Cyclonamine 12.5%, 125mg/ml, 2ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 ampułek po 2 ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
12,98

O produkcie: Cyclonamine 12.5%, 125mg/ml, 2ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 ampułek po 2 ml

100041115

Opis

Cyclonamine 12.5%, 125mg/ml, 2ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 ampułek po 2 ml skraca wydłużony czas krwawienia, zmniejsza intensywność krwawienia oraz wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne.


Wskazania

Wskazania do stosowania
Zapobieganie krwawieniom naczyniowym przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych na tkankach
bogato unaczynionych lub wymagających ostrożności:
- w otolaryngologii,
- w ginekologii i położnictwie: przed zabiegami i po nich, po porodzie i poronieniu,
- w urologii: w krwawieniach z układu moczowego,
- w stomatologii: po ekstrakcji zębów z następowym obfitym krwawieniem,
- w okulistyce: przed zabiegiem przeszczepienia rogówki, usuwania zaćmy i przed operacjami
odwarstwionej siatkówki,
- w chirurgii plastycznej lub naprawczej.

Leczenie krwawień naczyniowych, niezależnie od ich umiejscowienia i przyczyny.

Profilaktyka krwotoków okołokomorowych (krwawienia do mózgu w bezpośrednim sąsiedztwie
komór mózgu) u niemowląt o małej masie urodzeniowej (poniżej 1,5 kg).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany w
okresie ciąży, jeśli zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących, dlatego karmienie piersią
jest niewskazane podczas trwania leczenia lekiem Cyclonamine 12,5%. W przypadku kontynuacji
karmienia leczenie należy przerwać.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.

Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.
Lek stosuje się domięśniowo lub dożylnie.

Zalecana dawka
Dorośli i młodzież
Zabiegi chirurgiczne:
- 1 godzinę przed zabiegiem 250 do 500 mg (1 do 2 ampułek) - dożylnie lub domięśniowo,
- podczas zabiegu 250 do 500 mg (1 do 2 ampułek) - dożylnie, powtarzać w razie potrzeby,
- po zabiegu 250 do 500 mg (1 do 2 ampułek) co 4 do 6 godzin, tak długo, jak istnieje ryzyko
wystąpienia krwotoku.

W nagłych przypadkach, w zależności od stopnia zagrożenia: 250 do 500 mg (1 do 2 ampułek)
dożylnie lub domięśniowo, powtarzać co 4 do 6 godzin, aż do czasu, gdy przestanie występować
ryzyko krwotoku.

W zastosowaniu miejscowym
Nasączyć kompres zawartością ampułki i zastosować na miejsce krwawienia lub do zębodołu po
ekstrakcji zęba. Powtarzać w razie potrzeby. Można jednocześnie zastosować leczenie doustne i
pozajelitowe.

Dzieci
Połowa dawki zalecanej dla dorosłych.

W neonatologii (u wcześniaków)
Zwykle stosuje się 10 mg na kg masy ciała (0,1 ml = 12,5 mg) domięśniowo w przeciągu 2 godzin od
urodzenia się dziecka, a następnie co 6 godzin przez pierwsze 4 dni życia.

Stosowanie u osób z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby
Nie są dostępne dane dotyczące stosowania etamsylatu u osób z niedoczynnością nerek lub wątroby,
dlatego stosując Cyclonamine 12,5% u tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
- bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10),
- często (występują u 1 do 10 osób na 100),
- niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000),
- rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000),
- bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000),
- nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko: bóle głowy, gorzki smak, nudności, wymioty, wysypka, bóle lędźwiowo-krzyżowe.
Bardzo rzadko: ryzyko zatorów tętnic, ostra porfiria, reakcje alergiczne.
Nieznana: niedociśnienie tętnicze.


Skład

Substancją czynną leku jest etamsylat. 1 ampułka (2 ml roztworu) zawiera 250 mg etamsylatu.
Pozostałe składniki to: sodu pirosiarczyn, sodu siarczyn bezwodny, woda do wstrzykiwań.


Producent

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.