Hascovir Control, 200 mg, 25 tabletek

Dostępny
27,99

O produkcie: Hascovir Control, 200 mg, 25 tabletek

100013757

Opis

Substancją czynną leku Hascovir control jest acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Wskazania

Lek Hascovir control stosuje się w leczeniu: nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych; nawrotowej opryszczki zewnętrznych narządów płciowych wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.

Przeciwwskazania

nie powinno stosować się leku Hascovir control jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Hascovir control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować leku Hascovir control bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem: u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; u pacjentów, którzy stosują inne leki mogące uszkodzić nerki; u pacjentów w podeszłym wieku(powyżej 65 lat); u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią; u osób z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV). Osoby z obniżoną odpornością powinny zwrócić się do lekarza w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia; u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa; u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka zewnętrznych narządów płciowych; w przypadku zauważenia częstych (> 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku.

Stosowanie leku u dzieci

Leku Hascovir control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w szczególności o stosowaniu: probenecydu -leku stosowanego w dnie moczanowej; cymetydyny -leku stosowanego głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy; mykofenolanu mofetylu -leku stosowanego po przeszczepach narządów.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza,że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.Lek przenika do mleka kobiecego,dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany wówczas jedynie po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie

Lek Hascovir control należy stosować doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni. W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zwiastunowych, takich jak świąd, pieczenie, uczucie napięcia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi: reakcja anafilaktyczna (mogąca zagrażać życiu reakcja nadwrażliwości, z takimi objawami jak: świąd, pokrzywka, duszność, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca) -występuje rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000); obrzęk naczynioruchowy (obrzęk tkanek miękkich twarzy, warg, języka, niekiedy z jednoczesnym obrzękiem krtani, mogącym utrudniać oddychanie) -występuje rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000).

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100): bóle i zawroty głowy; nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha; świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego); zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000): reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10000): duszność; zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10000): niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi); pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka; zapalenie wątroby, żółtaczka; ostra niewydolność nerek.

Skład

składniki: Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze)to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław,
ul. Żmigrodzka 242 E.

Typ produktu

Lek bez recepty

Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Substancj\u0105 czynn\u0105 leku Hascovir control jest acyklowir, kt\u00f3ry hamuje namna\u017canie chorobotw\u00f3rczych dla cz\u0142owieka wirus\u00f3w z grupy Herpes.","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.