Folik, 0,4 mg, 90 tabletek

Dostępny
16,59

O produkcie: Folik, 0,4 mg, 90 tabletek

100002209

Opis

Nazwa Folik
Nazwa międzynarodowa Acidum folicum
Dawka 0,4 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 90 sztuk
Działanie/właściwości
  •  zapobiega niedoborom kwasu foliowego

Folik, 0,4 mg, 90 tabletek to lek zawierający kwas foliowy, który jest witaminą z grupy B.


Działanie

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mają zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy. Realizacja zwiększonego zapotrzebowania wyłącznie przy pomocy diety jest praktycznie niemożliwa. Niedobory kwasu foliowego w tym okresie mogą prowadzić do powstania wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i twarzy u noworodka.

Eksperci zalecają wszystkim kobietom zwiększenie spożycia kwasu foliowego w okresie co najmniej 1 miesiąca przed spodziewanym zapłodnieniem i w pierwszych 12 tygodniach ciąży. W stanach zwiększonego zapotrzebowania dieta może być niewystarczającym źródłem kwasu foliowego.


Wskazania

Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Folik
Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Z wyjątkiem okresu ciąży i laktacji nie należy stosować kwasu foliowego w dawkach większych niż 0,4 mg na dobę (1 tabletka leku) bez uprzedniego wykluczenia przez lekarza niedokrwistości megaloblastycznej.

Kobiety, które wcześniej urodziły dziecko z wadą wrodzoną układu nerwowego są obciążone zwiększonym ryzykiem urodzenia kolejnego dziecka z taką wadą. Przed kolejną ciążą powinny uzyskać poradę genetyczną.

Takie kobiety powinny stosować kwas foliowy przez co najmniej trzy miesiące przed planowaną ciążą, w dawkach 4 do 5 mg na dobę.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli lek ten podawany jest jednocześnie z: doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (zawierającymi estrogeny), lekami przeciwgruźliczymi, alkoholem i żywicami jonowymiennymi, stosowanymi w chorobach z nadmiarem lipidów (tłuszczów) we krwi;
- wymienione leki mogą zmniejszać skuteczność leku.

Jeśli lek ten podawany jest jednocześnie z: lekami znanymi jako antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprim, pirymetamina, sulfasalazyna) oraz lekami przeciwnowotworowymi (metotreksat);
- wymienione leki również mogą zmniejszać skuteczność leku, ale na skutek odmiennego mechanizmu.

Jeśli lek podawany jest jednocześnie z lekami przeciwdrgawkowymi (fenobarbital, fenytoina, prymidon), może zmniejszać ich skuteczność, prowadząc do nawrotu drgawek.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty, przed zastosowaniem tego leku.

Folik może być stosowany w okresie ciąży.

Kobiety przyjmujące ten lek mogą karmić piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Folik to 1 tabletka (0,4 mg kwasu foliowego) raz na dobę, co najmniej przez jeden miesiąc przed poczęciem i w pierwszym trymestrze (pierwsze 3 miesiące) ciąży.
Sposób przyjmowania:
Tabletki najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, popijając wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Folik jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Folik
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Folik jest lekiem dobrze tolerowanym. Rzadko wywołuje działania niepożądane i zazwyczaj mają one łagodny przebieg. Najczęściej występują skórne reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko może jednak dojść do wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych w postaci obrzęku naczynioruchowego lub skurczu oskrzeli.

Jeśli wymienione poniżej działania niepożądane określone są jako występujące: bardzo często - oznacza to, że występują z częstością co najmniej u 1 na 10 pacjentów; często - co najmniej 1 na 100, poniżej 1 na 10 pacjentów; niezbyt często - co najmniej 1 na 1000, poniżej 1 na 100 pacjentów; rzadko - co najmniej 1 na 10 000, poniżej 1 na 1000 pacjentów i bardzo rzadko - poniżej 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki; częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Niezbyt często występują:
skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd)
Rzadko występują:
gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka;
brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość nerwowa, depresja
Bardzo rzadko występują:
obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli
Z częstością nieznaną występuje:
ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna)
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych bardzo rzadkich i ciężkich, podkreślonych linią objawów niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.


Skład

- Substancją czynną leku jest kwas foliowy.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat Maracuja.


Producent

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.