CRP test, 1 sztuka

Dostępny
22,52

O produkcie: CRP test, 1 sztuka

100022282

Opis

Jednorazowy domowy test do oznaczania stężenia białka C-reaktywnego (CRP) we krwi.

Wyrób medyczny do samokontroli


Właściwości

CRP, nazywane też białkiem C-reaktywnym, zaliczane jest do tzw. białek ostrej fazy. Jego stężenie rośnie m. in. przy rozwijających się infekcjach i różnych stanach zapalnych organizmu.

CRP Test umożliwia wykrycie białka C-reaktywnego w czterech zakresach: poniżej 10 mg/I, 10-40 mg/I, 40-80 mg/I oraz równy lub wyższy niż 80 mg/I. Zwykle wynik testu powyżej 10 mg/I CRP świadczy o rozwijającej się infekcji lub stanie zapalnym organizmu. Oznaczanie poziomu CRP może być w szczególności stosowane do różnicowania infekcji bakteryjnych od wirusowych. Test wykonuje się z krwi z palca. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych prążków po czasie 5 min.


Skład

Opakowanie zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania:

 • 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 płytka testowa i 1 środek pochłaniający wilgoć
 • 1 urządzenie z kapilarką do pobrania próbki krwi z palca
 • 1 plastikową fiolkę z buforem
 • 1 jednorazowy sterylny nakłuwacz
 • 1 instrukcję używania wyrobu

Jak stosować

Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z lodówki, aby osiągnął temperaturę pokojową.  Przed badaniem należy umyć ręce mydłem w ciepłej wodzie (aby zwiększyć ukrwienie palca, który będzie nakłuwany) i dokładnie je wysuszyć.  Nie jest wymagane, aby przed wykonaniem badania być na czczo.  Badanie należy wykonać ściśle przestrzegając poniższej instrukcji.

Wyjmij z foliowej kopertki płytkę testową i umieść ją na poziomej, czystej powierzchni. Z opakowania wyjmij też sterylny nakłuwacz, przy pomocy którego nakłujesz opuszkę palca oraz urządzenie z kapilarką, które będzie potrzebne do pobrania krwi z palca. Badanie powinno być wykonane w ciągu 1 godziny od otwarcia kopertki.

 

WYKONANIE BADANIA

 1. Przebij aluminiową folię zabezpieczającą fiolkę z buforem przy użyciu stożkowej nakrętki w urządzeniu z kapilarką do pobrania próbki krwi .
 2. Delikatnie pomasuj nakłuwany palec przez minimum 30 sekund (zwykle nakłuwa się palec środkowy lub serdeczny).
 3. Zdezynfekuj opuszkę palca środkowego lub serdecznego. Po dezynfekcji odczekaj 30- 60 sekund do całkowitego wyschnięcia skóry.
 4. Zdejmij z nakłuwacza nasadkę ochronną przekręcając ją o 90° . Nakłuwacz jest gotowy do użycia.
 5. Przyłóż nakłuwacz otwartą częścią do bocznej części zdezynfekowanej opuszki palca tak, aby ściśle do niej przylegał i dociśnij go do usłyszenia charakterystycznego „klik" . Palec został nakłuty.
 6. Opuść rękę z nakłutym palcem, aby uformowała się duża i pełna kropla krwi. Aby to ułatwić, możesz dodatkowo nakłuty palec ucisnąć kilka razy z obu stron.
 7. Z kropli tej pobierz krew przy użyciu urządzenia z kapilarką.
 8. W tym celu zdejmij przezroczystą zatyczkę z urządzenia i dotknij kapilarką do kropli krwi. Krew zacznie wpływać do kapilarki na skutek działania sił kapilarnych. Kapilarkę trzymaj przytkniętą do kropli tak długo aż krew całkowicie ją wypełni. Ważne jest, aby kapilarka była całkowicie wypełniona krwią .
 9. Natychmiast po pobraniu krwi, nie wyjmując kapilarki z uchwytu, włóż część urządzenia z kapilarką wypełnioną krwią do fiolki z buforem, w której wcześniej została przebita aluminiowa folia zabezpieczająca i mocno dociśnij aż poczujesz opór .
 10. Fiolkę z buforem mocno wstrząsaj przez około 10 sekund, aż krew uwolni się z kapilarki, a próbka i bufor dobrze się wymieszają  .
 11. Pozostaw rozcieńczoną próbkę w fiolce przez 1 minutę .
 12. Odkręć stożkową nakrętkę z urządzenia zawierającego rozcieńczoną próbkę. Przechyl fiolkę i naciskając na ścianki fiolki z buforem i próbką, wprowadź 3 pełne krople roztworu do okrągłego okienka na próbkę na płytce testowej . Włącz minutnik. Wynik testu odczytaj po 5 minutach od momentu dodania roztworu. Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 7 minut.
 13. Pozostałą w fiolce resztę roztworu wylej do toalety i spłucz wodą.
 14. Po odczytaniu wyniku wyrzuć test, nakłuwacz, urządzenie z kapilarką i pustą fiolkę do domowych śmieci.

Ostrzeżenia

Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.

Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.

Nie używać testu w przypadku, gdy kopertka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.

Nie używać nakłuwacza, jeśli jest niekompletny lub zepsuty.

Test, nakłuwacz i urządzenie z kapilarką są przeznaczone tylko do jednokrotnego użycia.

Zużyty test, nakłuwacz i urządzenie z kapilarką usuwać jak każdy inny odpad domowy.

Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy podejmować żadnych decyzji o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.


Producent

Hydrex


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.