Beto 100 ZK, 0,095 g, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
19,98

Klienci kupili również

O produkcie: Beto 100 ZK, 0,095 g, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

100032632

Opis

Beto 100 ZK w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu to lek, którego substancją czynną jest metoprololu bursztynian (wybiórczy beta-adrenolityk), który blokuje niektóre receptory beta-adrenergiczne w organizmie, głównie zlokalizowane w sercu.


Działanie

Substancja czynna leku Beto 100 ZK to bursztynian metoprololu należący do grupy leków nazywanych  wybiórczymi antagonistami receptorów beta-adrenergicznych. Metoprolol blokuje receptory beta-1-adrenergiczne zlokalizowane w organizmie, głównie w sercu. W wyniku tego działania lek reguluje rytm serca i zmniejszenie jego aktywność oraz powoduje rozluźnienie naczyń krwionośnych. Powoduje to korzystne działanie na funkcjonowanie organizmu pacjenta cierpiącego na choroby układu krążenia.


Wskazania

Lek Beto 100 ZK stosowany jest:
• w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,
• w leczeniu bólu w klatce piersiowej,
• w leczeniu zaburzeń rytmu serca, w tym przyspieszonej czynności serca,
• w profilaktyce po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego,
• w przypadku nieprzyjemnego odczucia nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca,
• w zapobieganiu migrenie,
• w leczeniu niewydolności serca.

U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat
• w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego).


Przeciwwskazania

Nie  należy stosować leku Beto 100 ZK:
• jeśli pacjent ma uczulenie na metoprololu bursztynian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
• jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki beta-adrenolityczne;
• jeśli pacjent ma ciężką postać astmy oskrzelowej lub ciężkie napady świszczącego oddechu;
• jeśli u pacjenta występuje wstrząs na skutek ciężkich zaburzeń czynności serca;
• jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy II
lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy wysokiego stopnia) albo zaburzenia rytmu serca (zespół chorej zatoki;
• jeśli pacjent ma poważne zaburzenia krążenia (ciężka chorobą tętnic obwodowych);
• jeśli pacjent ma nieleczoną i niekontrolowaną niewydolność serca (choroba zazwyczaj powoduje duszność i obrzęk okolic kostek);
• jeśli pacjent ma zwolnioną czynność serca (<50 uderzeń/min. w spoczynku przed leczeniem);
• jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe <90 mmHg);
• jeśli u pacjenta stwierdzono bardziej niż zwykle kwaśny odczyn krwi (tzw. kwasicę metaboliczną);
• jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:
- inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) – leki stosowane w leczeniu depresji;
- werapamil i diltiazem (leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia krwi);
- leki przeciwarytmiczne, takie jak dyzopiramid (leki stosowane w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca).

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca nie wolno stosować metoprololu, jeśli:
• występuje u nich niestabilna, niewyrównana niewydolność serca (która może się objawiać gromadzeniem płynu w płucach, słabym krążeniem lub niskim ciśnieniem tętniczym).
• stale lub okresowo otrzymują leki zwiększające siłę skurczu serca.
• mają zwolnioną czynność serca (mniej niż 68 uderzeń/min. w spoczynku przed leczeniem).
• skurczowe ciśnienie tętnicze stale jest mniejsze niż 100 mmHg


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Beto 100 ZK należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
• pacjent ma astmę oskrzelową, zapalenie oskrzeli lub zaburzenia czynności płuc;
• pacjent ma zaburzenia czynności serca (np. wolną czynność serca) lub krążenia (przyjmowanie Beto ZK może nasilić ich przebieg);
• u pacjenta stwierdzono cukrzycę;
• pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy;
• u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby;
• u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek silna reakcja uczuleniowa na dowolny alergen;
• pacjent ma rzadką postać dławicy piersiowej, tzw. dławicę Prinzmetala;
• pacjent musi poddać się operacji, która wymaga znieczulenia ogólnego. Należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Beto 100 ZK.
• u pacjenta występuje guz rdzenia nadnerczy wydzielający hormony (phaeochromocytoma): w takim przypadku konieczne jest wcześniejsze i jednoczesne stosowanie leku blokującego receptory alfa-adrenergiczne.
• pacjent ma łuszczycę.

Stosowanie metoprololu może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

W trakcie leczenia lekiem Beto 100 ZK należy unikać picia alkoholu. Beto100 ZK i alkohol mogą wzajemne nasilać swoje działanie uspokajające. Stężenie alkoholu we krwi może osiągać wyższe wartości i zmniejszać się wolniej.


Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Beto 100 ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach z uwagi na to iż, lek Beto ZK oddziałuje z wieloma innymi lekami. Należy zachować szczególna ostrożność i zwrócić szczególną uwagę na:
• Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (w tym prazosyna, klonidyna,
hydralazyna, guanetydyna, betanidyna, rezerpina, alfa-metylodopa i tzw. antagoniści wapnia, np. werapamil, diltiazem lub nifedypina).
• Inne leki beta-adrenolityczne (również te, które zawarte są w kroplach do oczu).
• Leki wpływające na obwodowe krążenie krwi (w palcach rąk i nóg), takie jak alkaloidy sporyszu (które można stosować w leczeniu migreny).
• Leki stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych.
• Leki przeciwretrowirusowe stosowane w leczeniu AIDS i niektórych innych chorób.
• Leki przeciwhistaminowe (również dostępne bez recepty leki stosowane w leczeniu kataru siennego i innych alergii, przeziębienia i innych schorzeń).
• Leki zapobiegające malarii.
• Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych.
• Leki wpływające na aktywność enzymów wątrobowych, ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicy.
• Leki stosowane w leczeniu zaburzeń czynności serca (również dławicy piersiowej), takie jak amiodaron, digoksyna, azotany i leki przeciwarytmiczne.
• Inne leki zmniejszające częstość akcji serca: stosowanie fingolimodu (leku stosowanego u dorosłych, dzieci i młodzieży w leczeniu nawracająco-ustępującej postaci stwardnienia rozsianego) z beta-adrenolitykami może nasilić działanie spowalniające czynność serca w pierwszych dniach po rozpoczęciu przyjmowania fingolimodu.
• Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze: stosowanie aldesleukiny (leku będącego syntetycznym białkiem, stosowanego w leczeniu raka nerki z przerzutami do innych narządów) z betaadrenolitykami może   powodować nasilone działanie obniżające ciśnienie krwi.
• Insulina i inne leki przeciwcukrzycowe.
• Niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. NLPZ), stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego.
• Leki miejscowo znieczulające zawierające lidokainę.
• Lek o nazwie dipirydamol, zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Beto 100 ZK można stosować podczas ciąży tylko w przypadku wyraźnych wskazań i po dokładnej ocenie przez lekarza stosunku spodziewanych korzyści do możliwego ryzyka. Istnieją dowody, że metoprolol zmniejsza przepływ krwi w łożysku, co może prowadzić do zaburzeń w rozwoju płodu. Leczenie lekiem Beto ZK należy przerwać na 48 do 72 godzin przed spodziewanym terminem porodu. Jeśli nie jest to możliwe, lekarz będzie uważnie obserwował noworodka przez 48 do 72 godzin po urodzeniu.
Karmienie piersią
Beto ZK przenika do mleka kobiecego.

Nie należy przyjmować bursztynianiu metoprololu w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.
Chociaż podczas stosowania zalecanych dawek wystąpienie działań niepożądanych jest mało
prawdopodobne, należy uważnie obserwować karmione piersią niemowlę ze względu na możliwość wystąpienia objawów spowodowanych działaniem leku (np. lekarz będzie kontrolował czynność serca).


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:
Wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze)
- Pacjenci z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym powinni przyjmować 47,5 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
- W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę lub zastosować dodatkowo inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze.
Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
- 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
- W razie konieczności lekarz może zastosować dodatkowo inny lek stosowany w leczeniu choroby
niedokrwiennej serca.
Zaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszona czynność serca (arytmie serca)
- 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
Leczenie po zawale mięśnia sercowego
- 190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
Nieprzyjemne odczucie nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca (kołatanie serca)
- 95 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
- W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 190 mg metoprololu bursztynianu raz na
dobę.
Zapobieganie migrenie
- 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
Osłabienie mięśnia sercowego (niewydolność serca)
- Zalecaną dawką początkową w pierwszym tygodniu dla pacjentów z osłabieniem mięśnia sercowego (sklasyfikowanym jako niewydolność serca stopnia III-IV według NYHA) jest 11,88 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
Lekarz może zwiększyć dawkę w drugim tygodniu do 23,75 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
Zalecaną dawką początkową w pierwszych 2 tygodniach dla pacjentów z osłabieniem mięśnia sercowego (sklasyfikowanym jako niewydolność serca stopnia II według NYHA) jest 23,75 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
- Następnie lekarz podwoi dawkę. Dawkę można podwajać co dwa tygodnie aż do uzyskania dawki 190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę lub do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.
- Zalecaną dawką w długotrwałym leczeniu podtrzymującym jest 190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę lub największa dawka tolerowana przez pacjenta.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Wysokie ciśnienie tętnicze krwi:
U dzieci w wieku 6 lat i starszych dawka zależy od masy ciała. Lekarz określa dawkę odpowiednią dla pacjenta.
Zwykle stosowana dawka początkowa metoprololu bursztynianu wynosi 0,48 mg/kg masy ciała raz na dobę, ale nie więcej niż 47,5 mg. Dawkę dostosowuje się do najbliższej mocy tabletki. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1,9 mg/kg mc., w zależności od uzyskanej reakcji ciśnienia tętniczego. U dzieci i młodzieży nie badano dawek dobowych większych niż 190 mg.

Nie zaleca się stosowania leku Beto ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Czas trwania leczenia ustala lekarz.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Beto ZK jest zbyt silne lub za słabe, należy skontaktować się z   lekarzem lub farmaceutą.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów w wieku powyżej 80 lat, dlatego u takich pacjentów lekarz będzie szczególnie ostrożnie zwiększał dawkę leku.

Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej podczas śniadania. Tabletki można dzielić na
równe dawki. Można je połykać w całości lub podzielone, ale należy unikać ich rozgryzania lub kruszenia. 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Beto 100 ZK
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Na podstawie nasilenia objawów zatrucia lekarz zadecyduje, jakie postępowanie jest odpowiednie.
Opakowanie leku należy pokazać lekarzowi, aby wiadomo było, jaki lek został przyjęty i jakie postępowanie należy wdrożyć.
Objawy przedawkowania: niebezpiecznie niskie ciśnienie tętnicze krwi, ciężkie zaburzenia czynności serca, trudności w oddychaniu, utrata przytomności (lub nawet śpiączka), drgawki, nudności, wymioty, sinica (niebieskie lub fioletowe zabarwienie skóry) i zgon. Pierwsze objawy przedawkowania występują po upływie od 20 minut do 2 godzin od przyjęcia leku Beto ZK, a skutki znacznego przedawkowania mogą utrzymywać się przez kilka dni. W razie przedawkowania pacjent powinien być leczony w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej. Nawet w przypadku pacjentów w pozornie dobrym stanie, którzy w niewielkim stopniu przedawkowali metoprolol, lekarz będzie uważnie obserwował przez co najmniej 4 godziny, czy nie występują u nich objawy zatrucia.
Pominięcie przyjęcia leku Beto 100 ZK
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem lekarza.
Przerwanie stosowania leku Beto 100 ZK
Przed przerwaniem lub przedwczesnym zaprzestaniem leczenia należy skonsultować się z lekarzem.
Leku Beto 100 ZK nie należy odstawiać w sposób nagły, ale stopniowo zmniejszać jego dawkę. Nagłe  przerwanie leczenia beta-adrenolitykami może spowodować nasilenie objawów niewydolności serca
i zwiększyć ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz nagłego zgonu z przyczyn sercowych.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Beto 100 ZK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):
- uczucie zmęczenia
Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- zawroty głowy, ból głowy, wolne tętno (bradykardia), kołatanie serca,
- znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą, bardzo rzadko z utratą przytomności,
- ziębnięcie dłoni i stóp,
- trudności w oddychaniu podczas wysiłku u predysponowanych pacjentów (np. pacjentów z astmą)
- nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcie.
Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):- zwiększenie masy ciała
- depresja, senność, zaburzenia snu, koszmary senne, zaburzenia koncentracji,
- nieprawidłowe uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry (parestezje),
- przejściowe nasilenie objawów osłabienia mięśnia sercowego (z obrzękiem kostek i stóp), zaburzenia I stopnia przewodzenia bodźców z przedsionków do komór serca (blok przedsionkowokomorowy I stopnia), ból w okolicy serca (ból w klatce piersiowej), słaba czynność serca jako pompy (wstrząs kardiogenny) u pacjentów z zawałem serca (ostry zawał serca).
- skurcz dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)
- wysypka skórna (pokrzywka łuszczycopodobna i dystroficzne zmiany skórne), nasilone pocenie
- kurcze mięśni
Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
- pogorszenie cukrzycy bez charakterystycznych objawów (cukrzyca utajona)
- nerwowość- osłabienie widzenia, suchość lub podrażnienie oczu (zauważalne podczas stosowania soczewek), zapalenie spojówek
- zaburzenia rytmu serca (arytmia), zaburzenia przewodzenia bodźców
- niedrożność nosa
- suchość w jamie ustnej
- nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
- wypadanie włosów
- impotencja i zaburzenia libido, choroba Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)
Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszona liczba krwinek białych (leukopenia)
- zapominanie lub zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości (np. wahania nastroju)
- dzwonienie w uszach (szumy uszne), osłabienie słuchu
- obumarcie tkanek (martwica) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego przed leczeniem
- zaburzenia smaku
- zapalenie wątroby
- nadwrażliwość na światło z występowaniem wysypek skórnych po narażeniu na światło, nasilenie objawów łuszczycy, rozwój łuszczycy
- ból stawów, osłabienie mięśni
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- nieprawidłowe stężenie we krwi określonego rodzaju tłuszczów, takich jak cholesterol lub triglicerydy
- nasilenie objawów u pacjentów z chromaniem przestankowym lub ze skurczami naczyń krwionośnych palców nóg i rąk (objaw Raynauda).


Skład

Substancją czynną jest metoprololu bursztynian. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana, syrop glukozowy), poliakrylan, talk, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna, bezwodna.
Otoczka Opadry II [laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000].
Dodatkowo tabletki Beto 100 ZK zawierają żelaza tlenek żółty (E172).


Operating machinery

Podczas leczenia lekiem Beto ZK mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie. Objawy te mogą wpływać na szybkość reakcji w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i pracy w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Objawy mogą wystąpić zwłaszcza w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu, a także po zmianie leku na inny.


Producent

Sandoz GmbH


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.