Avasart, 160 mg, 28 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
25,89

O produkcie: Avasart, 160 mg, 28 tabletek

100038224

Opis

Avasart to lek, którego substancją czynną jest walsartan (Valsartanum) należący do tzw. antagonistów receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi.


Działanie

Avasart zawiera jako substancję czynną walsartan należący do grupy substancji tzw. antagonistów receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Lek Avasart działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.


Wskazania

Avasart 160 mg stosuje się w leczeniu:
• wysokiego ciśnienia krwi,
• objawowej niewydolności serca u osób dorosłych.

Avasart jest stosowany, gdy grupa leków określanych jako inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) nie mogą być zastosowane lub Avasart może być stosowany jednocześnie z inhibitorami ACE, wówczas gdy nie można zastosować innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.


Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Avasart:
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Avasart,
• jeśli pacjent ma ciężką postać choroby wątroby,
• jeśli pacjentka jest w co najmniej 3. miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Avasart poniżej 3. miesiąca ciąży)
• u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,
• jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Avasartu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą i zachować szczególną ostrożność jeśli pacjent:
• ma choroby wątroby,
• ma ciężką postać choroby nerek lub jeśli stosuje się zabiegi dializacyjne (tzw. sztuczna nerka),
• ma zwężenie tętnicy nerkowej,
• niedawno miał wykonany przeszczep nerki,
• jest leczony z powodu zawału lub niewydolności serca. Lekarz może zlecić kontrolę czynności nerek,
• ma ciężką postać choroby serca, inną niż niewydolność serca lub zawał serca,
• jeśli stosuje leki, które zwiększają ilość potasu we krwi (np. suplementy potasu lub substytuty (zamienniki) soli kuchennej zawierające potas), leki oszczędzające potas oraz heparynę.
Konieczna może być kontrola ilości potasu we krwi w regularnych odstępach czasu,
• ma aldosteronizm (jest to choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron),
• cierpi na znaczną utratę płynów (odwodnienie) w wyniku biegunki, wymiotów lub stosowania dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków),
• przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:
- inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.
- aliskiren.

Jeśli pacjent jest leczony inhibitorem ACE w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (ang. Mineralocorticoid Receptor Antagonist, MRA) (na przykład spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolityki (na przykład metoprolol). Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Avasart nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Avasart z niektórymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub w niektórych przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:
• leki moczopędne (tzw. diuretyki), np. furosemid, ponieważ spowoduje to gwałtowne zmniejszenie ciśnienia krwi,
• leki, które zwiększają ilość potasu we krwi,
• leki przeciwbólowe tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibufrofen,
• lit (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych),
• inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności krążenia i zawału serca),
• leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i niektórych chorób serca).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:
Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren;
Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (na przykład spironolakton, eplerenon) lub beta adrenolityki (na przykład metoprolol).


Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że zaszła w ciążę lub planuje zajście w ciążę, ponieważ lek Avasart może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. Lekarz zleci stosowanie innego leku zamiast leku Avasart.
Lek Avasart nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży (tj. do 3. miesiąca ciąży). Nie wolno go stosować u pacjentek powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią.
Lek Avasart nie jest zalecany u matek karmiących piersią. Lekarz zaleci inną metodę leczenia dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.


Dawkowanie

Lek Avasart należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi często nie odczuwają żadnych dolegliwości. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu ważne jest zgłaszanie się do lekarza, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Sposób podawania:
- Lek Avasart można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.
- Lek Avasart należy połykać, popijając szklanką wody.
- Lek Avasart należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze.
- Tabletkę można dzielić na połowy.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:
Wysokie ciśnienie krwi
80 mg (jedna tabletka Avasart, 80 mg lub pół tabletki Avasart, 160 mg) na dobę.
W niektórych przypadkach lekarz może zlecić większe dawki (np. 160 mg lub 320 mg).
Może również zastosować lek Avasart razem z innym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Niewydolność serca
Dawka początkowa wynosi 40 mg (pół tabletki Avasart, 80 mg) dwa razy na dobę.
Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę (przez kilka tygodni) do uzyskania maksymalnej dawki: 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka zależy od tolerancji leku przez pacjenta.
Lek Avasart można podawać łącznie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca.

Lekarz zadecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie w konkretnym schorzeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Avasart
W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
W przypadku przedawkowania tego leku mogą wystąpić silne zawroty głowy i (lub) omdlenia. Należy się położyć i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Avasart
W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Avasart
Przerwanie stosowania leku Avasart może spowodować nasilenie się objawów choroby. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. O długości leczenia decyduje lekarz.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Avasart może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:
często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100;
niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1000;
nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej:
• obrzęk twarzy, języka lub gardła,
• trudności z przełykaniem lub oddychaniem,
• pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:
Często:
• zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała,
• niskie ciśnienie krwi z objawami, takimi jak zawroty głowy, omdlenia,
• zaburzenia czynności nerek.
Niezbyt często:
• wysypka (czerwone, swędzące grudki na skórze), zawroty głowy, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, zawroty głowy, nagła utrata przytomności (są to objawy reakcji alergicznej),
• ciężkie zaburzenia czynności nerek,
• duszność, trudności z oddychaniem podczas leżenia,
• obrzęk stóp lub nóg,
• ból głowy,
• kaszel,
• ból brzucha,
• nudności,
• biegunka,
• uczucie zmęczenia,
• osłabienie.
Nieznana:
• wysypka, niekiedy z gorączką, bólami stawów i mięśni, powiększeniem węzłów chłonnych (są to objawy choroby posurowiczej),
• fioletowo-czerwone plamki na skórze, gorączka, świąd (są to objawy zapalenia naczyń krwionośnych),
• zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków (z powodu zmniejszenia liczby płytek krwi),
• bóle mięśni,
• gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej wskutek zakażenia (z powodu małej liczby krwinek białych),
• zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby krwinek czerwonych (które może spowodować niedokrwistość),
• zwiększone stężenie potasu we krwi (które w ciężkich przypadkach może wywołać skurcze mięśni i zaburzenia pracy serca),
• żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu, świąd skóry i ciemne zabarwienie moczu),
• zwiększone stężenie kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi (z powodu nieprawidłowej czynności nerek).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może różnić się w zależności od choroby.
Na przykład takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia czynności nerek, obserwowano rzadziej u pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia krwi.


Skład

Substancją czynną leku jest walsartan.
Każda tabletka zawiera 160 mg walsartanu.
Ponadto lek zawiera: powidon, celulozę mikrokrystaliczną, krospowidon, krzemionkę koloidalną
bezwodną, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki (Avasart, 160 mg): hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, makrogol 6 000, tytanu
dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).


Operating machinery

Avasart może powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.


Producent

Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.