Diured, 5 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
18,61

O produkcie: Diured, 5 mg, 30 tabletek

100032656

Opis

Diured jest lekiem moczopędnym zaliczanym do diuretyków pętlowych.

Działanie

Diured jest lekiem moczopędnym zaliczanym do diuretyków pętlowych. Diuretyki działają na nerki, powodując zmiany w wydalaniu ilości wody i elektrolitów( takich jak sód i potas) z moczem. Zwiększając wydalanie wody i sodu z moczem leki moczopędne obniżają ciśnienie tętnicze.

Wskazania

 • nadciśnienie pierwotne;
 • obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca, obrzęki płuc, obrzęki pochodzenia wątrobowego, obrzęki pochodzenia nerkowego.

Przeciwwskazania

 • jeśli pacjent ma uczulenie na torasemid, pochodne sulfonylomocznika (leki stosowane w cukrzycy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek z bezmoczem;
 • jeśli u pacjenta występuje śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe;
 • jeśli u pacjenta występuje niedociśnienie tętnicze;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca;
 • jeśli pacjent stosuje antybiotyki z grupy aminoglikozydów oraz cefalosporyn,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Diured należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia w oddawaniu moczu. Przed rozpoczęciem leczenia należy usunąć przyczynę tych zaburzeń i przywrócić równowagę wodno-elektrolitową;
 • jeśli terapia torasemidem jest długotrwała. Podczas leczenia długotrwałego zaleca się regularną kontrolę gospodarki wodno-elektrolitowej, stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi;
 • jeśli u pacjenta występuje skłonność do zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi;
 • jeśli u pacjenta występuje utajona lub jawna cukrzyca. U tych pacjentów należy kontrolować metabolizm węglowodanów.

