Escapelle 1500 mcg, 1 tabletka

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
58,98

O produkcie: Escapelle 1500 mcg, 1 tabletka

100037412

Opis

Lek Escapelle jest metodą antykoncepcji w przypadkach nagłych, która może być stosowana w
ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia
zastosowanej metody antykoncepcyjnej.


Działanie

Uważa się, że lek Escapelle działa poprzez:
- hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki;
- uniemożliwienie zapłodnienia już uwolnionej komórki jajowej.


Wskazania

Lek Escapelle zawiera jako substancję czynną syntetyczny hormon zwany lewonorgestrelem. Lek
ten przyjęty w ciągu 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku płciowym zapobiega ciąży w 84%.
Nie zapobiegnie on ciąży w każdym przypadku, a jego skuteczność jest większa, jeśli zostanie
przyjęty jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku płciowym. Najlepiej jest przyjąć lek w ciągu
pierwszych 12 godzin, niż czekać do trzeciego dnia po niezabezpieczonym stosunku płciowym.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ESCAPELLE:
- jeśli pacjentka ma uczulenie na lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjentki, należy poinformować o tym lekarza
przed zastosowaniem leku Escapelle, ponieważ antykoncepcja w przypadkach nagłych może nie
być dla pacjentki odpowiednia. Lekarz może przepisać pacjentce inny rodzaj antykoncepcji w
przypadkach nagłych.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Lek ten nie jest skuteczny
jeżeli pacjentka jest już w ciąży. Jeśli pacjentka jest już w ciąży, lek Escapelle nie może
zakończyć ciąży, ponieważ lek Escapelle nie jest tabletką aborcyjną.
Pacjentka może być już w ciąży, jeżeli:
- krwawienie miesiączkowe opóźnia się o ponad 5 dni lub występuje nietypowe
krwawienie w dniu spodziewanej miesiączki,
- minęło więcej niż 72 godziny od niezabezpieczonego stosunku płciowego w tym samym
cyklu miesiączkowym.
Stosowanie leku Escapelle nie jest zalecane, jeżeli:
- u pacjentki występuje choroba jelita cienkiego (np. choroba Leśniowskiego-Crohna), która
hamuje wchłanianie leku,
- u pacjentki występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- u pacjentki występowała kiedykolwiek w przeszłości ciąża pozamaciczna (rozwój zarodka
przebiega poza macicą),
- u pacjentki występowało zapalenie jajowodów.
Wystąpienie w przeszłości ciąży pozamacicznej lub zakażenia jajowodów zwiększa ryzyko
wystąpienia kolejnej ciąży pozamacicznej.
U wszystkich kobiet antykoncepcję w przypadkach nagłych należy zastosować jak najszybciej po
stosunku płciowym bez zabezpieczenia. Istnieją dowody na to, że lek Escapelle może być mniej
skuteczny wraz ze wzrostem masy ciała lub wskaźnika masy ciała (BMI), ale dane te są ograniczone i
niejednoznaczne. Dlatego lek Escapelle jest nadal zalecany u wszystkich kobiet, niezależnie od
ich masy ciała lub BMI.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem antykoncepcji w przypadkach
nagłych, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Niektóre leki mogą hamować skuteczne działanie leku Escapelle. Jeśli pacjentka stosowała
którykolwiek z niżej wymienionych leków w ciągu ostatnich 4 tygodni, lek Escapelle może nie
być dla niej odpowiedni. Lekarz może przepisać inny rodzaj (niehormonalny) antykoncepcji awaryjnej
(po niezabezpieczonym stosunku płciowym), jak np. wkładka wewnątrzmaciczna z zawartością
miedzi (ang. copper intrauterine device – Cu-IUD). Jeśli ten przypadek nie dotyczy pacjentki lub
pacjentka nie może natychmiast udać się do lekarza, można przyjąć podwójną dawkę leku
Escapelle:
- barbiturany i inne leki stosowane w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina i
karbamazepina);
- leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna);
- leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (rytonawir, efawirenz);
- leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (gryzeofulwina);
- leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prawidłowej dawki, należy skontaktować się
z farmaceutą lub lekarzem.
Po przyjęciu tabletek w celu uzyskania dalszej porady odnośnie regularnej antykoncepcji i
wykluczenia ciąży, pacjentka powinna jak najszybciej jak to możliwe skontaktować się z lekarzem.
