Ginkofar 40 mg - 60 tabletek powlekanych

Dostępny
27,99

O produkcie: Ginkofar 40 mg - 60 tabletek powlekanych

100002303

Opis

Lek Ginkofar zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek.

Wskazania

Ginkofar stosuje się:
- w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i
sprawności umysłowej związane z wiekiem),
- w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Jeśli po upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ginkofar
- jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkofar należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u
pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) .
Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (tzw. leki rozrzedzające krew),
powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku
Ginkofar.
Zaleca się przerwać stosowanie leku Ginkofar przynajmniej 3 - 4 dni przed planowanym zabiegiem
chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką, gdyż nie można wykluczyć pojawienia się
kolejnych napadów podczas przyjmowania leku Ginkofar.
W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania leku, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku u dzieci

Lek Ginkofar nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje jakikolwiek z poniższych leków:
- przeciwzakrzepowe (fenprokumon, warfaryna)
- przeciwpłytkowe (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne)
Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar może zwiększać ryzyko krwawień.
Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków:
- efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),
- nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),
- talinolol (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi),
- dabigatran (stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Ginkofar jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak wystarczających
danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.
Karmienie piersią
Ze względu na brak wystarczających danych, leku Ginkofar nie zaleca się stosować
w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
Zalecana dawka dla osób dorosłych to:  3 razy na dobę po 2 tabletki. Dawka dobowa: 6 tabletek

Leczenie powinno trwać przynajmniej 8 tygodni.  Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 3 miesiącach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza. 
 
Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku Ginkofar pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:
Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10):
- ból głowy.
Często (u 1 do 10 osób na 100):
- zawroty głowy,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego
i naczyń mózgowych).
Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rozrzedzających krew
(przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych, patrz punkt 2).
- reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),
- alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Skład

1 tabletka: 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, standaryzowanego na zawartość 24% ginkgoflawonoglikozydów i 6% laktonów terpenowych oraz substancje pomocnicze.

Producent

Biofarm Sp. z o.o.

Dystrybutor

Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Typ produktu

Lek bez recepty

Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Lek Ginkofar zawiera wyci\u0105g z li\u015bci mi\u0142orz\u0119bu japo\u0144skiego, kt\u00f3ry poprawia przep\u0142yw krwi w m\u00f3zgu, rozszerza naczynia krwiono\u015bne i zapobiega agregacji p\u0142ytek.","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.