Castagnus, 30 tabletek

Dostępny
25,89

O produkcie: Castagnus, 30 tabletek

100001150

Opis

Nazwa Castagnus 
Nazwa międzynarodowa Agni Casti Fructus Extractum Siccum
Dawka 45 mg
Postać Tabletki
Wielkość opakowania 30 tabletek
Działanie/właściwości
 • łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego

Castagnus, 30 tabletek to lek stosowany w celu zmniejszenia objawów napięcia przedmiesiączkowego.


Działanie

Niepokalanek działa głównie na oś przysadkowo-podwzgórzową. Wykazuje kilka mechanizmów działania:

 • oddziałuje na receptor D2,
 • wiąże się z receptorem estrogenowym,
 • zwiększa ekspresję receptorów estrogenowych.

Czy lek Castagnus obniża poziom prolaktyny? 

Dzięki oddziaływaniu na receptor D2, niepokalanek wpływa na zmniejszenie prolaktyny.

Czy lek Castagnus obniża poziom prolaktyny? 

Dzięki zwiększeniu ekspresji receptorów estrogenowych, niepokalanek podnosi poziom progesteronu.
 


Wskazania

Na co pomaga Castagnus?

Castagnus jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w leczeniu łagodnych objawów pojawiających się przed menstruacją (zespół napięcia przedmiesiączkowego), czyli:

 • bolesność i uczucie obrzmienia piersi,
 • zaburzenia równowagi emocjonalnej,
 • bóle głowy typu migrenowego,
 • obrzmienie okolic twarzy, rąk i stóp.

Preparat polecany w: zaburzeniach cyklu miesiączkowego (menstruacji i cyklu miesiączkowego spowodowane przejściową lub trwałą niedoczynnością ciałka żółtego, objawiające się nadmiernym krwawieniem lub zbyt częstym dodatkowym krwawieniem w cyklu), mastodynii (bolesne obrzmienie sutka)i w zespole napięcia przedmiesiączkowego.


Przeciwwskazania

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
 • Nie stosować leku u osób w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Castagnus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
 • Pacjenci, który chorowali lub chorują na nowotwór estrogeno-zależny przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.
 • Pacjenci, którzy stosują leki z grupy agonistów lub antagonistów receptorów dla dopaminy lub estrogenów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.
 • Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak odpowiednich danych.
 • Jeżeli objawy nasilą się podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.
 • Sugeruje się, że wyciąg z niepokalanka wpływa na oś przysadkowo-podwzgórzową i dlatego pacjenci z zaburzeniami czynności przysadki powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
 • W przypadku występowania guzów przysadki mózgowej uwalniających prolaktynę stosowanie przetworów z owoców niepokalanka może maskować objawy guza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Castagnus zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C.
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności (EXP).
 • Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.
 • Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Stosowanie leku u dzieci

Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 • Ze względu na możliwe działanie dopaminergiczne i estrogenne owoców niepokalanka, nie można wykluczyć występowania interakcji z lekami z grupy agonistów lub antagonistów receptorów dla dopaminy i estrogenów (tj. np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwparkinsonowskie, leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej, doustne środki antykoncepcyjne, metoklopramid, bromokryptyna).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią
Dane pochodzące z przedklinicznych badań reprodukcyjnych wskazują, że wyciągi z owoców niepokalanka mogą wywierać wpływ na laktację. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Płodność
Wpływ na płodność nie jest znany.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dorosłe kobiety: 1 tabletka 1 raz dziennie.

Sposób podawania
Lek stosować doustnie, rano.

Dzieci i młodzież
Nie stosować leku u osób w wieku poniżej 18 lat.

Jak długo można stosować Castagnus?

Jeśli po upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Castagnus
Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana.
W przypadku przedawkowania leku należy zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zażycia leku Castagnus
Należy przyjąć kolejną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Castagnus
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Castagnus mogą wystąpić:

 • Zaburzenia układu immunologicznego - ciężkie reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, dusznością i utrudnionym przełykaniem.
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - reakcje alergiczne skóry (wysypka, pokrzywka),
  trądzik.
 • Zaburzenia układu nerwowego - bóle i zawroty głowy.
 • Zaburzenia żołądka i jelit - nudności, bóle brzucha.
 • Zaburzenia układu rozrodczego i piersi - zaburzenia cyklu menstruacyjnego.

Częstość występowania tych objawów nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Castagnus


Skład

Agni casti fructus extr. sicc. 45 mg, Massa tabul. (Solani amylum, lactosum, polyvidonum, magbesii stearas) ad 200 mg.

Producent

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA
50 – 951 Wrocław,
ul. Św. Mikołaja 65/68


Typ produktu

Lek bez recepty

Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Preparat zalecany jest w celu \u0142agodzenia dolegliwo\u015bci zespo\u0142u napi\u0119cia przedmiesi\u0105czkowego oraz w leczeniu zaburze\u0144 cyklu miesi\u0119cznego.","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.