Flutixon, 0,25 mg/dawkę, proszek do inhalacji,120 kapsułek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
142,28

O produkcie: Flutixon, 0,25 mg/dawkę, proszek do inhalacji,120 kapsułek

100037318

Opis

Flutixon należy do leków stosowanych w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych (choroby ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach). Substancja czynna leku, propionian flutykazonu (Fluticasoni propionas) jest kortykosteroidem (hormonem kory nadnerczy) o miejscowym działaniu przeciwzapalnym w płucach.


Działanie

Flutixon wykazuje działanie przeciwzapalne. Substancją czynną leku jest propionian flutykazonu należący do glikokortykosteroidów. Lek podawany wziewnie wywiera silne działanie przeciwzapalne w obrębie płuc. Lek zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc i tym samym zmniejsza nasilenie objawów i częstość zaostrzeń astmy oskrzelowej.


Wskazania

Flutixon jest wskazany:
w zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat:
- astmy łagodnej – u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami
rozszerzającymi oskrzela;
- astmy umiarkowanej – niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela;
- astmy ciężkiej – u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz wymagających stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy.
Rozpoczęcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki steroidów stosowanych doustnie albo całkowicie je odstawić;
w leczeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
Leku Flutixon nie należy stosować do przerywania nagłego napadu duszności lub świstów w drogach
oddechowych. W tym celu należy zastosować doraźnie szybko działający lek rozszerzający oskrzela
(np. salbutamol), który pacjent zawsze powinien mieć przy sobie. Należy uważać, żeby nie pomylić
leku Flutixon z lekiem wziewnym stosowanym doraźnie.


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Flutixon:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propionian flutykazonu lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Flutixon.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Flutixon należy omówić to lekarzem lub farmaceutą.

Należy zwrócić szczególna uwagę na następujące aspekty:

- w pierwszych miesiącach po zmianie leczenia z kortykosteroidów podawanych doustnie na
stosowanie wziewne leku Flutixon, ponieważ zmiana leczenia może ujawnić objawy alergii, takie
jak: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które wcześniej leczone były
kortykosteroidami podawanymi doustnie; w takim przypadku należy zwrócić się do lekarza;
- w przypadku nagłego przerwania leczenia lub zmniejszenia dawki leku, jak również w okresie
zwiększonego stresu, wystąpienia zakażenia lub ciężkiego urazu (np. spowodowanego  wypadkiem), niedawno przebytego zabiegu chirurgicznego lub planowanego zabiegu
chirurgicznego, mogą pojawić się dodatkowe działania niepożądane, takie jak: bóle żołądka,
zmęczenie, utrata apetytu, nudności, biegunka, utrata masy ciała, ból głowy lub senność, małe
stężenie potasu we krwi, niskie ciśnienie krwi lub drgawki; aby zapobiec wystąpieniu tych
objawów, lekarz może przepisać dodatkowe kortykosteroidy w tym czasie;
- w przypadku przyjmowania dużych dawek leku Flutixon przez długi okres, może wystąpić
zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza, co może
spowodować zmniejszenie masy kostnej, jaskrę, zwiększenie masy ciała, zaokrąglenie twarzy
(kształt księżycowaty), podwyższenie ciśnienia krwi, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
w przypadku zaobserwowania takich objawów należy zwrócić się do lekarza;
- w przypadku wystąpienia takich objawów, jak: zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty,
zmniejszenie masy ciała, ból brzucha, ból głowy, zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi,
drgawki, utrata przytomności, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, gdyż może to być oznaką
niewydolności kory nadnerczy lub ostrego przełomu nadnerczowego; należy wówczas
niezwłocznie zgłosić się do lekarza;
- u pacjentów z czynną lub przebytą gruźlicą płuc;
- u pacjentów z cukrzycą w wywiadzie;
U pacjentów z cukrzycą może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi oraz
dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych stosowanych dotychczas.
- jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy wówczas
skontaktować się z lekarzem.
W trakcie stosowania leku Flutixon mogą wystąpić zaostrzenia astmy lub działania niepożądane
związane z astmą. Jeżeli po rozpoczęciu stosowania leku Flutixon nastąpi pogorszenie objawów astmy lub nie będą one prawidłowo leczone, pacjent powinien kontynuować leczenie i skontaktować się z lekarzem.


Stosowanie leku u dzieci

Flutixon nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub   ostatnio, również tych, które są wydawane bez recepty, a także, które pacjent planuje stosować. Z lekiem Flutixon można stosować tylko te leki, które zalecił lekarz.

Należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania ostatnio kortykosteroidów (doustnie lub we wstrzyknięciach).
Niektóre leki stosowane równocześnie z lekiem Flutixon mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych, np:
- niektóre leki przeciwwirusowe (np. rytonawir - stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV);
- niektóre leki przeciwgrzybiczne (np. ketokonazol, itrakonazol).
Niektóre leki mogą nasilić działanie Flutixonu i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan
pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża: Nie należy stosować leku Flutixon w okresie ciąży bez porozumienia z lekarzem.
Karmienie piersią: Nie należy stosować leku Flutixon w okresie karmienia piersią bez porozumienia z lekarzem.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Flutixon przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego za pomocą inhalatora. Nie należy połykać kapsułek. 

