontrolował objawy.

 


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Asaris może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia takich objawów nagle, po zastosowaniu leku Asaris, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. 

Reakcje alergiczne: U pacjenta mogą wystąpić nagłe trudności w oddychaniu po zastosowaniu leku Asaris. Może wystąpić nasilenie się świszczącego oddechu, kaszel, a także swędzenie i obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła). 

Inne działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

– Ból głowy - ten objaw niepożądany zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia.

– Donoszono o zwiększonej częstości występowania przeziębień u pacjentów z POChP.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

– Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, a także ból języka, chrypka

i bezgłos.

– Bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni.

 U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP):

- Zapalenie płuc (zakażenie płuc), które może objawiać się:

 Gorączką lub dreszczami.

 Zwiększeniem wytwarzania śluzu, zmianą barwy śluzu.

 Nasileniem kaszlu lub zwiększoną trudnością w oddychaniu.

– Łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe.
– Zapalenie zatok
– Zmniejszenie stężenia potasu we krwi, co może objawiać się biciem serca, osłabieniem
mięśni, kurczami.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100
pacjentów):
– Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).
– Uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca).
– Kurcze mięśni.
– Uczucie niepokoju.
– Podrażnienie gardła. 
Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

– Świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.
– Zaburzenia w wytwarzaniu hormonów steroidowych przez organizm, co objawiać się może:
• spowolnieniem wzrostu u dzieci i młodzieży,
• zmniejszenie masy kostnej,
• zaćma i jaskra,
• zwiększenie masy ciała,
• zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga).

– Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). 
– Zaburzenia snu.
– Nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). 
– Wysypka.
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych):
– Depresja lub agresja zwykle u dzieci.
– Nieostre widzenie.
 


Skład

Substancjami czynnymi leku są: salmeterol (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i flutykazonu propionian. Każda dawka inhalacyjna zawiera 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i odpowiednio 100, 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Pozostały składnik to laktoza jednowodna, która zawiera białka mleka. 

Każda dawka leku Asaris, (100 μg + 50 μg), zawiera około 13,3 mg laktozy jednowodnej.
Każda dawka leku Asaris, (250 μg + 50 μg), zawiera około 13,2 mg laktozy jednowodnej.
Każda dawka leku Asaris, (500 μg + 50 μg), zawiera około 12,9 mg laktozy jednowodnej.


Operating machinery

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Asaris miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.


Producent

Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.