Lek Escapelle może także wpływać na działanie innych leków:
- leku zwanego cyklosporyną (który hamuje działanie układu odpornościowego).
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Escapelle, jeśli pacjentka stosuje
którykolwiek z wyżej wymienionych leków.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Kobiety w ciąży nie powinny stosować tego leku. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę pomimo
zastosowania leku, ważne jest, aby skonsultowała się z lekarzem. Nie ma dowodów na to, żeby lek
Escapelle wywierał szkodliwe działanie na dziecko rozwijające się w macicy, jeśli pacjentka
zastosuje lek Escapelle zgodnie ze wskazówkami. Niemniej jednak, lekarz będzie chciał sprawdzić, czy nie jest to ciąża pozamaciczna (gdy rozwój dziecka przebiega poza macicą). Jest to
szczególnie istotne w przypadku, gdy pojawił się silny ból brzucha po przyjęciu leku Escapelle
lub, jeśli u pacjentki w przeszłości wystąpiła ciąża pozamaciczna, pacjentka była poddana zabiegowi
chirurgicznemu jajowodów lub wystąpiły stany zapalne w obrębie miednicy.
Karmienie piersią
Substancja czynna tego leku przenika do mleka kobiety karmiącej. Zaleca się, aby pacjentka przyjęła
tabletkę bezpośrednio po karmieniu piersią, a następnie przez przynajmniej 8 godzin po przyjęciu
lewonogestrelu unikała karmienia piersią i przez 8 godzin po przyjęciu tabletki odciągała mleko z
piersi przy pomocy odciągacza pokarmu. W ten sposób przyjmując tabletkę dużo wcześniej przed
następnym karmieniem można zmniejszyć ilość substancji czynnej, która mogłaby przedostać się do
organizmu dziecka poprzez mleko kobiece.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.
Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w ciągu 12 godzin, i nie później niż 72
godziny (3 dni) po stosunku płciowym odbytym bez zabezpieczenia. Nie należy zwlekać z przyjęciem
tabletki. Im wcześniej po stosunku płciowym odbytym bez zabezpieczenia tabletka zostanie przyjęta,
tym większa jest jej skuteczność. Tabletka może zapobiec ciąży jedynie wtedy, gdy zastosuje się ją w
ciągu 72 godzin po stosunku płciowym odbytym bez zabezpieczenia.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentek):
- Nudności.
- Do czasu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego mogą występować nieregularne
krwawienia śródcykliczne.
- Może pojawić się ból podbrzusza.
- Uczucie zmęczenia.
- Ból głowy.
Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentek):
- Wymioty. Jeżeli pojawią się wymioty należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie
„Jak postępować w przypadku wystąpienia wymiotów”.
- Krwawienie miesiączkowe może być inne niż zwykle. U większości kobiet występuje
prawidłowe krwawienie miesiączkowe w przewidzianym terminie, jednak u niektórych kobiet
może ono wystąpić później lub wcześniej niż zwykle. Mogą również pojawić się nieregularne
krwawienia lub plamienia śródcykliczne. Jeżeli krwawienie miesiączkowe opóźnia się o więcej
niż 5 dni, lub jest nietypowo skąpe lub obfite, pacjentka powinna jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem.
- Tkliwość piersi, biegunka, zawroty głowy, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku.
Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentek):
- Wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, ból w okolicy miednicy, bolesne miesiączki, ból
brzucha.


Skład

Substancją czynną leku jest lewonorgestrel. Tabletka zawiera 1,5 mg lewonorgestrelu.
Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia żelowana, kukurydziana, hydroksypropyloceluloza
niskopodstawiona, krospowidon typ B, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna,
aspartam (E 951), aromat pomarańczowy [maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzujące,
alfa-tokoferol], Otoczka Opadry orange 03A230010: Hypromeloza 2910, Tytanu dwutlenek (E 171),
Żółcień pomarańczowa, lak (E 110), Żelaza tlenek żółty (E 172), Indygotyna, lak (E 132),


Operating machinery

Jest mało prawdopodobne, aby lek Escapelle wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Jeżeli jednak pacjentka odczuwa zmęczenie lub zawroty głowy, to nie powinna
prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Producent

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.