Halidor, 100 mg, 60 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
60,60

O produkcie: Halidor, 100 mg, 60 tabletek

100033518

Opis

Nazwa Halidor
Nazwa międzynarodowa Bencyclani fumaras
Dawka 100 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 60 sztuk
Działanie/właściwości
 • rozszerza naczynia i rozkurcza mięśnie gładkie narządów wewnętrznych.

Halidor, 100 mg, 60 tabletek zawiera substancję czynną fumaran bencyklanu.


Działanie

Halidor posiada działanie rozszerzające naczynia i rozkurczające mięśnie gładkie narządów wewnętrznych.


Wskazania

Na co jest lek Halidor?

Lek Halidor jest stosowany w leczeniu objawów miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Halidor

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bencyklan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność oddechową;

 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek lub wątroby;

 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyrównaną niewydolność serca, ostry zawał serca, blok przedsionkowo komorowy;

 • jeśli u pacjenta stwierdzono padaczkę lub skłonność do drgawek;

 • jeśli pacjent przebył ostatnio udar mózgu;

 • jeśli pacjent przebył uraz mózgu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Halidor należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W czasie stosowania leku Halidor lekarz może zalecić regularne wykonywanie pewnych badań laboratoryjnych (np. co dwa miesiące). Należy starannie przestrzegać zaleceń lekarza.


Stosowanie leku u dzieci

Brak informacji.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować dużą ostrożność w przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Halidor
któregokolwiek z poniższych leków:

 • leki uspokajające (możliwe nasilenie działania);

 • leki sympatykomimetyczne (możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia szybkiej czynności serca);

 • leki zmniejszające stężenie potasu we krwi np. chinidyna (możliwe zwiększenie ryzyka zaburzeń rytmu serca);

 • glikozydy naparstnicy (zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca);

  leki beta-adrenolityczne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca). Dawkowanie tych leków może wymagać modyfikacji przy stosowaniu ich jednocześnie z lekiem Halidor;

 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, między innymi leki blokujące kanał wapniowy. Skutki działania tych leków mogą się nasilić;

 • wszelkie leki, które jako działania niepożądane mogą powodować skłonność do drgawek;

 • aspiryna (hamowanie agregacji płytek może się nasilić).

W przypadku hospitalizacji lub wizyty u dentysty, w czasie której będzie stosowane znieczulenie, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Halidor. Może on nasilać działanie leków znieczulających.

W razie wątpliwości dotyczących stosowanych leków, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Halidor należy porozmawiać o tym z lekarzem.


Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Halidor należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca się stosowania leku Halidor w pierwszym trymestrze ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania bencyklanu w czasie karmienia piersią. Podawanie leku kobietom karmiącym piersią wymaga starannego rozważenia korzyści i ryzyka.


Dawkowanie

Lek Halidor należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.
Zalecana dawka leku Halidor to 200 mg (2 tabletki) dwa razy na dobę.
Przyjmując lek o stałych porach dnia łatwiej jest pamiętać o jego przyjmowaniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Halidor
Zastosowanie większej niż zalecana dawki może spowodować tachykardię (szybką czynność serca), hipotonię (nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego), skłonność do zapaści, nietrzymanie moczu, senność, niepokój ruchowy lub w ciężkich przypadkach napad padaczkowy.
Jeśli wystąpią objawy zatrucia pacjent powinien zwrócić się do lekarza. Lekarz zadecyduje o dalszym postepowaniu w zależności od przyjętej dawki i (lub) objawów przedawkowania.
W razie przypadkowego przyjęcia przez pacjenta zbyt dużej liczby tabletek lub w razie przyjęcia leku przez inną osobę, należy zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki oraz niniejszą ulotkę informacyjną aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Halidor
Należy tę dawkę pominąć i kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Halidor należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy Halidor jest bezpieczny?

Jak każdy lek, lek Halidor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W czasie leczenia lekiem Halidor mogą wystąpić następujące objawy:

Zaburzenia układu nerwowego
Rzadko (więcej niż 1 na 10 000 a mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): przemijające splątanie, omamy.
Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): ogniskowe objawy ze strony OUN.
Częstość nieznana (nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych): niepokój ruchowy, bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia chodu, drżenie, senność, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci.
Istotne przedawkowanie może powodować napady drgawkowe toniczno-kloniczne.

Zaburzenia serca
Częstość nieznana: tachykardia (przyspieszona czynność serca) przedsionkowa lub komorowa (głównie wtedy, gdy jednocześnie stosuje się inne leki powodujące zaburzenia czynności serca).

Zaburzenia żołądka i jelit
Częstość nieznana: suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle żołądka, uczucie pełności, nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: reakcje alergiczne.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Częstość nieznana: złe samopoczucie

Badania diagnostyczne
Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych ASPAT i ALAT, zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie masy ciała.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skład

Substancja czynna leku Halidor : fumaran bencyklanu

Substacnje pomocnicze leku Halidor : magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana, karbomer 934 P, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), poliwinylu octan, talk.

 


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Na początku leczenia prowadzenie pojazdów i wykonywanie czynności związanych ze zwiększonym ryzykiem wypadków wymaga szczególnej ostrożności.


Producent

EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38
Węgry


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.