Fraxodi, 11400 j.m.AXa/0,6ml, roztwór do wstrzykiwań,10 ampułkostrzykawek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
224,38

O produkcie: Fraxodi, 11400 j.m.AXa/0,6ml, roztwór do wstrzykiwań,10 ampułkostrzykawek

100041708

Opis

Fraxodi, 11400 j.m.AXa/0,6ml, roztwór do wstrzykiwań,10 ampułkostrzykawek jest lekiem działającym przeciwzakrzepowo, stosowanym w leczeniu zakrzepicy żył głębokich.
Lek podaje się we wstrzyknięciu podskórnym.


Wskazania

Wskazania do stosowania:
- leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fraxodi może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, jeśli lekarz uzna, że spodziewane
korzyści ze stosowania leku przewyższają możliwe ryzyko.
Nie wiadomo czy składniki leku Fraxodi przenikają do mleka ludzkiego, dlatego nie należy karmić
piersią w okresie stosowania leku Fraxodi.


Dawkowanie

Ten lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek Fraxodi należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych.
Leku Fraxodi nie należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym.

Ampułko-strzykawki z podziałką ułatwiają podawanie odpowiednich dawek, jeżeli konieczne jest
dostosowanie dawki do masy ciała pacjenta.

W przypadku podawania leku we wstrzyknięciu podskórnym, zwykle jako miejsce wstrzyknięcia
wybiera się ścianę przednio-boczną brzucha, na zmianę po prawej lub lewej stronie. Innym
miejscem wstrzyknięcia może być udo.

Zalecane dawkowanie
Dawkowanie ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od wskazania,
stanu klinicznego i masy ciała pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku Fraxodi u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
U tych pacjentów czynność nerek może być zaburzona. Dlatego lekarz może zalecić badania
czynności nerek i dostosować dawkę leku Fraxodi odpowiednio do wyników.

Zaburzenie czynności nerek
Lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności
nerek.
Lek Fraxodi jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:
- reakcja uczuleniowa objawiająca się: pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),
obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy lub ust utrudniający oddychanie),
- martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia – jest ona poprzedzona przez podskórne wylewy krwi
lub twarde albo bolesne zaczerwienienie skóry ze współistniejącymi (lub nie) objawami ogólnymi.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- krwawienia o różnej lokalizacji, częstsze u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka,
- małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku. W niektórych przypadkach mogą pojawić się twarde
grudki, które nie świadczą o krystalizacji heparyny i powinny zniknąć po kilku dniach.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):
- reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia,
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz), zwykle przemijające
(widoczne w wynikach badań krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):
- zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość),
- zwiększenie liczby płytek krwi (nadpłytkowość),
- wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd skóry,
- zwapnienie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):
- reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje skórne,
- reakcja rzekomo-anafilaktyczna (objawy są podobne jak w reakcji anafilaktycznej – uczuleniowej
– patrz na początku tego punktu),
- martwica skóry,
- zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj białych krwinek) – przemijające po zakończeniu leczenia
(widoczne w wynikach badań krwi),
- zwiększenie stężenia potasu we krwi,
- długotrwały, bolesny wzwód prącia (priapizm) – jeśli wystąpi to należy pilnie skontaktować się
z lekarzem, ponieważ pacjent może wymagać wdrożenia leczenia w celu uniknięcia poważnych
powikłań.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- ból głowy,
- migrena.


Skład

Substancją czynną leku jest:
11 400 j.m. AXa nadroparyny wapniowej w 0,6 ml roztworu do wstrzykiwań

Pozostałe składniki to: roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny do ustalenia
pH, woda do wstrzykiwań.


Producent

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.