Inovox Express, 24 pastylki do ssania o smaku miętowym

Wielkość opakowania - pastylki
Dostępny
23,49

O produkcie: Inovox Express, 24 pastylki do ssania o smaku miętowym

100006472

Opis

Inovox Express smak miętowy zawiera antyseptyki -
amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz środek
miejscowo znieczulający do gardła .

Wskazania

Lek wskazany do stosowania w celu miejscowego łagodzenia
bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje
się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek
lub inne amidowe środki miejscowo znieczulające,
amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Inovox Express smak miętowy należy
omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Należy poinformować lekarza, jeśli:
- u pacjenta występuje astma,
- objawy nie zmniejszą się po 2 dniach lub jeśli wystąpi
gorączka, ból głowy, nudności, wymioty lub wysypka skórna.
Lek może być szkodliwy dla zębów.
- Środki znieczulające zawarte w tym leku mogą być przyczyną
zachłyśnięcia (kaszel podczas posiłków lub uczucie dławienia
się) podczas jedzenia. Nie należy spożywać posiłku
bezpośrednio po zastosowaniu leku.
- Lek może powodować drętwienie języka i zwiększać ryzyko
ugryzienia się. Dlatego należy zachować ostrożność podczas
jedzenia i picia gorących pokarmów i napojów.
- Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku (dłużej niż 5 dni),
ponieważ może on zmieniać naturalną florę bakteryjną w gardle.
- Należy przestrzegać zalecanego dawkowania: lek
przyjmowany w dużych dawkach lub długotrwale, może
wpływać na serce lub układ nerwowy i może powodować
drgawki.
- Osoby w podeszłym wieku lub osoby osłabione są bardziej
wrażliwe na możliwe działania niepożądane i powinny
skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
- Leku nie należy stosować, jeśli w jamie ustnej i gardle
występują większe niezagojone rany.
Inovox Express smak miętowy zawiera 1,016 g glukozy
w jednej pastylce, co należy wziąć pod uwagę podczas leczenia
pacjentów z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz
u pacjentów z cukrzycą.
Inovox Express smak miętowy zawiera sacharozę. Nie należy
stosować tego leku u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy.
Inovox Express smak miętowy zawiera 1,495 g sacharozy
w jednej pastylce, co należy wziąć pod uwagę podczas
leczenia pacjentów z zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy oraz u pacjentów z cukrzycą.
Inovox Express smak miętowy zawiera terpeny
występujące w lewomentolu. Zbyt duże dawki
terpenów mogą prowadzić do powikłań
neurologicznych, takich jak drgawki u dzieci.

Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich
lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie
o przyjmowaniu któregokolwiek z leków wymienionych poniżej,
ponieważ może być konieczne dostosowanie ich dawki:
- leki blokujące receptory beta (stosowane w leczeniu
niewydolności serca lub choroby tętnic) lub leki zawierające
cymetydynę (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka),
- inne środki miejscowo znieczulające (amidowe),
- leki stosowane w chorobach serca, takie jak meksyletyna
lub prokainamid,
- leki, takie jak fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu
depresji),
- antybiotyki, takie jak erytromycyna, lub itrakonazol.
Mimo, że nie powinny wystąpić żadne interakcje, nie należy
przyjmować innych środków antyseptycznych do stosowania
w jamie ustnej lub gardle podczas stosowania leku
Inovox Express smak miętowy.

Ciąża

Ciąża: Nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży.
Karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Należy przestrzegać instrukcji zawartych w tej ulotce. Ten lek
należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.
Zalecane dawkowanie
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: co 2 do 3 godzin
powoli rozpuszczać w jamie ustnej jedną pastylkę; stosować
maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin (maksymalnie
4 pastylki u młodzieży).
Nie umieszczać pomiędzy dziąsłem a policzkiem.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane,
chociaż nie u każdego one wystąpią. W czasie stosowania leku
zgłaszano następujące działania niepożądane dla połączenia
substancji czynnych zawartych w tym leku:
Należy przerwać stosowanie leku Inovox Express smak miętowy
i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta
wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:
- obrzęk twarzy, języka lub gardła,
- trudności w przełykaniu,
- pokrzywka i trudności w oddychaniu.
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko (występują nie częściej niż u 1 osoby na 10 000): reakcje
nadwrażliwości (pieczenie, świąd), obrzęk naczynioruchowy,
pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak

Skład

Substancjami czynnymi leku są:
Lidokainy chlorowodorek 2,00 mg,
Amylometakrezol 0,60 mg,
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 1,20 mg.
Pozostałe składniki to:
Olejek mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu,
Olejek anyżu gwiaździstego, Lewomentol, Indygotyna (E 132),
Żółcień chinolinowa (E 104), Sacharyna sodowa (E 954),
Kwas winowy (E334), Sacharoza, Glukoza ciekła.

Producent

KYMOS Pharma Services S.L

Dystrybutor

US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.