Cyclonamine, 500 mg, 90 kapsułek twardych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
123,98

O produkcie: Cyclonamine, 500 mg, 90 kapsułek twardych

100046284

Opis

Cyclonamine, 500 mg, 90 kapsułek twardych jest lekiem o działaniu przeciwkrwotocznym, powoduje skrócenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi.


Wskazania

Lek Cyclonamine jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu krwawienia włośniczkowego (krwawienie z drobnych naczyń), niezależnie od przyczyny i umiejscowienia krwawienia.

Lek Cyclonamine jest stosowany w leczeniu plamienia (krwawienia poza cyklem miesiączkowym) oraz nadmiernego lub długotrwałego krwawienia menstruacyjnego, w związku z lub niezależnie od zastosowania wkładek wewnątrzmacicznych.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania Cyclonamine u kobiet w okresie ciąży.
Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu i (lub) rozwój pourodzeniowy.
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania Cyclonamine w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących przenikania leku do mleka ludzkiego nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia. W przeciwnym razie, jeśli karmienie piersią jest kontynuowane, leczenie należy przerwać.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Cyclonamine przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych. Lek podaje się doustnie.
Choroby wewnętrzne: zwykle 1 kapsułka 2-3 razy na dobę (1000-1500 mg). Lek przyjmować razem
z jedzeniem, popijając wodą. Czas trwania leczenia zależy od osiągniętych wyników.

Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 kapsułka (500 mg) na 1 godzinę przed zabiegiem chirurgicznym.
Po zabiegu chirurgicznym: 1 kapsułka (500 mg) co 4-6 godzin, dopóki istnieje ryzyko krwawienia.
Ginekologia: 1 kapsułka 3 razy na dobę (1500 mg), przyjmować razem z jedzeniem, popijając wodą.
Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na 5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji.
Jeżeli Cyclonamine stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się
krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy znaleźć i wykluczyć możliwe
przyczyny patologiczne. W takim przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, który
przeprowadzi badania i ustali dalszy przebieg leczenia.

Cyclonamine należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynność wątroby i nerek.

Stosowanie u dzieci
Cyclonamine nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wątpliwościach dotyczących zbyt silnego lub zbyt
słabego działania Cyclonamine.

Nie wolno przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często (występują u 1 do 10 osób na 100)
- ból głowy,
- wysypka,
- ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty, dyskomfort w jamie brzusznej,
- uczucie zmęczenia.
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000)
- ból stawów.
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000)
- gorączka,
- zaburzenia krzepnięcia krwi z powstawaniem zakrzepów w naczyniach (choroba zakrzepowozatorowa),
- znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo infekcji,
- zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub siniaków,
- reakcja alergiczna.
Wymienione działania niepożądane mają charakter przemijający oraz ustępują po zakończeniu
leczenia. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji skórnych lub gorączki należy natychmiast
przerwać leczenie i poinformować lekarza, gdyż mogą to być pierwsze objawy reakcji
nadwrażliwości. W przypadku powtarzających się wymiotów, trwających przynajmniej 2 dni, leczenie
należy przerwać.


Skład

Co zawiera lek Cyclonamine
- Substancją czynną leku jest etamsylat 500 mg.
- Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna (E 127), żółcień
chinolinowa (E 104), żelatyna.


Producent

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.