Controloc Control 20 mg, 14 tabletek

Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
14,79

O produkcie: Controloc Control 20 mg, 14 tabletek

100001366

Opis

Nazwa Controloc Control  
Nazwa międzynarodowa Pantoprazolum
Dawka 20 mg
Postać tabletki dojelitowe 
Wielkość opakowania 14 tabletek 
Działanie/właściwości
 • obniżenie wydzielania kwasu solnego,
 • łagodzenie objawów choroby refluksowej,

Controloc Control 20 mg, 14 tabletek to lek przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów choroby refluksowej przełyku ( np. zgaga, kwaśne odbijanie ) u dorosłych.


Działanie

Controloc Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.
W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek leku Controloc Control przez 2-3 kolejne dni.


Wskazania

Controloc Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.
Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Controloc Control:

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Controloc Control.
 • Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).
 • Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia.
 • W przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować ostrożność przy stosowaniu leku Controloc Contro, jeśli pacjent:

 • jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;
 • ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;
 • ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter objawów dotychczasowych;
 • przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;
 • ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);
 • jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;
 • będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy.

Stosowanie leku u dzieci

Lek Controloc Control nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Lek Controloc Control może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:

 • ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);
 • warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.
 • atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku Controloc Control jednocześnie z atazanawirem.

Nie należy stosować leku Controloc Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).
Controloc Control  można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, lub ich połączenia).
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również leków roślinnych i homeopatycznych.


Ciąża

Nie należy stosować leku Controloc Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży lub u kobiet karmiących piersią.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Dawkowanie

Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Controloc Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Controloc Control, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Controloc Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

 • Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.
 • Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.
 • Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Skład

Substancją czynną leku Controloc Control jest pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Inne składniki leku to:
Rdzeń: bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.
Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.
Tusz: szelak, czerwony, czarny i żółty tlenek żelaza (E172) i amonowy wodorotlenek stężony.


Producent

Nycomed GmbH

Dystrybutor

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz
Niemcy

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.