Flixonase, 50mcg/dawkę, aerozol do nosa, 1 butelka, 120 dawek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
16,28

O produkcie: Flixonase, 50mcg/dawkę, aerozol do nosa, 1 butelka, 120 dawek

100033215

Opis

Substancją czynną leku Flixonase w postaci aerozolu do nosa jest flutykazonu propionian.
Należy on do grupy leków zwanych steroidami lub kortykosteroidami.


Działanie

Działanie steroidów polega na zmniejszeniu stanu zapalnego:
• zmniejszeniu obrzęku i podrażnienia nosa,
• zmniejszeniu świądu, kichania, uczucia zatkanego nosa lub wycieku z nosa (katar).


Wskazania

Lek Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu:
- sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego),
- całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Lek Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina może być także stosowany w objawowym leczeniu polipów
nosa (tworów z błony śluzowej wewnątrz nosa).


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flixonase, aerozol do nosa
- jeśli pacjent ma uczulenie na flutykazonu propionian lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flixonase, aerozol do nosa należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą, jeśli pacjent:
- ma zakażenie górnych dróg oddechowych,
- ma niedoczynność nadnerczy,
- stosuje lek rytonawir

Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta.

W przypadku stosowania leku Flixonase, aerozol do nosa przez długi okres, substancja czynna –
flutykazonu propionian może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez
nadnercza. W przypadku stwierdzenia niewydolności kory nadnerczy lekarz rozważy dodatkowe
podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonej czynności kory nadnerczy, pacjenci, u których leki
steroidowe stosowane doustnie są zamieniane na podawany donosowo flutykazonu propionian
powinni pozostawać pod specjalną opieką lekarza, a czynność kory nadnerczy powinna być
monitorowana.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą być spowodowane przez zaćmę lub jaskrę, należy skontaktować się z lekarzem.

W czasie długotrwałego leczenia donosowym kortykosteroidem lekarz zaleci regularne pomiary
wzrostu u dzieci.


Stosowanie leku u dzieci

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z ulotką.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez
recepty.
Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych obecnie lub ostatnio jakichkolwiek
z następujących leków:
• kortykosteroidy w tabletkach lub we wstrzyknięciach
• rytonawir lub leki zawierające kobicystat, stosowane w leczeniu HIV
• ketokonazol lub itrakonazol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych.
Lekarz oceni, czy można stosować lek Flixonase z tymi lekami. Niektóre leki mogą nasilić działanie
leku Flixonase i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w
tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat). Lekarz zadecyduje, czy pacjent może stosować Flixonase w postaci aerozolu do nosa z tymi lekami.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz rozważy korzyści i
zagrożenia dla pacjentki i dla dziecka, wynikające ze stosowania leku Flixonase, aerozol do nosa
w czasie ciąży.
Lek Flixonase, aerozol do nosa może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w
opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie wiadomo, czy substancja czynna leku Flixonase przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi
piersią, musi skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Flixonase.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej
dawki.
Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. Pełne działanie lecznicze w przypadku leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa występuje po 3-4 dniach regularnego stosowania.

Pełne działanie lecznicze w przypadku leczenia polipów nosa występuje po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Lek Flixonase należy przyjmować tak długo, jak zaleci to lekarz. Należy zasięgnąć porady lekarza
przed zaprzestaniem stosowania leku Flixonase.

Zapobieganie i leczenie alergicznego, sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa oraz
całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa

Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.
W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę.
Lekarz zaleci najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.
Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.
Dawkowanie u dzieci w wieku od 4 do 11 lat
Jedna dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.
W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie jednej dawki do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż dwie dawki do każdego otworu nosowego na dobę.
Lekarz zaleci najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Objawowe leczenie polipów nosa
Dawkowanie u dorosłych
Początkowo dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez 1 do 2 miesięcy aż do momentu opanowania objawów. Nie należy podawać więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę.
Następnie po dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę przez trzy miesiące.
Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Dawkowanie jak u dorosłych.
Dawkowanie u dzieci i młodzieży
Leku Flixonase nie należy stosować u dzieci i młodzieży w leczeniu polipów nosa.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek
Flixonase, aerozol do nosa.

Reakcje alergiczne: należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza
Reakcje alergiczne na lek Flixonase, aerozol do nosa występują bardzo rzadko (mogą wystąpić
u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek). U niewielkiej liczby pacjentów reakcje
alergiczne mogą rozwinąć się w poważny stan, nawet zagrażający życiu, jeśli nie są leczone.
Do objawów należą:
- wysypka skórna (pokrzywka) lub zaczerwienienie,
- obrzęki twarzy lub języka, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu,
- nagłe wystąpienie trudności w oddychaniu lub gwałtowne nasilenie się świszczącego oddechu
(skurcz oskrzeli),
- nagłe uczucie osłabienia lub zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku lub utraty
przytomności).
 W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- krwawienie z nosa.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):
- ból głowy, wrażenie nieprzyjemnego smaku, wrażenie nieprzyjemnego zapachu;
- suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- reakcje alergiczne;
- wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego powodujący problemy z widzeniem (jaskra), zmętnienie
soczewki oka (zaćma);
- uszkodzenie przegrody nosowej.
Należy tak szybko, jak to możliwe, powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z tych
objawów.
Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona
na podstawie dostępnych danych):
- nieostre widzenie;
- owrzodzenie błony śluzowej nosa.

Podczas stosowania leku Flixonase, aerozol do nosa, szczególnie w dużych dawkach przez długi
okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe spowodowane zahamowaniem naturalnego
wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.


Skład

Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian. Jedna dawka leku Flixonase, aerozol do
nosa zawiera 50 µg (mikrogramów) flutykazonu propionianu (mikronizowanego).
Pozostałe składniki to: dekstroza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna
i karboksymetyloceluloza, fenyloetylowy alkohol, benzalkoniowy chlorek (50% roztwór),
polisorbat 80, kwas solny rozcieńczony do pH 6,3 - 6,5, woda oczyszczona.


Operating machinery

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.


Producent

Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Hiszpania


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.