Stosowanie leku u dzieci

Brak doświadczeń klinicznych w stosowaniu torasemidu w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • W przypadku jednoczesnego stosowania torasemidu z glikozydami nasercowymi (leki posiadające zdolność pobudzenia pracy serca, które zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego, a jednocześnie obniżają częstość tego skurczu) może dochodzić do zwiększenia wrażliwości mięśnia sercowego na te leki, z powodu obniżenia stężenia potasu i (lub) magnezu w osoczu.
 • W połączeniu z mineralokortykosteroidami (hormony regulujące gospodarkę mineralną i jonową) i glikokortykosteroidami (hormony regulujące przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów) oraz środkami przeczyszczającymi może powodować zwiększenie wydalania potasu z moczem.
 • Podobnie jak w przypadku innych leków diuretycznych (inaczej leki moczopędne, leki zwiększające objętość wydalanego moczu), może wystąpić nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi podczas podawania jednocześnie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
 • Torasemid, zwłaszcza w dużych dawkach, może zwiększać toksyczność antybiotyków aminoglikozydowych, cisplatyny (lek stosowany w chemioterapii raka), neurotoksyczność cefalosporyn (rodzaj antybiotyków) oraz kardio- i neurotoksyczność litu (lek stosowany w psychiatrii).
 • Działanie leków zwiotczających mięśnie zawierających kurarę oraz działanie teofiliny (lek stosowany w chorobach układu oddechowego) może ulec nasileniu podczas jednoczesnego stosowania z torasemidem.
 • U pacjentów otrzymujących duże dawki salicylanów (leki przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe) może zwiększać się ich toksyczność.
 • Działanie leków przeciwcukrzycowych może ulegać osłabieniu.
 • Zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego) po leczeniu torasemidem, albo rozpoczęcie terapii skojarzonej tymi lekami, może powodować przemijające spadki ciśnienia. Działanie to można zminimalizować zmniejszając początkową dawkę inhibitora angiotensyny i (lub) zmniejszając dawki albo czasowo odstawiając torasemid.
 • Torasemid może zwiększać reaktywność tętnic na leki obkurczające naczynia (np. adrenalina, noradrenalina).
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna - lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych) i probenecyd (zwiększający wydalanie kwasu moczowego) mogą zmniejszać działanie moczopędne i obniżające ciśnienie torasemidu.
 • Nie badano jednoczesnego podawania torasemidu i kolestyraminy (lek wiążący kwasy żółciowe w przewodzie pokarmowym i zwiększający ich wydalanie) u ludzi, ale w badaniach na zwierzętach stwierdzono zmniejszenie wchłaniania torasemidu.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ciąża: Diured jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Karmienie piersią: Diured jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nadciśnienie pierwotne Zalecana dawka to 2,5 mg (pół tabletki Diured 5 mg), doustnie jeden raz na dobę. Jeżeli istnieje taka konieczność, dawkę można zwiększyć do 5 mg jeden raz na dobę. Przeprowadzone badania wskazują, że dawki większe od 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniżenia ciśnienia krwi. Maksymalny efekt leczniczy osiągany jest po około 12 tygodniach leczenia. Obrzęki Zalecana dawka to 5 mg (jedna tabletka Diured, 5 mg lub pół tabletki Diured, 10 mg), doustnie, jeden raz na dobę. Jeżeli istnieje taka konieczność, dawkę można zwiększać stopniowo do 20 mg jeden raz na dobę. Tabletkę Diured, 5 mg można podzielić na dwie równe dawki. Stosowanie leku Diured u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Podczas leczenia torasemidem, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być pod specjalną kontrolą ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia torasemidu we krwi. Stosowanie leku Diured u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diured W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Diured, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Brak specyficznej odtrutki. Pacjenci z objawami przedawkowania wymagają zmniejszenia dawki lub odstawienia leku z jednoczesnym podaniem płynów i elektrolitów. Pominięcie zastosowania leku Diured Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Diured W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość działań niepożądanych określa się następująco: Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób) Często (występują u 1 do 10 na 100 osób) Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób) Rzadko(występują u 1 do 10 na 10 000 osób) Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) Często występujące działania niepożądane:
 • zaostrzenie objawów kwasicy metabolicznej (nadmiernego zakwaszenia krwi),
 • kurcze mięśniowe (szczególnie na początku terapii),
 • wzrost stężenia kwasu moczowego i glukozy, jak również lipidów (triglicerydów i cholesterolu) we krwi, hipokalemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi) – zwłaszcza przy diecie ubogiej w potas, przy towarzyszących wymiotach, biegunce, stosowaniu dużej ilości środków przeczyszczających, a także w przypadku zaburzeń czynności wątroby, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. zmniejszenie apetytu, ból żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia), szczególnie na początku leczenia,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (np.gamma-GT) we krwi,
 • bóle głowy, zawroty głowy,
 • znużenie, osłabienie (szczególnie na początku leczenia). Niezbyt często występujące działania niepożądane:
 • zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w osoczu,
 • suchość w jamie ustnej,
 • parestezja (uczucie kłucia, palenia i mrowienia w kończynach). U pacjentów z zaburzeniami w odpływie moczu (np. w przypadku przerostu prostaty) może dochodzić do jego zatrzymania i uszkodzenia pęcherza moczowego. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:
 • powikłania zakrzepowe spowodowane zagęszczeniem krwi,
 • zaburzenia krążenia w naczyniach wieńcowych i ośrodkowym układzie nerwowym (włączając niedokrwienie serca i mózgu), co może doprowadzić do np. nierównej pracy serca, dusznicy bolesnej, zawału serca lub omdlenia,
 • dezorientacja,
 • zapalenie trzustki,
 • reakcje alergiczne (np. świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło),
 • ciężkie reakcje skórne,
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, czerwonych i (lub) białych krwinek,
 • zaburzenia widzenia,
 • szumy uszne, utrata słuchu. Badania diagnostyczne W zależności od dawki i długości leczenia mogą pojawić się objawy utraty elektrolitów i płynów, a w szczególności:
 • oligemia (zmniejszona objętość krwi krążącej w naczyniach),
 • hipokalemia i (lub)
 • hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi).

Skład

Jedna tabletka zawiera 5 mg torasemidu. Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Operating machinery

Tak jak w przypadku innych leków wpływających na ciśnienie krwi, pacjenci u których występują zawroty głowy lub podobne objawy, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Producent

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

Dystrybutor

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.