Heparinum GSK, 300 j.m./g. krem 20 g

Dostępny
18,90

O produkcie

100020628

Heparinum GSK to lek  na skórę do stosowania między innymi w żylakach kończyn dolnych, obrzękach czy stłuczeniach.

Działanie

Heparyna jest lekiem przeciwzakrzepowym. Przeciwzakrzepowe właściwości heparyny są uwarunkowane jej interakcją z antytrombiną III (AT III), jednym z naturalnych osoczowych inhibitorów krzepnięcia: heparyna z antytrombiną III tworzy kompleks, który hamuje aktywność trombiny i czynnika Xa procesu krzepnięcia krwi. Hamowanie aktywności trombiny pociąga za sobą blokowanie procesu przekształcania fibrynogenu w fibrynę. Hamowanie aktywności czynnika Xa powoduje inhibicję przejścia protrombiny w trombinę. Zahamowanie tych procesów uniemożliwia powstanie skrzepu krwi.

Wskazania

Leczenie wspomagające:
-w chorobach żył powierzchniowych, takich jak:
zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych
-obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na heparynę, heparynoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. Ze względu na zawartość alkoholu nie należy nakładać kremu na otwarte rany ani błony śluzowe i w okolicach oczu.Nie należy stosować kremu na zmiany skórne o nie ustalonej diagnozie ani w miejscach nadkażonych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono:
-skazę krwotoczną lub krwawiące rany, gdyż może hamować krzepnięcie,
-czerwienicę prawdziwą, ponieważ u pacjentów tych może wystąpić leukocytolityczne zapalenie naczyń krwionośnych charakteryzujące się nacieczonymi krwotocznie grudkowo-plamistymi zmianami skórnymi i wypryskami

Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Heparyna stosowana miejscowo w postaci kremu tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu. Ze względu na małe stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznane. Jednoczesne stosowania heparynyna dużych powierzchniach skóry lub podczas jednoczesnego leczenia przeciwzakrzepowego np. podawania leków przeciwzakrzepowych, kwasu salicylowego może spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia krwawień.

Ciąża

Heparinum krem może być stosowany w okresie ciąży i laktacji ostrożnie, w przypadku zdecydowanej konieczności

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.Jednakże nie przeprowadzono kontrolowanych badań dotyczących wpływu heparynyna ciążę u ludzi.Jako środek ostrożności należy unikać stosowania produktu Heparinum GSK w czasie ciąży, chyba że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Dawkowanie

Produkt przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Zaleca się równomiernie rozprowadzić cienką warstwę kremu (pasek długości 3 do 10 cm) na zmienione chorobowo miejsca 1 do 3 razy na dobę.W przypadku leczenia żył powierzchniowych okres leczenia wynosi 1 do 2tygodni, a przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie produktu leczniczego przez okres do 10 dni

Skutki uboczne

Zaburzenia układu immunologicznego:
_Reakcje nadwrażliwości Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego
-Parestezje  Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
-Zmiany skórne grudkowo-plamkowe, nacieczone krwotocznie, wyprysk skórny ze stwierdzonym w badaniu histopatologicznym leukocytoklastycznym zapaleniem naczyń krwionośnych. Nieznana
-Pokrzywka, rumień, świąd  Nieznana

Skład

Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).1 g kremu zawiera 300 j. m. heparyny sodowej.

Substancje pomocnicze: glicerolu monostearynian, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol cetostearylowy, alkohol benzylowy, parafina ciekła, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Producent

GLAXO WELLCOME POZNAN
Grunwaldzka 189
Poznań

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.