Kalium effervescens bezcukrowy, 0,782 g K+/3g, granulat musujący, 20 saszetek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
26,29

O produkcie: Kalium effervescens bezcukrowy, 0,782 g K+/3g, granulat musujący, 20 saszetek

100038330

Opis

Kalium effervescens bezcukrowy jest lekiem zawierającym 782 mg jonów potasu w saszetce. Potas wraz z jonami sodowymi i chlorkowymi wpływa na gospodarkę wodną organizmu, bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia osmotycznego.


Działanie

Uzupełnienie niedoboru potasu.

 


Wskazania

Lek jest przepisywany w celu uzupełnienia niedoborów potasu niezależnie od przyczyny, w przebiegu cukrzycy, długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych oraz podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

 • w przypadku fenyloketonurii, gdyż lek zawiera źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią;

 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia);

 • w przypadku skąpomoczu, bezmoczu i mocznicy w ostrej niewydolności nerek;

 • w mocznicy w przewlekłej niewydolności nerek;

 • w niewydolności nadnerczy;

 • przy jednoczesnym stosowaniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas;

 • w arytmiach komorowych;

 • w chorobie Addisona;

 • w ostrych odwodnieniach;

 • w przypadku rozległych zniszczeń tkanek związanych z ciężkimi oparzeniami.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kalium effervescens bezcukrowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku pojawienia się ciężkich nudności, wymiotów lub silnych bólów brzucha należy przerwać stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy.

Zachowanie ostrożności w niektórych szczególnych grupach pacjentów stosujących lek Kalium effervescens bezcukrowy

Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi, kontrolę pracy serca (EKG) oraz czynności nerek. U niektórych pacjentów niedoborowi potasu towarzyszy niedobór magnezu, dlatego lekarz zleci także badanie stężenia jonów magnezu we krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na ryzyko niebezpiecznego wzrostu stężenia potasu we krwi. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi, monitorowanie pracy serca oraz nerek.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)

Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania oraz często współistniejącą niewydolność nerek, lek należy stosować ostrożnie w tej grupie wiekowej. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca

Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania i wystąpienie groźnej dla życia arytmii serca, lek należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Ponadto należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kalium effervescens bezcukrowy:

 • w skurczach mięśni spowodowanych pracą w wysokiej temperaturze;

 • przy jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami zawierającymi potas lub wywierającymi wpływ na jego stężenie;

 • u osób ze skłonnością do alergii, ze względu na obecność czerwieni koszenilowej, która może powodować reakcje alergiczne.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

Leki obniżające ciśnienie krwi:

 • leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd);

 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl, lizynopryl);

 • antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan, irbesartan);

 • leki β-adrenolityczne (np. propranolol, bisoprolol).

Przy jednoczesnym stosowaniu leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi powyżej może dojść do niebezpiecznego, zagrażającego życiu, zwiększenia stężenia potasu we krwi. Szczególnie narażone są osoby z niewydolnością nerek oraz osoby w podeszłym wieku.

Leki nasercowe:

 • glikozydy naparstnicy (np. digoksyna)
  W wyniku jednoczesnego stosowania glikozydów nasercowych z lekiem Kalium effervescens bezcukrowy może dojść do zaburzenia pracy serca w wyniku zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Leki przeciwzapalne:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna, ibuprofen, diklofenak).
  Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.

Inne leki:

 • leki immunosupresyjne (leki hamujące aktywność układu odpornościowego np. cyklosporyna, takrolimus);

 • heparyna (lek zapobiegający krzepnięciu krwi);

 • inne leki lub produkty zawierające potas.
  Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.

 • glikokortykosteroidy (leki o działaniu przeciwzapalnym);
  Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z glikokortykosteroidami może spowodować zaburzenia stężenia potasu we krwi.

Zawarte w leku cytryniany alkalizują mocz, co może zmienić wydalanie wielu leków, takich jak salicylany, barbiturany, tetracykliny a także okres półtrwania leków takich jak sympatykomimetyki i leki pobudzające.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Lek Kalium effervescens bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach zaleconych przez lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność w okresie karmienia piersią. Lek Kalium effervescens bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach zaleconych przez lekarza.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 lub 2 saszetki w pierwszej dawce, a następnie w zależności od niedoboru potasu, od 1 do 2 saszetek na dobę.

Sposób podawania

Zawartość saszetki rozpuścić w 1/3 szklanki letniej wody i wypić lekko musujący płyn.

W celu zminimalizowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (takich jak nudności, wymioty, biegunka) zaleca się przyjmowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy w trakcie lub pod koniec posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku Kalium effervescens bezcukrowy w dawkach większych niż przepisane przez lekarza, może dojść do hiperkaliemii (zwiększenia stężenia potasu we krwi), której objawami są: apatia, splątanie, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, drętwienie kończyn, paraliż, niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, niemiarowość, blok i zatrzymanie czynności serca.
W przypadku wystąpienia opisanych powyżej objawów przedawkowania należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Kalium effervescens bezcukrowy

W przypadku pominięcia dawki leku, lek należy przyjąć najszybciej jak to jest możliwe.
Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy poczekać i przyjąć ją o należnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Lek Kalium effervescens bezcukrowy jest na ogół dobrze tolerowany.

Jak każdy lek, lek ten może jednak powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstości występowania w obrębie każdego narządu zdefiniowano następująco:

 • bardzo często: (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10); - często: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100);

 • niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

 • rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000);

 • bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

 • nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

 

Zaburzenia żołądka i jelit
Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, uczucie dyskomfortu w brzuchu.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Częstość nieznana: zwiększenie stężenia potasu we krwi, tzw. hiperkaliemia.

Zaburzenia serca
Częstość nieznana: niemiarowość pracy serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo- komorowego.


Skład

Substancja podstawowe: Cytrynian potasu  (Kalii citras) i Wodorowęglan potasu (Kalii hydrogenocarbonas)

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, esencja cytrynowa, aspartam (E 951), czerwień koszenilowa (E 124).

 


Operating machinery

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy nie ma wpływu lub nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71
61-005 Poznań


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.