Floxal, 3 mg/g, maść do oczu, 3 g (tuba)

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
18,59

O produkcie

100033154

Lek Floxal zawiera substancję czynną ofloksacynę, należącą do leków przeciwbakteryjnych zwanych fluorochinolonami. Lek wykazuje działanie przeciwbakteryjne na określone bakterie tlenowe i beztlenowe.

Wskazania

Lek stosuje się w zakażeniach przedniego odcinka oka, wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na ofloksacynę, takich, jak przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, wrzód rogówki, zakażenie chlamydiami.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Floxal
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne.
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Floxal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą szczególnie w sytuacji:
 • jeśli u pacjenta występują uszkodzenia lub owrzodzenia powierzchni oka;
 • jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Podczas stosowania leku Floxal nie należy używać soczewek kontaktowych.


  W przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakiejkolwiek innej reakcji alergicznej na lek Floxal, maść do oczu, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.


  W razie konieczności lekarz prowadzący zastosuje odpowiednie leczenie.


  Podczas stosowania maści do oczu Floxal należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.) w związku z możliwością wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło.


  Długotrwałe stosowanie leku Floxal może prowadzić do namnożenia się drobnoustrojów chorobotwórczych, które będą niewrażliwe na ten lek. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.


  Obrzęk i zerwanie ścięgna występowały u osób przyjmujących fluorochinolony drogą doustną lub dożylną, szczególnie u starszych pacjentów oraz pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Należy przerwać leczenie maścią do oczu Floxal, jeśli wystąpi ból lub obrzęk ścięgna (zapalenie ścięgna).

 • Stosowanie leku u dzieci

  Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 1. roku życia, ponieważ nie ustalono jego bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

  Przyjmowanie innych leków

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.


  Jeśli lek Floxal, maść do oczu, jest stosowany jednocześnie z innymi maściami lub kroplami do oczu, należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Lek Floxal, maść do oczu, należy wówczas stosować jako ostatni.

  Ciąża

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka może zastosować lek Floxal, maść do oczu.


  Ofloksacyna nie miała wpływu na płodność u zwierząt.

  Dawkowanie

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


  Zalecana dawka
  Przeciętnie 1 cm wyciśniętej maści (0,12 mg ofloksacyny) do worka spojówkowego 3 razy na dobę (w przypadku zakażenia chlamydiami 5 razy na dobę). Stosować do worka spojówkowego zakażonego oka.


  Instrukcja podawania leku:
  1. Dokładnie umyć ręce.
  2. Odkręcić zakrętkę zabezpieczającą.
  3. Tubę skierować końcówką (z kaniulą) w dół, trzymając kciukiem i palcem wskazującym.
  4. Odchylić głowę do tyłu.
  5. Palcem wskazującym delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę, tak aby między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”, do której będzie wprowadzana maść.
  6. Przybliżyć końcówkę tuby do oka, nie dotykając końcówką tuby oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.
  7. Delikatnie nacisnąć na tubę w celu wyciśnięcia maści.
  8. Patrząc w górę, wprowadzić 1 cm maści do oka. W przypadku niepowodzenia czynność powtórzyć.
  9. Kilka razy delikatnie otworzyć i zamknąć oko, aby maść pokryła całą jego powierzchnię.
  10. Zamknąć powiekę i ucisnąć palcem wewnętrzny kącik oka u nasady nosa. Pozwoli to zminimalizować ryzyko przedostania się leku do całego organizmu.
  11. Jeśli maść ma być podawana do obu oczu, opisane powyżej czynności, należy powtórzyć dla drugiego oka.
  12. Bezpośrednio po użyciu leku nałożyć zakrętkę i starannie zakręcić tubę.


  Pomoc drugiej osoby lub użycie lustra może ułatwić podanie leku.


  Floxal, maść do oczu jest lekiem jałowym. Aby uniknąć jego zanieczyszczenia nie należy dotykać końcówki tuby palcami ani dotykać nią powierzchni oka lub jakiejkolwiek innej powierzchni. Stosowanie zanieczyszczonej maści do oczu może prowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku, w tym do utraty widzenia.


  Czas trwania leczenia
  Leczenie lekiem Floxal nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.


  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Floxal
  W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przepłukać oko czystą wodą.


  W razie przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


  Pominięcie zastosowania dawki leku Floxal
  W przypadku pominięcia dawki leku Floxal należy zastosować lek tak szybko jak to jest możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej stosować lek według zleconego przez lekarza schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pominięto kilka dawek, należy poinformować lekarza prowadzącego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.


  Przerwanie stosowania leku Floxal
  Lek Floxal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.


  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Skutki uboczne

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeżeli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
 • reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle, trudności w połykaniu i oddychaniu – występowanie tego działania niepożądanego odnotowywano bardzo rzadko;
 • duszność - występowanie tego działania niepożądanego odnotowywano bardzo rzadko;
 • reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcja anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny) – występowanie tego działania odnotowywano bardzo rzadko;
 • reakcje alergiczne dotyczące oka, w tym świąd oka i powiek - częstość występowania tego działania niepożądanego jest nieznana;
 • podczas stosowania leku Floxal zgłaszano wystąpienie mogących zagrażać życiu wysypek skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), występujących początkowo w postaci czerwonawych plamek lub owalnych plam na tułowiu, często z pęcherzami po środku - częstość występowania tego działania niepożądanego jest nieznana.


  Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane leku:


  Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób)

 • podrażnienie oka;
 • uczucie dyskomfortu w oku.


  Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • zapalenie rogówki;
 • zapalenie spojówek;
 • nieostre widzenie;
 • światłowstręt;
 • obrzęk oczu;
 • obrzęk powiek;
 • uczucie obecności ciała obcego w oku;
 • wzmożone łzawienie;
 • suchość oka;
 • ból oka;
 • przekrwienie oka;
 • odkładanie się złogów w rogówce (zwłaszcza w przypadku wcześniejszego występowania chorób rogówki);
 • obrzęk twarzy;
 • obrzęk wokół oczu (w tym obrzęk powieki);
 • nudności.
 • Skład

  Substancją czynną leku jest ofloksacyna.
  1 g maści do oczu zawiera 3 mg ofloksacyny.
  Pozostałe składniki to: parafina ciekła, lanolina, wazelina biała.

  Producent

  Dr. Gerhard Mann
  Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
  Brunsbütteler Damm 165-173
  13581 Berlin, Niemcy

  Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

  Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

  Kategorie produktu