Hascovir, 0,2 g/5ml, zawiesina doustna, 1 butelka po 150 ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
41,98

O produkcie: Hascovir, 0,2 g/5ml, zawiesina doustna, 1 butelka po 150 ml

100041815

Opis

Hascovir, 0,2 g/5ml, zawiesina doustna, 1 butelka po 150 ml zawiera substancję czynną leku - acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.


Wskazania

Lek HASCOVIR w postaci zawiesiny doustnej o mocy 200 mg/5 ml wskazany jest:
• do leczenia zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej, w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków oraz ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze znacznie zmniejszoną odpornością);
• do zapobiegania nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością;
• do zapobiegania zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością;
• do leczenia zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyści stosowania leku u
matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń u płodu.

Karmienie piersią
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią ze względu na
przenikanie leku do mleka matki.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek stosuje się doustnie.
Przed użyciem butelkę należy energicznie wstrząsnąć.
Zaleconą przez lekarza dawkę leku odmierza się za pomocą strzykawki doustnej dołączonej do opakowania. Strzykawka ma pojemność 5 mililitrów, podziałka strzykawki umożliwia odmierzenie objętości dawki z dokładnością do ½ (pół) mililitra (tj. 20 mg acyklowiru).
Zawiesina doustna HASCOVIR zawiera 200 mg acyklowiru w 5 ml, a więc 1 ml zawiesiny odpowiada 40 mg acyklowiru.

Zalecana dawka dla osób dorosłych

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej
Zalecana dawka to 200 mg acyklowiru (co odpowiada 5 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) pięć razy na dobę, mniej więcej co 4 godziny, z przerwą nocną.
Leczenie trwa 5 kolejnych dni, ale w ciężkich zakażeniach pierwotnych lekarz może zalecić przedłużenie stosowania leku.
U pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami
wchłaniania z przewodu pokarmowego lekarz może zadecydować o dwukrotnym zwiększeniu dawki acyklowiru do 400 mg (tj. do 10 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) lub o dożylnym podawaniu acyklowiru.
Podawanie leku należy rozpocząć jak najwcześniej po rozpoznaniu zakażenia. W zakażeniach nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie
objawów lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością
U pacjentów z prawidłową odpornością zalecana dawka to 200 mg acyklowiru (co odpowiada 5 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) cztery razy na dobę, mniej więcej co 6 godzin.
U wielu pacjentów skuteczne oraz wygodniejsze może być podawanie dwukrotnie większej dawki acyklowiru - 400 mg (tj. 10 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) dwa razy na dobę, co 12 godzin.
Zapobiegawczo może również działać dawka acyklowiru zmniejszana stopniowo do 200 mg (tj. do 5 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) podawana trzy razy na dobę, mniej więcej co 8 godzin, lub nawet dwa razy na dobę mniej więcej co 12 godzin.
U niektórych pacjentów reakcja na zapobiegawcze podawanie leku występuje po zastosowaniu
całkowitej dawki dobowej 800 mg acyklowiru (tj. 20 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml).
Lekarz zdecyduje o przerywaniu stosowania leku co 6 do 12 miesięcy w celu obserwacji ewentualnych zmian w przebiegu choroby.

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną
odpornością
W celu zapobiegania zakażeniu wirusem opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością zaleca się podawanie 200 mg acyklowiru (co odpowiada 5 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) cztery razy na dobę, mniej więcej co 6 godzin.
U pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami
wchłaniania z przewodu pokarmowego lekarz może zadecydować o dwukrotnym zwiększeniu dawki do 400 mg acyklowiru (tj. do 10 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) lub o dożylnym podawaniu acyklowiru.
Okres zapobiegawczego stosowania leku określi lekarz uwzględniając czas trwania zagrożenia zakażeniem.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca
Zalecana dawka to 800 mg acyklowiru (tj. 20 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) pięć razy na dobę, mniej więcej co 4 godziny, z przerwą nocną.
Lek stosuje się 7 dni.
Lekarz może zadecydować o dożylnym podawaniu leku u pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego.
Leczenie trzeba rozpocząć bezzwłocznie po rozpoznaniu zakażenia. Najlepsze wyniki leczenia
zarówno ospy wietrznej, jak i półpaśca uzyskuje się podając lek w ciągu 24 godzin po wystąpieniu
pierwszych zmian skórnych – wysypki.

