Coldrex Max Grip - 24 tabletki stosowane w leczeniu objawów przeziębienia i grypy

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

35,83

Klienci kupili również

O produkcie: Coldrex Max Grip - 24 tabletki stosowane w leczeniu objawów przeziębienia i grypy

100001318

Opis

Tabletki Coldrex MaxGrip C zawierają następujące substancje czynne: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kofeinę, wodzian terpinu i witaminę C.

Działanie

-paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
-fenylefryna - obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe
-kofeina - nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu
-wodzian terpinu - działa wykrztuśnie
-witamina C - witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.

Wskazania

Leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle
kostne i mięśniowe, katar.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Coldrex MaxGrip C:
- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu, witaminę C
lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- u osób z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek,
- u osób z chorobą alkoholową,
- u osób przyjmujących zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV),
- u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich ostatnim
zastosowaniu.
Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol
i (lub) sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki
hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) lub produktami
leczniczymi stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.
Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol takimi jak leki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy i przeziębienia lub
wspomagająco w trudnościach z zasypianiem.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku i stosować się do zaleceń w niej
zawartych.
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
- chorób wątroby lub nerek, gdyż schorzenia wątroby nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby przez
paracetamol.
- pacjentów z niedowagą lub niedożywionych,
- pacjentów regularnie spożywających alkohol
w takich przypadkach stosowanie leku może być niewskazane lub konieczne może okazać się
zmniejszenie dawki.
- nadciśnienia tętniczego krwi, chorób serca, chorób naczyniowych takich jak zespół Raynaud’a
(charakteryzujący się napadowym bólem palców pod wpływem zimna lub emocji),
- cukrzycy,
- nadczynności tarczycy,
- jaskry (schorzenie charakteryzujące się postępującym uszkodzeniem oka i co za tym idzie
pogorszeniem lub utratą wzroku),
- guza chromochłonnego nadnerczy,
- rozrostu gruczołu krokowego,
- stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne i inne leki obniżające ciśnienie krwi
(debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa),
- zaburzeń czynności układu oddechowego (rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli),
- niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy
methemoglobinowej),
- ciężkiego zakażenia, które może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej
objawiającej się m.in.:
- głębokim, szybkim i utrudnionym oddychaniem,
- nudnościami, wymiotami i (lub) utratą apetytu,
- ogólnie złym samopoczuciem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane
powyżej objawy.
W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia
wątroby. Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu
lub więcej. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów
z następującymi czynnikami ryzyka:
- Pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon (leki
stosowane m.in. w padaczce), ryfampicynę (lek stosowany m.in. w gruźlicy), ziele dziurawca
(stosowane m.in. w depresji) lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.
- Pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.
- Pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia,
mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.
U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.
Lek zawiera kofeinę. Należy unikać nadmiernego spożycia kawy, herbaty lub napojów zawierających
kofeinę podczas stosowania leku.

Stosowanie leku u dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które
wydawane są bez recepty.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:
- metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),
- cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),
- leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku
przeciwbólowego,
- leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy),
- inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji) i innych leków przeciwdepresyjnych (z grupy
trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych),
- estrogenów i progesteronu (hormony płciowe),
- soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii),
- disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu),
- niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego),
- alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie),
- niektórych leków stosowanych w chorobach serca lub nadciśnieniu (tj. digoksyna,
beta-adrenolityki, metyldopa),
- stosowania leków hamujących łaknienie, leków udrożniających nos i leków psychopobudzających
pochodnych amfetaminy (np. stosowanych w nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi).
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych
(np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).
Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród.
Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza i glinu z zawierających je leków zobojętniających.

Ciąża

Nie należy stosować leku podczas ciąży i karmienia piersią bez zalecenia lekarza.
Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.
Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
Doustnie 2 tabletki, podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej,
niż co 4 godziny ani nie stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Należy zawsze stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę leku.
Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coldrex MaxGrip C
W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej,
nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia
opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.
Pominięcie zastosowania leku Coldrex MaxGrip C
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:
- reakcji alergicznej (uczulenia), takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem
połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,
- wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej objawiającej się ostrą uogólnioną wysypką krostkową
lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką
i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami pod naskórkiem, rozległymi
nadżerkami na skórze, spełzaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką,
- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas
stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
- utraty wzroku, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym.
Jest to bardzo rzadkie ale istnieje prawdopodobieństwo takiego zdarzenia u osób z jaskrą,
- nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca,
- trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu. Jest to bardziej prawdopodobne u mężczyzn
z rozrostem gruczołu krokowego,
- zaburzenia czynności wątroby.
Powyższe reakcje występują rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów lecz rzadziej niż
u 1 na 1 000 pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).
Coldrex MaxGrip C może powodować także następujące działania niepożądane:
bardzo rzadko (dotyczące mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- bezsenność,
- nerwowość,
- zwiększenie ciśnienia tętniczego,
- nudności i wymioty.
Nadmierne spożycie kawy lub herbaty podczas stosowania leku może powodować uczucie napięcia.
rozdrażnienia, bezsenność, lęk, bóle głowy, zaburzenia żołądka i jelit, nietypowego szybkiego tętna
lub uczucia nieregularnego rytmu serca.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kofeina, chlorowodorek fenylefryny, wodzian
terpinu i kwas askorbowy (witamina C). Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu, 25 mg
kofeiny, 5 mg chlorowodorku fenylefryny, 20 mg wodzianu terpinu i 30 mg kwasu askorbowego
(witaminy C).
- Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia rozpuszczalna, talk, kwas stearynowy,
powidon, potasu sorbinian, sodu laurylosiarczan, żółty barwnik (E 110).

Producent

SmithKline Beecham S.A.

Dystrybutor

Omega Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości, 02-653 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.