Co-Prenessa, 4mg+1,25mg, 30 tabletki

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
15,57

O produkcie: Co-Prenessa, 4mg+1,25mg, 30 tabletki

100032857

Opis

Co- Prenessa zawiera substacnje czynne peryndopryl i indapamid,  stosowany w leczeniu nadćiśnienia.


Działanie

Lek Co-Prenessa zawiera połączenie dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl należy do grupy inhibitorów enzymu przekształcającego angiotensynę (inhibitorów ACE).

Indapamid należy do leków moczopędnych, to znaczy zwiększających wydalanie moczu produkowanego przez nerki.


Wskazania

Lek Co-Prenessa jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia krwi), w przypadkach gdy leczenie samym peryndoprylem jest nieskuteczne.


Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Co-Prenessa:

- jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub inny inhibitor ACE;

- jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid lub inne sulfonamidy;

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

- jeśli u pacjenta wystąpiły podczas wcześniejszego leczenia inhibitorami ACE takie objawy jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, ciężki świąd, lub ciężka wysypka skórna, lub objawy te wystąpiły u pacjenta lub w rodzinie pacjenta w innych okolicznościach (stan zwany obrzękiem naczynioruchowym);

- u pacjentów z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby lub z objawami encefalopatii wątrobowej (choroba degeneracyjna mózgu);

- u pacjentów z poważnymi zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów dializowanych;

- u pacjentów z nieprawidłowo niskim lub wysokim stężeniem potasu we krwi;

- u pacjentów z podejrzeniem nieleczonej, niewyrównanej niewydolności serca (objawy mogą obejmować ciężkie zatrzymanie wody i problemy z oddychaniem);

- powyżej 3 miesiąca ciąży (zaleca się również unikać stosowania leku Co-Prenessa we wczesnej ciąży

- w czasie karmienia piersią;

- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren;

- jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło).

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Co-Prenessa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 •  jeśli u pacjenta występuje stenoza zastawki aortalnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) czy  też zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki);

 •  jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca lub nerek;

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;

 • jeśli u pacjenta występuje kolagenoza, np. toczeń rumieniowaty układowy (rodzaj przewlekłego zapalenia) lub twardzina (sklerodermia - choroba tkanki łącznej);

 •  jeśli u pacjenta zdiagnozowano miażdżycę tętnic (twardnienie tętnic);

 •  jeśli występuje nadczynność przytarczyc (zaburzenie czynności przytarczyc);

 •  u pacjenta występuje dna moczanowa;

 •  jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;

 •  jeśli pacjent stosuje dietę niskosolną lub używa substytutów soli zawierających potas;

 •  jeśli pacjent przyjmuje lit;

 •  jeśli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren) ponieważ  leków tych powinno się unikać podczas stosowania leku Co-Prenessa  leków tych powinno się unikać podczas stosowania leku Co-Prenessa 

 •  jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

 •  antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

 •  aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

 •  pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkie puchnięcie skóry w okolicy takiej jak gardło):

 •  racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki),

 •  sirolimus, ewerolimus, temsirolimus i inne leki należące do tzw. inhibitorów mTOR (stosowanych w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu i leczeniu raka),

 •  wildagliptyna (lek stosowany w leczeniu cukrzycy).

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Stosowanie leku Co-Prenessa nie jest zalecane we wczesnej ciąży i nie należy go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, gdyż może mieć bardzo szkodliwy wpływ na dziecko po trzecim miesiącu ciąży.

Stosując lek Co-Prenessa należy poinformować lekarza lub personel medyczny:

 •  jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu;

 •  jeśli w ostatnim czasie występowała biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony;

 •  jeśli ma być przeprowadzona dializa lub zabieg aferezy LDL (usunięcie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia);

 •  jeśli ma być przeprowadzone leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na użądlenia pszczół lub os;

 •  jeśli ma zostać przeprowadzone badanie wymagające podania środka kontrastującego zawierającego jod (substancji pozwalającej zobaczyć narządy, takie jak nerka czy żołądek w badaniu rentgenowskim).

 


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować leku Co-Prenessa u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać stosowania leku Co-Prenessa:

- z litem (stosowanym w leczeniu depresji);

- preparaty potasu (zamienniki soli zawierające potas), leki oszczędzające potas (np. triamteren,

amiloryd), sole potasu, inne leki, które mogą zwiększyć poziom potasu w ciele (takie jak heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi aby zapobiec zakrzepom; trimetoprym i kotrimoksazol zwany też trimetoprymem/sulfametoksazolem stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; oraz cyklosporyna lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli są przyjmowane następujące leki, ponieważ mogą one wchodzić w interakcje z lekiem Co-Prenessa:

- inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego;

- inne leki moczopędne;

- prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

- allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

- terfenadyna, astemizol lub mizolastyna (leki przeciwhistaminowe stosowane w w katarze siennym lub uczuleniach);

- kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów;

- leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po operacjach  transplantacji w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu (np. cyklosporyna);

- leki stosowane w leczeniu nowotworów;

- erytromycyna stosowana dożylnie (antybiotyk);

- halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii);

- cyzapryd lub difemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych);

- sparfloksacyna lub moksyfloksacyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń);

- metadon;

- pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc);

- winkamina (stosowana w leczeniu objawów zaburzeń procesów poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku);

- beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej);

- leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid, bretylium);

- digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w chorobach serca);

- baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni pojawiającej się w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane);

- leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina czy metformina lub wildagliptyna;

- wapń, w tym preparaty uzupełniające niedobór wapnia;

- leki przeczyszczające o działaniu pobudzającym perystaltykę jelit (np. senes);

- niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy);

- amfoterycyna B stosowana dożylnie (w leczeniu ciężkich chorób grzybiczych);

- leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki (takie jak amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd, haloperydol, droperydol); sultopryd, tiapryd, haloperydol, droperydol);

- tetrakozaktyd (w leczeniu choroby Crohna);

- sole złota podawane dożylnie (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów);

- leki stosowane do znieczulenia przed lub w czasie operacji;

- środki kontrastujące podawane dożylnie przed ,,specjalnym” typem zdjęcia rentgenowskiego;

- leki stosowane najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego narządu (sirolimus, ewerolimus, temsirolimus lub inne leki należące do tzw. inhibitorów mTOR). 

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

- jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zwykle zaleca odstawienie leku Co-Prenessa przed planowaną ciążą lub tak szybko jak tylko możliwe zaraz po stwierdzeniu ciąży oraz zaleca przyjmowanie innego leku zamiast leku Co-Prenessa. Lek Co-Prenessa nie jest zalecany do stosowania we wczesnej ciąży i nie należy go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka, jeżeli jest stosowany po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Lek Co-Prenessa jest przeciwwskazany do stosowania w czasie karmienia piersią. Lekarz może przepisać inne leczenie, jeżeli pacjentka chce karmić piersią, zwłaszcza jeżeli jej dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj zalecaną dawką jest jedna tabletka na dobę.

Lekarz może zmodyfikować dawkę w przypadku występowania problemów z nerkami.

Tabletkę należy przyjmować najlepiej rano, przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Prenessa

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego dyżurującego szpitala. Najczęściej występującym objawem w sytuacji przedawkowania jest niskie ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli pojawi się znacząco niskie ciśnienie tętnicze krwi (z objawami takimi jak zawroty głowy lub omdlenia), pomóc może położenie się z uniesionym nogami.

Pominięcie zastosowania leku Co-Prenessa

Ważne jest, aby przyjmować lek regularnie, wtedy jego działanie jest najlepsze. Jeśli jednak pominie się dawkę leku Co-Prenessa, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Co-Prenessa

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego krwi jest długotrwałe, dlatego przed przerwaniem stosowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane są ciężkie i jeśli wystąpią wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek z następujących objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Co-Prenessa i niezwłocznie udać się do lekarza:

- obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudność w oddychaniu;

- nagła reakcja alergiczna z dusznością, wysypką, świszczącym oddechem i spadkiem ciśnienia tętniczego;

- niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca;

- ciężkie, rozległe, złuszczające się wysypki skórne.

 

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy,

- zaburzenia widzenia,

- zawroty głowy,

- osłabienie (astenia),

- szum w uszach,

- zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (uczucie wirowania),

- uczucie ,,pustki” w głowie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego,

- uczucie kłucia i mrowienia,

- duszność,

- kaszel,

- zaburzenia układu pokarmowego (nudności i wymioty),

- utrata apetytu (jadłowstręt),

- ból brzucha,

- zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej,

- niestrawność, biegunka, zaparcia,

- kurcze mięśni,

- reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, świąd),

- uczucie zmęczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

- zmiany nastroju,

- obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka),

- zaburzenia snu,

- czerwone plamy na skórze (plamica),

- skurcz oskrzeli (ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), - pokrzywka,

- zaburzenia czynności nerek,

- nadmierna potliwość,

- impotencja.

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (choroba tkanki łącznej) może nastąpić pogorszenie przebiegu choroby.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

- zwiększone stężenie wapnia w osoczu, - zaostrzenie łuszczycy.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- splątanie,

- niedrożność nosa lub katar (zapalenie błony śluzowej nosa),

- eozynofilowe zapalenie płuc (rzadka odmiana zapalenia płuc),

- zaburzenia sercowo-naczyniowe (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca), ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień wielopostaciowy.

- Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UV.Objawy poparzenia słońcem mogą wystąpić szybciej niż zazwyczaj.

- Mogą wystąpić zaburzenia krwi, w tym niedokrwistość, które mogą zwiększać ryzyko zakażenia (jak gorączka, ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej) i (lub) zwiększoną skłonność do powstawania siniaków i krwawienia i (lub) ogólne osłabienie, bladość i duszność, - zapalenie trzustki, zapalenie wątroby.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- omdlenia, nieregularny rytm serca, potencjalnie zagrażający życiu (zaburzenia rytmu serca tzw. torsade de pointes), nieprawidłowe wyniki EKG, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

- w przypadkach niewydolności wątroby (choroby wątroby) istnieje ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej (choroba degeneracyjna mózgu).

Podczas leczenia mogą występować zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi. Lekarz może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych krwi w celu monitorowania stanu pacjenta


Skład

Substacnja czynna: peryndopryl z tert-butyloaminą i indapamid.

Substancje pomocznicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sodu wodorowęglan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. 

 


Operating machinery

Co-Prenessa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, niemniej jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia związane z niskim ciśnieniem tętniczym. W takich sytuacjach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.