Calsus, 25 000 IU, 12 kapsułek miękkich

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
40,05

O produkcie: Calsus, 25 000 IU, 12 kapsułek miękkich

100051753

Opis

Calsus, 25 000 IU, 12 kapsułek miękkich to lek zawierający substancję czynną o nazwie cholekalcyferol.


Działanie

Calsus zawiera substancję czynną o nazwie cholekalcyferol (witamina D3), która reguluje wchłanianie i metabolizm wapnia oraz mineralizację kości.


Wskazania

Calsus jest stosowany w profilaktyce i leczeniu niedoboru witaminy D u osób dorosłych i młodzieży (dzieci w wieku > 12 lat).
Calsus jest także stosowany jako uzupełnienie właściwego leczenia utraty masy kostnej (osteoporozy) u dorosłych pacjentów, najlepiej w połączeniu z wapniem.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Calsus:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma hiperkalcemię (podwyższone stężenie wapnia we krwi) lub hiperkalciurię (podwyższone stężenie wapnia w moczu);
- jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową lub skłonność do powstawania kamieni nerkowych;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.
Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Calsus.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calsus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent choruje na sarkoidozę (chorobę, która wpływa na tkankę łączną w płucach, skórze i stawach);
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające witaminę D;
- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek;


Stosowanie leku u dzieci

Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w szczególności którykolwiek z poniższych:
- diuretyki tiazydowe (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego)
- fenytoina lub barbiturany (leki stosowane w leczeniu padaczki);
- glikokortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych);
- digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca);
- kolestyramina (lek stosowany w leczeniu dużego stężenia cholesterolu);
- środki przeczyszczające np. zawierające parafinę ciekłą;
- aktynomycyna (lek stosowany w chemioterapii);
- imidazol (lek przeciwgrzybiczy);
- ryfampicyna (antybiotyk);
- izoniazyd (antybiotyk).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Calsus należy stosować w okresie ciąży wyłącznie w przypadku klinicznie stwierdzonego niedoboru witaminy D.
Calsus może być stosowany w okresie karmienia piersią. Witamina D3 przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Należy to wziąć pod uwagę podczas podawania dodatkowej witaminy D dziecku karmionemu piersią.
Brak danych na temat wpływu witaminy D3 na płodność. Jednakże, nie należy spodziewać się, aby prawidłowe stężenia witaminy D wywierały jakikolwiek niepożądany wpływ na płodność.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lek najlepiej jest przyjmować podczas posiłku, aby ułatwić organizmowi wchłanianie witaminy D3.

Dorośli i młodzież
Profilaktyka niedoboru witaminy D

Zalecana dawka wynosi od jednej kapsułki (25 000 IU) co 2 miesiące do jednej kapsułki (25 000 IU) co miesiąc.

Leczenie niedoboru witaminy D

W leczeniu niedoboru witaminy D dawka będzie dostosowana do stężenia witaminy D we krwi pacjenta (stężenia 25(OH)D).

W przypadku wstępnego leczenia objawowego niedoboru witaminy D zalecana dawka to pojedyncza dawka 100 000 IU (4 kapsułki po 25 000 IU) lub 2 dawki po 50 000 IU (każda składająca się z 2 kapsułek po 25 000 IU) przyjmowane w ciągu 1 tygodnia.

Można rozważyć zastosowanie dawki podtrzymującej w postaci jednej kapsułki 25 000 IU co miesiąc.

Calsus stosowany jako uzupełnienie właściwego leczenia osteoporozy u dorosłych pacjentów

Zalecana dawka to jedna kapsułka (25 000 IU) co miesiąc.

Stosowanie u dzieci
Lek Calsus w postaci kapsułek 25 000 IU nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Inne postaci tego leku mogą być bardziej odpowiednie dla dzieci. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calsus
W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana lub jeśli dziecko przypadkowo zażyło ten lek, należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym w celu oceny ryzyka i uzyskania porady.

Najczęstszymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, nadmierne pragnienie, zwiększone wydalanie moczu w ciągu 24 godzin, zaparcia i odwodnienie oraz wysokie stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia i hiperkalciuria) potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Pominięcie zastosowania leku Calsus
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Calsus
Jeśli pacjent chce zaprzestać przyjmowania tego leku, należy omówić to z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Calsus i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej takie jak:
- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła;
- trudności w połykaniu;
- trudności w oddychaniu.

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia w surowicy) i hiperkalciuria (podwyższone stężenie wapnia w moczu).

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów): świąd, wysypka, pokrzywka.


Skład

Substancją czynną jest cholekalcyferol (witamina D3). Każda kapsułka miękka zawiera 0,625 mg cholekalcyferolu, co odpowiada 25 000 IU witaminy D3.

Pozostałe składniki to:
Wypełnienie kapsułki: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, all-rac-α-tokoferol (E 307)

Otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171) i żelaza tlenek żółty (E 172). Zawiera również śladowe ilości triglicerydów kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, fosfatydylocholiny (z lecytyny z ziaren soi), triglicerydów kwasów kaprynowego i kaprylowego, etanolu, glicerydów (z oleju z nasion słonecznika), kwasu oleinowego, askorbylu palmitynianu i all-rac-α-tokoferolu.


Producent

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Pallagi út 13
4042 Debrecen
Węgry


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.