Doloxib 0,06 g, 28 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
32,18

O produkcie: Doloxib 0,06 g, 28 tabletek

100038291

Opis

Doloxibzawiera substancję czynną etorykoksyb. Doloxibjest lekiem należącym do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2). Należą one do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).


Wskazania

Doloxib pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz obrzęki (stan zapalny) stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS),reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), ze sztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz z dną moczanową.

Doloxib jest również lekiem stosowanym do krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i starszych.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Doloxib:
•jeśli pacjent ma uczulenie na etorykoksyb lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
•jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy oraz wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2);
•jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie z żołądka lub jelit;
•jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby;
•jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;
•u kobiet w okresie ciąży lub u kobiet, które mogą być w ciąży, lub karmiących piersią;
•u osób w wieku poniżej 16lat;
•jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej jelit, takie jak choroba Crohna,wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie okrężnicy;
•jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi, które nie zostało poddane leczeniu (w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki z prośbą o skontrolowanie ciśnienia tętniczego);
•jeśli u pacjenta kiedykolwiek lekarz zdiagnozował zaburzenia serca, w tym niewydolność serca (umiarkowanego lub ciężkiego typu) lub dusznicę bolesną (ból w klatce piersiowej);
•jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca, przeprowadzono zabieg wszczepienia bajpasów lub wystąpiła choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach z powodu zwężonych lub zablokowanych tętnic);
•jeśli u pacjenta wystąpił jakiegokolwiek rodzaju udar (w tym mini udar,przejściowy udar niedokrwienny-TIA). Etorykoksyb może nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca oraz udaru i dlatego nie powinien być stosowany u osób, u których wystąpiły zaburzenia serca lub udar.

W przypadku występowania powyższych sytuacji, przed zastosowaniem tabletek należy skonsultować się z lekarzem.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Doloxib należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
•jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie z żołądka lub choroba wrzodowa żołądka;
•jeśli pacjent jest odwodniony np. na skutek przedłużających się nawracających wymiotów lub biegunki;
•jeśli u pacjenta występują obrzęki z powodu zatrzymania płynów w organizmie;
•jeśli u pacjenta w przeszłości występowała niewydolność serca lub inna choroba serca;
•jeśli u pacjenta w przeszłości występowało wysokie ciśnienie krwi. Doloxib może zwiększać ciśnienie tętnicze krwi u niektórych osób, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek leku, dlatego od czasu do czasu lekarz będzie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi;
•jeśli u pacjenta w przeszłości występowała choroba wątroby lub nerek;
•jeśli pacjent jest obecnie leczony z powodu zakażenia. Lek Doloxib może maskować lub ukrywać gorączkę, która jest objawem zakażenia;
•w przypadku osób chorych na cukrzycę, ze zwiększonym stężeniem cholesterolu lub osób palących tytoń. U tych osób istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia choroby serca;
•w przypadku kobiet planujących ciążę;
•w przypadku osób w wieku powyżej 65 lat.

 

W razie braku pewności, czy występuje którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji,należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Doloxib w celu wyjaśnienia,czy lek może być zastosowany.

Lek Doloxib jest równie skuteczny zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u młodszych,dorosłych pacjentów. W przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz może zadecydować o częstszych wizytach kontrolnych. Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u osób w wieku powyżej 65lat


Stosowanie leku u dzieci

Nie podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16la

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach wydawanych bez recepty.

W przypadku stosowania jednego z niżej wymienionych leków lekarz może zadecydować o potrzebie obserwacji pacjenta, w celu upewnienia się, że leczenie przebiega prawidłowo od rozpoczęcia stosowania leku Doloxib:
•leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna;
•ryfampicyna(antybiotyk);
•metotreksat (lek hamujący czynność układu immunologicznego, często stosowany wleczeniu reumatoidalnego zapaleniastawów);
•cyklosporyna lub takrolimus (leki hamujące czynność układu immunologicznego);
•lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);
•leki pomagające kontrolować wysokie ciśnienie krwi i niewydolność serca,nazywane inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny, na przykład enalapryl i ramipryl oraz losartan i walsartan;
•leki moczopędne (diuretyki);
•digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca i zaburzeniach rytmuserca);
•minoksydyl (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego);
•salbutamol w postaci tabletek lub roztworu doustnego (lek stosowany w astmie);
•doustne leki antykoncepcyjne (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych);
•hormonalna terapia zastępcza (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych);
•kwas acetylosalicylowy, ryzyko powstania wrzodów żołądka jest większe,gdy stosuje się lek Doloxib jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym;
•kwas acetylosalicylowy stosowany w profilaktyce zawałów serca lub udaru mózgu.Lek Doloxib może być przyjmowany jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego. Jeśli obecnie trwa leczenie małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego w celu zapobiegania zawałowi serca lub udarowi, nie należy przerywać stosowania kwasu acetylosalicylowego bez konsultacji z lekarzem;
•kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):nie stosować dużych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych podczas stosowania leku Doloxib.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 
Ciąża
Leku Doloxib nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży. Kobieta w ciąży lub kobieta, która może być w ciąży lub planująca ciążę nie może stosować tego leku. W przypadku zajścia w ciążę należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem.
Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy lek Doloxib wydzielany jest z mlekiem kobiet karmiących piersią. W przypadku karmienia piersią lub planowania karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Doloxib. W przypadku przyjmowania leku Doloxibnie wolno karmić piersią


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Ważne jest, aby stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku Doloxib dłużej niż jest to konieczne. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru po przedłużającym się stosowaniu leku, szczególnie w dużych dawkach.