Ważne jest, aby Flutixon stosować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci inaczej. Działanie lecznicze występuje w ciągu 4 do 7 dni.

W przypadku nasilenia się objawów choroby lub pogorszenia się skuteczności leczenia – astmy
lub POChP – (jeżeli występuje nasilenie świszczącego oddechu, lub jeśli konieczne jest stosowanie w razie potrzeby większej liczby inhalacji szybko działającego leku ułatwiającego oddychanie) nie
należy zwiększać liczby inhalacji leku Flutixon. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
który zaleci odpowiednie leczenie.

Astma oskrzelowa:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat:
Dawka leku zależy od stopnia nasilenia choroby i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie:
Astma łagodna: 125 mikrogramów dwa razy na dobę, czyli 1 inhalacja leku Flutixon 125
mikrogramów dwa razy na dobę.
Astma umiarkowana: 125 mikrogramów do 250 mikrogramów dwa razy na dobę, czyli 1 do 2
inhalacji leku Flutixon 125 mikrogramów dwa razy na dobę lub 1 inhalacja leku Flutixon 250
mikrogramów dwa razy na dobę.
Astma ciężka: 250 mikrogramów do 500 mikrogramów dwa razy na dobę, czyli 2 do 4 inhalacji leku
Flutixon 125 mikrogramów dwa razy na dobę lub 1 do 2 inhalacji leku Flutixon 250 mikrogramów
dwa razy na dobę.
W przypadku opanowania objawów astmy lekarz może zmniejszyć dawkowanie w zależności od
uzyskanej reakcji na leczenie, tak aby uzyskać optymalną skuteczność leczenia przy najmniejszej
dawce dobowej leku.
Flutixon nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):
Dorośli:
250 mikrogramów dwa razy na dobę, czyli 2 inhalacje leku Flutixon 125 mikrogramów dwa razy na
dobę lub 1 inhalacja leku Flutixon 250 mikrogramów dwa razy na dobę.
Poprawa następuje po około 6 miesiącach leczenia. W przypadku braku poprawy lekarz powinien
poddać pacjenta ponownej ocenie klinicznej. W celu uzyskania optymalnego działania Flutixon należy stosować codziennie.
Szczególne grupy pacjentów:
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z
niewydolnością nerek lub wątroby.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flutixon
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Flutixon należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Długotrwałe stosowanie większych niż zalecane dawek leku Flutixon może powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.
Pominięcie zastosowania leku Flutixon
W przypadku pominięcia dawki leku Flutixon należy przyjąć ją niezwłocznie, a następnie
kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń lekarza.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Flutixon
Flutixon należy przyjmować dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania. Nie należy nagle przerywać stosowania leku Flutixon, ponieważ objawy choroby mogą się nasilić. 

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Flutixon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku Flutixon mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób)
- białe wykwity w jamie ustnej i gardle (pleśniawki),
Pomocne może być być płukanie jamy ustnej wodą (bez połykania) po każdej inhalacji. Lekarz
może zalecić dodatkowo lek do leczenia pleśniawek.
Często (występują u więcej niż 1 na 100 i u mniej niż 1 na 10 osób):
- chrypka, bezgłos,
Pomocne może być być płukanie jamy ustnej wodą (bez połykania) po każdej inhalacji.
- zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP (częste działanie niepożądane).
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas
stosowania propionianu flutykazonu; mogą to być objawy zakażenia płuc:
• gorączka lub dreszcze
• zwiększenie wytwarzania śluzu
• nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu
- łatwe powstawanie siniaków.
Niezbyt często (występują u więcej niż 1 na 1000 i u mniej niż 1 na 100 osób)
- skórne reakcje nadwrażliwości (np. wysypka).
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)
- opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła które powodują trudności w oddychaniu lub   przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy),
- ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne),
- trudności w oddychaniu, świszczący oddech, kaszel, sapanie (paradoksalny skurcz oskrzeli),
W przypadku zauważenia takich objawów, lub wystąpienia ich nagle po inhalacji, należy
niezwłocznie zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela, przerwać
stosowanie leku Flutixon i skontaktować się z lekarzem, gdyż może to świadczyć o nadwrażliwości na ten lek.
- Flutixon może zaburzać wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm, szczególnie w
przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez długi okres. Objawami są: spowolnienie
wzrostu u dzieci i młodzieży; zmniejszenie masy kostnej; choroby oczu (zaćma, jaskra);
zwiększenie masy ciała, podwyższone ciśnienie krwi, zaokrąglenie („księżycowaty” kształt)
twarzy (zespół Cushinga).
- zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia),
- bóle stawów,
- niestrawność,
- niepokój, zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, w tym zwiększona aktywność i drażliwość
(głównie u dzieci).
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- nieostre widzenie.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Skład

Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian. Jedna kapsułka twarda leku zawiera 250 mikrogramów (µg) flutykazonu propionianu.

Pozostałe składniki: laktoza bezwodna, laktoza jednowodna, kapsułka HPMC #3 ( hypromeloza), czarny tusz.


Operating machinery

Flutixon nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.


Producent

Adamed Pharma S.A.


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.