Dalfaz SR 5, 5 mg, 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
12,25

O produkcie: Dalfaz SR 5, 5 mg, 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

100041206

Opis

Dalfaz SR 5, 5 mg, 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
zawiera substancję czynną alfuzosynę. Alfuzosyna jest pochodną chinazoliny, aktywną po podaniu doustnym. Alfuzosyna zmniejsza objawy ze strony dolnego odcinka dróg moczowych tj. uczucie wypełnienia pęcherza i trudności w oddawaniu moczu.


Wskazania

Lek Dalfaz SR 5 stosuje się:
- W leczeniu zaburzeń czynnościowych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego,
w przypadku gdy leczenie chirurgiczne zostało odroczone.


Ciąża

Ciąża:
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Karmienie piersią:
Nie dotyczy


Dawkowanie

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie
skontaktować się z lekarzem.

Pierwszą, rozpoczynającą leczenie, tabletkę należy przyjąć wieczorem, przed snem. Tabletki należy
połykać w całości (nie rozgryzać).

Dorośli:
1 tabletka leku Dalfaz SR 5 dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Osoby powyżej 65 roku życia:
U osób starszych oraz osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego dawka początkowa to
1 tabletka leku Dalfaz SR 5 wieczorem. Następnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej, lekarz
może zwiększyć dawkę leku do 2 tabletek na dobę (rano i wieczorem po 1 tabletce).

Pacjenci z niewydolnością nerek:
U pacjentów z niewydolnością nerek leczenie rozpoczyna się od 1 tabletki leku Dalfaz SR 5 na noc,
a w zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zwiększyć dawkę do 1 tabletki dwa razy na
dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:
U pacjentów z lekką i umiarkowaną niewydolnością wątroby stosuje się lek Dalfaz o mocy 2,5 mg.

Dzieci i młodzież:
Nie wykazano skuteczności działania alfuzosyny u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 16 lat.
Stosowanie alfuzosyny u dzieci i młodzieży nie jest wskazane.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Dalfaz SR 5 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się
do lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dalfaz SR 5 może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z następującą klasyfikacją częstości występowania:
bardzo często (nie rzadziej niż u 1 osoby na 10), często (rzadziej niż u 1 osoby na 10 ale częściej niż
u 1 osoby na 100), niezbyt często (rzadziej niż u 1 osoby na 100 ale częściej niż u 1 osoby na 1000),
rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 1000 ale częściej niż u 1 osoby na 10 000), bardzo rzadko (rzadziej
niż u 1 osoby na 10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych
danych).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Często mogą wystąpić:
- uczucie omdlenia, zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), ból głowy,
- nudności, bóle brzucha, biegunka, suchość w ustach,
- osłabienie, złe samopoczucie,
- niedociśnienie ortostatyczne.

Niezbyt często mogą wystąpić:
- omdlenia, senność,
- nieprawidłowe widzenie,
- tachykardia (przyspieszona czynność serca), uczucie kołatania serca,
- nieżyt nosa,
- wymioty,
- wysypka, świąd,
- obrzęki, ból w klatce piersiowej,
- uderzenia gorąca.

Bardzo rzadko mogą wystąpić:
- dławica piersiowa u pacjentów z występującą wcześniej chorobą wieńcową,
- pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Częstość nieznana:
- niedokrwienie mózgu u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami krążenia mózgowego,
- śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki,
- migotanie przedsionków,
- uszkodzenie komórek wątroby, cholestatyczna choroba wątroby,
- priapizm (uporczywy, bolesny wzwód prącia),
- neutropenia,
- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia
i powstawania siniaków).

 


Skład

1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera jako substancję czynną:
5 mg alfuzosyny chlorowodorku
oraz substancje pomocnicze:
celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, olej rycynowy uwodorniony,
powidon, magnezu stearynian.
Skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy,
żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty.


Producent

Sanofi-Aventis France
82, Avenue Raspail
Gentilly
94250
Francja


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.