Zalecana dawka dla dzieci

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej oraz zapobieganie zakażeniom
wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością

Dzieci w wieku 2 lat i powyżej: dawkowanie jest takie samo jak zalecane dla dorosłych.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat: należy podawać połowę dawki zalecanej dla dorosłych.

Leczenie zakażeń wirusem ospy wietrznej

Dzieci w wieku od 6 lat: zaleca się podawanie 800 mg acyklowiru (co odpowiada 20 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) cztery razy na dobę.

Dzieci w wieku 2 do 5 lat: zaleca się podawanie 400 mg acyklowiru (co odpowiada 10 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) cztery razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat: zaleca się podawanie 200 mg acyklowiru (co odpowiada 5 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) cztery razy na dobę.

Lek stosuje się 5 dni.
Lekarz może też określić dawkę dokładniej i zalecić podawanie 20 mg acyklowiru/kg masy ciała
(do maksymalnej dawki 800 mg acyklowiru – tj. do 20 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) cztery razy na dobę.

Brak szczegółowych danych na temat zalecanego dawkowania acyklowiru do zapobiegania nawrotom
zakażeń wirusem opryszczki pospolitej oraz leczenia półpaśca u dzieci z prawidłową odpornością.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku lekarz weźmie pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek
i odpowiednio dostosuje dawkę leku (patrz: Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek).
W trakcie leczenia należy pić dużo płynów.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność stosując acyklowir u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
W czasie leczenia należy pić dużo płynów.
Podczas leczenia zakażeń wirusem opryszczki pospolitej lub zapobiegania im u pacjentów z ciężką
niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) lekarz może zalecić zmniejszenie
dawki do 200 mg acyklowiru (tj. do 5 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) podawanej dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.
Podczas leczenia zakażeń wirusem ospy wietrznej i półpaśca u pacjentów z umiarkowaną
niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10–25 ml/min) lekarz może zalecić zmniejszenie dawki
do 800 mg acyklowiru (odpowiednio 20 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) trzy razy na dobę, mniej więcej co 8 godzin, a u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) − zmniejszenie dawki do 800 mg acyklowiru (tj. do 20 ml zawiesiny o mocy 200 mg/5 ml) dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W większości przypadków nie było dostępnych danych, umożliwiających dokładne oszacowanie częstości występowania działań niepożądanych, która może również zmieniać się w zależności od wskazań do leczenia.

Znane działania niepożądane obserwowane podczas stosowania acyklowiru to:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):
- bóle głowy, zawroty głowy,
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
- zmęczenie, gorączka,
- świąd, wysypki (w tym nadwrażliwość na światło).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
- pokrzywka, przypadki przyspieszonego, rozsianego wypadania włosów.
Ponieważ przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów może być związane z wieloma chorobami oraz
ze stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- obrzęk naczynioruchowy (najczęściej występuje w obrębie twarzy, głównie w okolicy warg i
powiek, może również dotyczyć języka, głośni lub krtani, przez co może stanowić bezpośrednie
zagrożenie życia),
- duszność,
- przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we krwi,
- reakcja anafilaktyczna (natychmiastowa reakcja uczuleniowa, może zagrażać życiu),
- zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
- zmniejszenie ilości we krwi różnych rodzajów krwinek (niedokrwistość, małopłytkowość,
zmniejszenie liczby krwinek białych),
- pobudzenie, dezorientacja, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy
psychotyczne, drgawki, senność, uszkodzenie mózgu (tzw. encefalopatia), śpiączka.
Powyższe zdarzenia są zwykle przemijające i na ogół stwierdzane u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub innymi czynnikami predysponującymi (patrz ulotka punkt 2.), a ponadto mogą wystąpić:
- żółtaczka, zapalenie wątroby,
- ostra niewydolność nerek, ból nerek.
Ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerki (nerek).
Należy podawać pacjentowi odpowiednie ilości płynów. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko
ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.
W wyjątkowych przypadkach może jednak dojść do ostrej niewydolności nerek.


Skład

- Substancją czynną leku jest acyklowir. Lek zawiera 200 mg acyklowiru w 5 ml, a więc 1 ml zawiera 40 mg acyklowiru.
- Substancje pomocnicze to: sorbitol ciekły niekrystalizujący (E 420), glicerol (E 422), celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), aromat bananowy AR0476, woda oczyszczona.


Producent

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.