Dostępne są różne moce tego produktu leczniczego i w zależności od występującej choroby lekarz przepisze tabletki o mocy właściwej dla pacjenta.

Zalecana dawka:

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Zalecana dawka wynosi 30 mg jeden raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 60 mg jeden raz na dobę, w razie potrzeby.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Zalecana dawka wynosi 60 mg jeden raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 90 mg raz na dobę, w razie potrzeby.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Zalecana dawka wynosi 60 mg jeden raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 90 mg raz na dobę, w razie potrzeby.

Ostre zespoły bólowe
Etorykoksyb należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych.

Dna moczanowa
Zalecana dawka wynosi 120 mg jeden raz na dobę; należy ją stosować jedynie w okresie występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni. 

Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym
Zalecana dawka wynosi 90 mg jeden raz na dobę, a leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie 3 dni.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów, należy odstawić lek Doloxib i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
•duszność, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się obrzęków wokół kostek lub zwiększenie się już istniejących;
•zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka) -są to objawy zaburzeń czynności wątroby;
•ciężki lub nieprzerwany ból żołądka lub pojawienie się czarnego zabarwienia stolca;
•reakcja nadwrażliwości, która może objawić się jako zmiany skórne takie jako wrzodzenia, pęcherze lub obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła,który może powodować trudności w oddychaniu.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Doloxib:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10pacjentów)
•ból żołądka.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
•suchy zębodół (zapalenie i ból po wyrwaniu zęba), 
•obrzmienie nóg i (lub) stóp z powodu zatrzymania płynów (obrzęk),
•zawroty głowy, ból głowy,
•kołatanie serca (szybkie lub nieregularne bicie serca), nieregularny rytm serca (arytmia),
•zwiększone ciśnienie krwi,
•świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli),
•zaparcia, gazy (nadmiar gazów jelitowych), nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka), zgaga, biegunka, niestrawność (dyspepsja) i (lub) uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenia jamy ustnej,
•zmiany w wynikach badań krwi związanych z wątrobą,
•siniaki,
•osłabienie i zmęczenie, objawy grypopodobne.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
•nieżyt żołądka i jelit (zapalenie przewodu pokarmowego, które obejmuje zarówno żołądek jak i jelito cienkie i (lub) grypa żołądkowa), zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych,
•zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi),
•nadwrażliwość (reakcja alergiczna, w tym pokrzywka, która może być na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej),
•zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała,
•lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa; widzenie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje (omamy),
•zaburzenia smaku, bezsenność, drętwienie lub mrowienie,senność,
•niewyraźne widzenie, podrażnienie oczu i zaczerwienienie,
•szumy uszne, zawroty głowy (uczucie wirowania podczas spoczynku),
•zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków), szybkie bicie serca, niewydolność serca, nieswoiste zmiany w zapisie EKG, uczucie napięcia, uczucie ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dusznica bolesna),zawał serca,
•uderzenia gorąca, udar, mini udar (przejściowy udar niedokrwienny), znaczne zwiększenie ciśnienia krwi,
•zapalenie naczyń krwionośnych,
•kaszel, bezdech, krwawienie z nosa,
•wzdęcia, zmiana charakteru wypróżnień, suchość błony śluzowej jamy ustnej,choroba wrzodowa żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka, które może być ciężkie i doprowadzić do krwawienia, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki,
•obrzęk twarzy, wysypka skórna lub świąd, zaczerwienienie skóry,
•kurcze mięśni, ból lub sztywność mięśni,
•duże stężenie potasu we krwi, zmiany w wynikach badań krwi lub moczu związane z nerkami, ciężkie zaburzenia czynności nerek,zwiększone stężenie kwasu moczowego oraz fosfokinazy kreatynowej,
•ból w klatce piersiowej.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000pacjentów)
•obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna charakteryzująca się obrzękiem twarzy,warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu,która może być na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej);reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym wstrząs (ciężka reakcja alergiczna, która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej);
•dezorientacja,niepokój;
•zaburzenia czynności wątroby (zapalenie wątroby);•małe stężenie sodu we krwi;
•niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i(lub)oczu(żółtaczka);
•ciężkie reakcje skórne(w tym owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa oraz narządów płciowych; wysypka może prowadzić do rozległych pęcherzy i łuszczenia się skóry).


Skład

Substancją czynną leku jest etorykoksyb. Każda tabletka powlekana zawiera  60mg mgetorykoksybu.
Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 6000, talk, tytanudwutlenek (E171). Tabletki w dawce 60 mg zawierają także żelaza tlenek brązowy(E 172);


Operating machinery

U niektórych pacjentów stosujących lek Doloxib odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność.Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, jeśli występują zawroty głowy i senność.Nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami, jeśli występują zawroty głowy i senność.


Producent

Zentiva PolskaSp. z o. o.
ul.Bonifraterska 17
00-203 Warszawa


Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Doloxibzawiera substancj\u0119 czynn\u0105 etorykoksyb. Doloxibjest lekiem nale\u017c\u0105cym do grupy wybi\u00f3rczych inhibitor\u00f3w cyklooksygenazy 2 (COX-2). Nale\u017c\u0105 one do grupy lek\u00f3w zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.